خانه انتخاب رشته کنکور لیست رشته های کنکور سراسری 1402

لیست رشته های کنکور سراسری 1402

لیست رشته های کنکور سراسری 1402
لیست رشته های کنکور سراسری 1402

کنکور سراسری 1402 در دو نوبت دی ماه سال جاری و تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد لذا بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری 1402  داوطلبان به دنبال تحقیق در رابطه با رشته های زیر گروه های مختلف گروه آزمایشی خود هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم لیست رشته های گروه آزمایشی علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی را در این مطلب در اختیار شما قرار دهیم تا قبل از آغاز بازه زمانی محدود انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 با آگاهی از ” لیست رشته های نوبت اول کنکور سراسری 1402 ” به تحقیق درمورد رشته های مختلف بپردازید تا هنگام انتخاب رشته با آگاهی از استعداد، علاقه و مد نظر قرار دادن بازار کار، انتخاب رشته کنید.

در انتخاب رشته کنکور سراسری بیشتر از هر موضوعی باید استعداد، علاقه و بازار کار رشته ها مورد توجه قرار گیرد.

لیست رشته های گروه آزمایشی علوم تجربی 1402

گروه آزمایشی علوم تجربی به دلیل دارا بودن رشته هایی چون پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و … یکی از پر طرفدار ترین رشته های کنکور سراسری می باشد. از این رو موفقیت در این رشته ها مستلزم برنامه ریزی درست و حساب شده است. لذا داوطلبان برای آگاهی از آنها می بایست به مطالعه دفترچه ثبت نام کنکور سراسری بپردازند. دراین بخش از مقاله نیز جهت سهولت کار شما تمامی رشته های مرتبط با گروه آزمایشی علوم تجربی را ذکر کرده ایم.

لیست رشته های کنکور علوم تجربی 1402
مقطع دکتری
دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دکتری عمومی پزشکیدکترای عمومی دامپزشکیدکتری عمومی دندانپزشکی
دکتری عمومی داروسازی
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
مقطع کارشناسی
آموزش ابتداییآموزش زیست شناسیارتوز و پروتزاتاق عمل
آموزش علوم تجربیآموزش دانش آموزان با نیاز های ویژههوشبریپروتز های دندانی
اعضای مصنوعیبهداشت مواد غذاییبهداشت و بازرسی گوشتبینایی سنجی
پرستاریتکنولوژی پرتودرمانیتکنولوژی پرتوشناسیروانشناسی
زیست شناسی جانوریزیست شناسی دریازیست شناسی سلولی و ملکولیزیست شناسی گیاهی
زیست فناوریشنوایی شناسیعلوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم تربیتیعلوم تغذیهعلوم و صنایع غذاییفیزیوتراپی
کاردرمانیگفتار درمانیماماییمیکروبیولوژی
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانیشیمی محضبهداشت مدارسمدیریت اطلاعات و ارتباطات
آموزش شیمیبهداشت عمومیبیولوژی و کنترل ناقلین بیماری هاتکنولوژی پزشکی هسته ای
شیمی کاربردیشیمی محضفناوری اطلاعات سلامتمهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
مهندسی بهداشت محیطاقیانوس شناسیزمین شناسی کاربردیمهندسی فضای سبز
مدیریت و کمیسر دریاییدبیری زیست شناسیادیان و مذاهباقتصاد
امنیت اقتصادیتاریخ اسلامحسابداریزبان و ادبیات عربی
شیعه شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیعلوم قرآن و حدیثفقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق امامیفقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامیفلسفه و کلام اسلامیفناوری اطلاعات و ارتباطات
گردشگریمدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهمدیریت بیمه اکومدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنریمدیریت کسب و کارهای کوچکمدیریت مالیمدیریت و بازرگانی دریایی
معارف اسلامیمعارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاقمعارف اسلامی و ادیان
معارف اسلامی و تاریخمعارف اسلامی و علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلام
معارف اسلامی و مدیریتهتلداریآموزش تربیت بدنیاقتصاد کشاورزی
امنیت اطلاعاتامنیت بین المللامنیت نرمعلوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی محیط زیستعلوم ورزشیکتابداری در شاخه پزشکیگیاه پزشکی
مددکاری اجتماعیمدیریت خدمات بهداشتی درمانیمربیگری عقیدتیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیمهندسی صنایع مبلمانمهندسی طبیعت
مهندسی فضای سبز
مقطع کاردانی
کاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی تکنسین پروتزهای دندانیکاردانی دامپزشکیکاردانی هوشبری
کاردانی امور بانکی کاردانی امور دولتیکاردانی بهداشت حرفه ایکاردانی بهداشت عمومی
کاردانی بهداشت محیطکاردانی شیمی آزمایشگاهیکاردانی امور زراعی و باغیکاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
کاردانی بازیافت مواد زائد و جامدکاردانی هوشبری کاردانی امور مالی و مالیاتی کاردانی امور فرهنگی
کاردانی علوم آزمایشگاهیکاردانی امور اراضیکاردانی فوریت های پزشکیکاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
کاردانی تکنولوژی مواد غذاییکاردانی بیمهکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی حسابداریکاردانی خدمات اداریکاردانی گردشگریکاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی مدیریت صنعتیکاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی هتلداریکاردانی تکنولوژی محیط زیست
کاردانی علوم ورزشیکاردانی تولید و فرآوری خرماکاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

لیست رشته های گروه آزمایشی ریاضی 1402

لیست تمامی دروس گروه آزمایشی ریاضی که در دفترچه ثبت نام کنکور ذکر شده است، در بازه زمانی مشخصی توسط سایت سازمان سنجش  منتشر شده و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. لذا افرادی که خواستار موفقیت در لیست رشته های کنکور ریاضی هستند بایستی با مطالعه اصولی و هدفمند منابع کنکور ریاضی خود را برای این ماراتن آماده کنند. بنابراین برای راحتی کار شما لیستی از رشته های این گروه آزمایشی را در مقاطع مختلف جمع آوری کرده و در این قسمت ذکر کرده ایم.

لیست رشته های کنکور ریاضی و فنی 1402
مقطع دکتری
دکترای پیوسته بیوتکنولوژیدکترای پیوسته فیزیک
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
مقطع کارشناسی
آمار و سنجش آموزشیآموزش ابتداییآموزش تربیت بدنیآموزش ریاضی
آموزش فیزیکآموزش کودکان استثناییادیان و مذاهباقتصاد
حسابداریالکترونیک و مخابرات دریاییامنیت اطلاعاتامنیت اقتصادی
امنیت بین المللامنیت نرمایمنی صنعتیپژوهشگری امنیت
تاریخ اسلامتربیت مروج سیاسیچندرسانه ایحفاظت اطالعات
روانشناسیریاضیات و کاربردهازبان و ادبیات عربیشیعه شناسی
ضد تروریسمعلم اطالعات و دانش
شناسی
علوم اسلامی رشته فلسفه و کالم اسلامیعلوم انتظامی
علوم تربیتیعلوم حدیثعلوم فنی امنیتعلوم قرآن و حدیث
علوم قضاییعلوم کامپیوترعلوم مهندسیعلوم ورزشی
علوم و مهندسی آبفقه شافعیفقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق
اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامیفلسفه و کالم اسلامیفناوری اطالعات و ارتباطاتفیزیک
فیزیک مهندسیگردشگریمدیریت اطالعات
و ارتباطات
مدیریت امور بانکی
مدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانیمدیریت بیمهمدیریت بیمه اکو
مدیریت دولتیمدیریت صنعتیمدیریت فرهنگی هنریمدیریت کسب و کار
مدیریت مالیمدیریت و بازرگانی دریاییمربیگری عقیدتیمعارف اسلامی
تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاقمعارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و علوم تربیتیمعارف اسلامی و کلاممعارف اسلامی و مدیریت
معماری داخلیمهندسی اپتیک و لیزرمهندسی الکترونیک هواپیماییمهندسی انرژی
مهندسی اویونیکمهندسی برقمهندسی بهره برداری راه آهنمهندسی پزشکی
مهندسی
تعمیر و نگهداری هواپیما
مهندسی حرفه ای کامپیوترمهندسی حرفه ای معماریمهندسی حمل و نقل ریلی
مهندسی خط و سازه های ریلیمهندسی دریامهندسی
دریانوردی
مهندسی ساخت و تولید
مهندسی شهرسازیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوتر
 مهندسی کشتی مهندسی کشتی ( موتور)مهندسی ماشین آلات دریاییمهندسی ماشین های ریلی
مهندسی ماشین های صنایع غذاییمهندسی مخابرات هواپیماییمهندسی معماریمهندسی مکانیک
مهندسی
مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی مواد و متالورژیمهندسی نساجی
مهندسی نقشه برداریمهندسی هوافضامهندسی هوانوردی و مراقبت پروازهوانوردی
مهندسی نساجیمهندسی نقشه برداریمهندسی هوافضاهتلداری
شیمی کاربردیشیمی محضمهندسی پلیمرمهندسی شیمی
مهندسی معدنمهندسی نفتآمارمهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنیمهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار
مقطع کاردانی
آمارآموزش ریاضیآموزش و پرورش ابتداییکاردانی ارتباطات و فناوری اطالعات
امور بانکی،امور دولتیامور فرهنگیامور مالی و مالیاتی
فنی ممیزی انرژی-صنعتفنی
ممیزی انرژی – ساختمان
بیمهتربیت معلم قرآن کریم
تربیت مبلغ قرآن کریمتکنولوژی آبیاریتکنولوژی ماشین های کشاورزیحرفه ای گردشگری،
حسابداریخدمات اداریفرآوری مواد معدنیفنی کشتی
فنی مخابراتمخابرات هواپیمامدیری ت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردی
امور گمرکیمعماریمعماری سنتیهلتداری
بهره برداری پالایش گازشهرسازیفنی الکترونیکفنی برق- قدرت
فنی جوشکارینقشه برداری- ژئودزی

لیست رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی 1402

گروه آزمایشی علوم انسانی به دلیل داشتن رشته های کاربردی که بازار کار خوبی نیز دارند در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و هر ساله به تعداد علاقه مندان این رشته افزوده می شود. داشتن اطلاعات کافی و لازم در خصوص لیست رشته های ارائه شده در این زمینه می تواند بسیار کاربردی باشد. لذا داوطلبان بایستی با مطالعه دفترچه ثبت نام از این رشته ها اطلاعات لازم را داشته و بنابر آن با توجه به خصوصیات و اخلاق خود برای گزینش آنها در زمان انتخاب رشته کنکور انسانی اقدامات لازم را به انجام برسانند.

لیست رشته های کنکور انسانی 1402
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته 
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضاییکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
مقطع کارشناسی
آموزش الهیاتآموزش زبان عربیاموزش زبان و ادبیات فارسیادیان و مذاهب
ادیان و عرفانایران شناسیناریخ و تمدن مللتربیت مروج سیاسی
حقوقزبان و ادبیات ترکی آذریزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردیشیعه شناسیعلوم اسلامی رشته فلسفه و کلام اسلامیعلوم حدیث
علوم قرآن و حدیثعلوم قضائیفرهنگ و معارف اسلامیفقه شافعی
فقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامیفقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعی
فقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفهفلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامیمترجمی زبان عربیمربیگری عقیدتیمعارف اسلامی
معارف اسلامی_ تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاقمعارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلاممعارف اسلامی و مدیریت
آموزش علوم اجتماعیامنیت اطلاعاتامنیت بین المللامنیت نرم
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونپژوهشگری امنیتجامعه شناسیحفاظت اطلاعات
روزنامه نگاریضدتروریسمعلوم فنی امنیتمددکاری اجتماعی
مردم شناسیعلوم ارتباطات اجتماعیاقتصادامنیت اقتصادی
حسابداریروابط عمومیفناوری اطلاعات و ارتباطاتگردشگری
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتمدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهمدیریت بیمه اکومدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی و هنریمدیریت کسب و کارمدیریت مالیمدیریت بازرگانی و دریایی
مطالعات ارتباطیهتلداریآموزش تاریخآموزش جغرافیا
باستان شناسیتاریختاریخ اسلامجغرافیا
زبان و زبان شناسیعلوم انتظامیعلوم سیاسیامور تربیتی
آموزش ابتداییآموزش تربیت بدنیاموز دانش آموزان با نیاز های ویژهراهنمایی و مشاوره روانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسیعلوم تربیتیعلوم ورزشیمدیریت آموزشی
مشاورهمطالعات خانواده
مقطع کاردانی
آموزش دینی و عربیامور تربیتیامور دولتیتربیت مبلغ قران کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریمخدمات اداریامور بانکیامور فرهنگی
امور مالی و مالیاتیحرفه ای گردشگریبیمهحسابداری
مدیریت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردیکاردانی امور گمرکیهتلداری
باستان شناسیآموزش و پرورش ابتدایی

لیست رشته های گروه آزمایشی هنر 1402

برخی از رشته های گروه آزمایشی هنر دو مرحله ای و دارای یک مرحله کتبی و یک آزمون عملی می باشند. بنابر آن افرادی که در مرحله اول نتیجه قابل قبولی را کسب کرده باشند به مرحله دوم راه می یابند. تمامی رشته هایی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر ذکر شده است، در جدول زیر تعبیه شده است. بنابراین شما می توانید متناسب با رتبه و تراز کسب شده و همچنین میزان علاقه خود برای انتخاب آنها اقدام نمایید.

لیست رشته های کنکور هنر 1402
مقطع کارشناسی
آموزش هنرارتباط تصویریتلویزیون و هنر های دیجیتالچاپ
صنایع دستیطراحی پارچهطراحی و چاپ پارچهطراحی و ساخت طلا و جواهر
طراحی صحنهطراحی لباسعکاسیفرش
کتابت و نگارگریگرافیکمجسمه سازینقاشی
نقاشی ایرانیهنر های تجمیهنر های صناعیباستان شناسی
طراحی صنعتیمرمت بنا های تاریخیهنر اسلامیمرمت آثار تاریخی
موزهادبیات نمایشیبازیگریتولید سیما
سینماکارگردانی تلوزیوننمایش عروسکیآهنگسازی
نوازندگی موسیقی ایرانینوازندگی موسیقی جهانی
مقطع کاردانی
طراحی پوشاکهنر های تجسمی گرافیکهنر سفالگریباستان شناسی
حفاظت و مرمت آثار تاریخیانیمیشنهنر های نمایشی

لیست رشته های گروه آزمایشی زبان

شناخت رشته های کنکور سراسری زبان جهت انتخاب بهتر در زمان انتخاب رشته کنکور زبان های خارجی می تواند بسیار کاربردی و حائز اهمیت باشد. لیست این رشته ها از طریق دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان های خارجی قابل مشاهده می باشد. لذا جهت صحولت شما رشته های ارائه شده در این دفترچه را در غالب جدول زیر نگارش کرده ایم.

لیست رشته های کنکور زبان های خارجی 1402
مقطع کارشناسی
آموزش زبان انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیزبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامیمترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانیمترجمی زبان آلمانیزبان و ادبیات فرانسهمترجمی زبان فرانسه
زبان و ادبیات آلمانیمترجمی زبان آلمانیزبان ایتالیاییزبان چینی
زبان روسیزبان و ادبیات اردوزبان و ادبیات ارمنیزبان و ادبیات اسپانیایی
زبان و ادبیات ترکی استانبولیزبان و ادبیات ژاپنی
مقطع کاردانی
کاردانی آموزش زبان انگلیسیکاردانی مترجمی زبان انگلیسی

ضرایب دروس گروه های آزمایشی در کنکور سراسری 1402

آگاهی از ضرایب موجود در دفترچه انتخاب رشته این اطمینان را به شما می دهد که متناسب با رشته مورد علاقه خود چه دروسی را باید بیشتر مطالعه کنید و یا این که کدام دروس اهمیت بیشتری در کنکور سراسری دارند. برای آگاهی از این موارد لازم است ضرایب ذکر شده در جدول زیر را به صورت کامل مطالعه نمایید.

ضرایب دروس تخصصی گروه آزمایشی انسانی در کنکور سراسری 1402
نام درسضریب
ریاضی6
اقتصاد2
زبان و ادبیات فارسی (تخصصی)8
زبان عربی (تخصصی)5
تاریخ و جغرافیا5
علوم اجتماعی5
فلسفه و منطق5
روانشناسی2
ضرایب دروس مختلف در کنکور هنر 1402
مواد امتحانیضرایب
درک عمومی هنر12
درک عمومی ریاضی و فیزیک5
خلاقیت و تصویر تجسمی3
ضرایب دروس زیرگروه های کنکور تجربی 1402
مواد امتحانیضرایب
زمین شناسی1
ریاضی7
زیست شناسی12
فیزیک7
شیمی9
ضرایب دروس زیرگروه های کنکور ریاضی و فنی 1402
مواد امتحانیضرایب
ریاضی12
فیزیک9
شیمی7
ضرایب دروس تخصصی کنکور زبان 1402
نام درسضریب
زبان تخصصی1

شرایط ثبت نام در لیست رشته های کنکور سراسری 1402

مبحث شرایط یکی از مهم ترین موارد موجود در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری بوده و تنها متقاضیانی می توانند نسبت به ثبت نام در کد رشته محل های موجود در آن بپردازند که واجد شرایط ثبت نام کنکور سراسری باشند. این شرایط به دو قسمت عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. لذا این قسمت به تفضیل شرایط موجود در دفترچه ثبت نام اختصاص پیدا کرده است.

شرایط عمومی

 • اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان مورد تایید قانون جمهوری اسلامی ایران
 • اعتقاد به احکام دینی
 • عدم عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن سوء سابقه
 • نداشتن فساد اخلاقی
 • رعایت قوانین جمهوری اسلامی و عدم سوء پیشینه اخلاقی
 • برخورداری از سلامت جسمانی مرتبط با رشته تحصیلی

شرایط اختصاصی

 • دارا بودن دیپلم چهار ساله نظام قدیم آموزش متوسطه و یا مدرک دوره پیش دانشگاهی مورد نیاز
 • فارغ التحصیلی و اخذ مدرک تمامی داوطلبان نظام آموزشی قدیم یا جدید، فارغ التحصیلان رشته های فنی حرفه ای و کاردانش و فارغ التحصیلان مقطع کاردانی، تا تاریخ 31 شهریور ماه 1402 
 • گرفتن مدرک تحصیلی داوطلبانی که تحصیلات خود را در مقطع کاردانی رشته های آموزش پزشکی به پایان رسانده اند حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه و یا 31 بهمن ماه 1401
 • دانشجویان دانشگاه های روزانه می توانند بدون انصراف دادن در کنکور سراسری ثبت نام نمایند.
 • داوطلبانی که در کنکور سراسری 1401 شرکت نموده و در یکی از رشته های دانشگاه روزانه پذیرفته شده باشند و قصد انتخاب رشته در دوره های روزانه سال 1402 را دارند، می توانند در صورت قبولی در یکی از دوره های روزانه انصراف خود را از دانشگاه محل تحصیل، اعلام نمایند.
 • داشتن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت از آن (دائم و یا موقت) الزامی است.
 • چنانچه داوطلبی در کنکور سراسری سال گذشته شرکت نموده و به موجب آن مشغول به تحصیل در یکی از دانشگاه های غیر روزانه باشد، برای شرکت و ثبت نام کنکور سراسری سال جاری لازم نیست از دانشگاه خود انصراف دهد.

 

 

سوالات متداول

1- چگونه می توان لیست رشته های کنکور سراسری را بدست آورد؟

لیست رشته های کنکور سراسری درگروه های آزمایشی مختلف از طریق دفترچه انتخاب رشته و همچنین مقاله در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

2- آیا در لیست رشته کنکور سراسری سال 1402 زیر گروه ها اهمیت دارند؟

خیر با توجه به حذف زیر گروه ها از کنکور سراسری 1402 یک نمره کلی برای هر داوطلب در نظر گرفته خواهد شد.

3- لیست رشته گروه آزمایشی تجربی شامل چه دروسی می باشد؟

لیست رشته گروه علوم تجربی از طریق این مقاله و دفترچه انتخاب رشته تجربی در اختبار متقاضیان قرار گرفته است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۳ نظر
 1. سلام.رشته مهندسی معماری به زیرشاخه های تجربی اضافه شده برا کنکور ۹۸؟

  • باسلام،
   دفترچه سال جدید درحال حاضر منتشر نشده است و در صورت انتشار دفترچه سال۹۷_۹۸ شما می توانید از طریق دفترچه رشته ی مورد نظر خود را بررسی کنید.

 2. سلام ایا دانشگاه تیریز و دانشگاه سهند تبریز با سوابق یحصیلی قراره دانشجو بپذیرن؟

 3. سلام.
  ایا میدونین دانشگاه سراسری تبریز و دانشگاه سهند تبریز باسوابق تحصیلی دانشجو خواهند پذیرفت؟

 4. تو لیست های بالا میانگین رتبه ها و درصداشون رو هم میشه بزنید ؟
  ممنون میشم

 5. سلام دفترچه ازمون سراسری چه زمانی منتشر میشود؟

 6. سلام به نظرتون مکانیک بهتره یا صنایع یا کامپیوتر؟

 7. سلام رتبه من ۴۸۹۰منطقه ۲ شده.آیا با این رتبه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران یا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران یا دانشگاه شهیدبهشتی یا دانشگاه ایران قبول میشم؟یا اصلا دانشگاه اصفهان قبول میشم؟
  بینایی سنجی در همین دانشگاه ها چطور؟

 8. سلام برای انتخاب رشته تربیت معلم باید علوم تربیتیو انتخاب کنم؟

 9. با سلام… آیا کارشناسی داروسازی داریم؟

 10. سلام خواهش میکنم به من پاسخ بدین ..من معدل پیش دانشگاهیم بالای ۱۵ است و دیپلم فنی هستم و ترازم بالای ۶۵۰ و فرزند جانباز ۴۰ درصد ..امکان قبولیم چند درصده ؟؟

 11. سلام.میخواستم ببینم میتونم با رتبه ۷۰۰۰منطقه دو رشته ادبیات تربیت معلم اصفهان قبول بشم

 12. چرا دوبار داروسازی نوشته شده تو جدول؟

 13. برای رشته مهندسی رباتیک دانشگاه دولتی تو شهر تهران هست؟!
  میشه در رشته های داروسازی و مهندسی رباتیک همزمان تحصیل کرد؟!
  مرسی!

  • سلام
   بله در سالهای قبل این رشته در استان تهران ارائه شده بود و برای اطمینان از اینکه امسال هم این رشته ارائه می شود یا نه باید منتظر دفترچه ی انتخاب رشته باشید.این رشته در دانشگاه آزاد در استان تهران به صورت بدون آزمون هم ارائه می شود.بله شما می توانید دو رشته را در واحدها دانشگاهی مختلف انتخاب و بصورت همزمان شروع به تحصیل نمایید.

 14. سلام.آینده مالی علوم آزمایشگاهی چگونه است؟ارزش خواندن تا دکتری دارد یا نه؟

  • باسلام
   دانش آموختگان رشته علوم آزمایشاهی می توانند در مراکزی مانند آزمایشات سازمان انتقال خون،کارخانجات تولید وسایل آزمایشگاهی، انستیتوها و مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه های مراکز بهداشتیو… مشغول به کار شوند اما بستگی به دانش آموخته دارد که چه مقدار در کار پیشرفت داشته باشد

   • علوم تغذیه بهتر است یا علوم آزمایشگاهی؟(روحیات من مهم نیس پول کدوم بیشتره؟)

    • با سلام. با رشته علوم تغذیه شما میتوانید مطب تاسیس کنید،الان تو جامعه هم درخواست بالایی پیدا کرده است ، رشته علوم آزمایشگاهی به مراتب سخت تر از علوم تغذیه است، برای تاسیس علوم آزمایشگاهی سرمایه سنگینی نیازمند است، و برای استخدام هم بستگی داره که آیا در استان شما استخدامی وجود داره یا نه ؟؟ اما جهت کسب درامد در هردو رشته در صورت داشتن شرایط میتوانید به درامد خوبی برسید.

 15. سلام خسته نباشید میخواستم بدونم با معدل۱۶/۵۸کتبی تجریی ومعدل دیپلم۱۸/۵۴میتونم پرستاری بدون کنکور قبول شم???

  • با سلام . بستگی به تعداد ظرفیت استان شما دارد . باید منتظر دفترچه انتخاب رشته امسال باشیم. طبق سال های گذشته شانس قبولی شما بالا میباشد.

 16. کدام یک از رشته های پیراپزشکی(به جز فیزیوتراپی و پرستاری) ازنظر اینده شغلی ومالی مناسب تر است؟

دریافت مشاوره پیج کنکور