خانه انتخاب رشته کنکور لیست رشته های کنکور سراسری ۱۴۰۲

لیست رشته های کنکور سراسری ۱۴۰۲

لیست رشته های کنکور سراسری 1402
لیست رشته های کنکور سراسری 1402

کنکور سراسری 1402 در دو نوبت دی ماه سال جاری و تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد لذا بعد از اعلام نتایج کنکور 1402 داوطلبان به دنبال تحقیق در رابطه با رشته های زیر گروه های مختلف گروه آزمایشی خود هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم لیست رشته های گروه آزمایشی کنکور را در اختیار شما قرار دهیم.

لذا قبل از آغاز بازه زمانی محدود انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۲ با آگاهی از “لیست رشته های کنکور سراسری 1402 “ به تحقیق درمورد رشته های مختلف بپردازید تا هنگام انتخاب رشته با آگاهی از استعداد، علاقه و مد نظر قرار دادن بازار کار، انتخاب رشته کنید. مطابق آخرین اخبار در کنکور سراسری ۱۴۰۲ حدود 800 کد رشته محل حذف شده و بیش از 20 هزار کد رشته محل ها غربالگری خواهند شد.

در انتخاب رشته کنکور سراسری بیشتر از هر موضوعی باید استعداد، علاقه و بازار کار رشته ها مورد توجه قرار گیرد.

لیست رشته های گروه آزمایشی علوم تجربی ۱۴۰۲

گروه آزمایشی علوم تجربی به دلیل دارا بودن رشته هایی چون پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و… یکی از پر طرفدار ترین رشته های کنکور سراسری می باشد. از این رو موفقیت در این رشته ها مستلزم برنامه ریزی درست و حساب شده است.

لذا داوطلبان برای آگاهی از آنها می بایست به مطالعه دفترچه ثبت نام کنکور ۱۴۰۲ بپردازند. دراین بخش از مقاله نیز جهت سهولت کار شما تمامی رشته های مرتبط با گروه آزمایشی علوم تجربی را ذکر کرده ایم.

لیست رشته های کنکور علوم تجربی 1402
مقطع دکتری
دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دکتری عمومی پزشکیدکترای عمومی دامپزشکیدکتری عمومی دندانپزشکی
دکتری عمومی داروسازی
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
مقطع کارشناسی
آموزش ابتدایی (ویژه دانشگاه فرهنگیان)آموزش تربیت بدنی (ویژه دانشگاه فرهنگیان)آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه (ویژه دانشگاه فرهنگیان)آموزش زیست شناسی (ویژه دانشگاه فرهنگیان)
آموزش شیمی (ویژه دانشگاه فرهنگیان)آموزش علوم تجربی (ویژه دانشگاه فرهنگیان)آموزش کار و فناوری (ویژه دانشگاه فرهنگیان)ادیان و مذاهب
اعضای مصنوعی و وسایل کمکیاقتصاداقیانوس شناسیامنیت اطلاعات
امنیت اقتصادیامنیت بین المللامنیت نرمبهداشت عمومی
بهداشت مدارسبهداشت مواد غذاییبهداشت و بازرسی گوشتبینایی سنجی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری هاپژوهشگری امنیتتاریخ اسلامتربیت مروج سیاسی
تکنولوژی اتاق عملتکنولوژی پرتودرمانیتکنولوژی پرتوشناسیتکنولوژی پزشکی هسته ای
پرستاریحسابداریحفاظت اطلاعاتروان شناسی
زبان و ادبیات عربیزمین شناسیزیست شناسی جانوریزیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی گیاهیزیست فناوریساخت پروتزهای دندانی
شنوایی شناسیشیعه شناسیشیمی کاربردیشیمی محض
ضد تروریسمعلم اطلاعات و دانش شناسیعلوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم تربیتیعلوم تغذیهعلوم حدیثعلوم فنی امنیت
علوم قرآن و حدیثعلوم و صنایع غذاییعلوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتیعلوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی خاکعلوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی محیط زیستعلوم ورزشیفقه شافعیفقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق امامیفقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامیفلسفه و کلام اسلامیفناوری اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات و ارتباطاتفوریت های پزشکی پیش بیمارستانیفیزیوتراپیکاردرمانی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکیگردشگریگفتار درمانیمامایی
مددکار اجتماعیمدیریت اطلاعات و ارتباطاتمدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکی
مدیریت بازرگانیمدیریت بیمهمدیریت بیمه اکومدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدیریت دولتیمدیریت صنعتیمدیریت فرهنگی و هنریمدیریت کسب و کار
مدیریت مالیمدیریت و بازرگانی دریاییمربیگری عقیدتیمعارف اسلامی
معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاقمعارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلاممعارف اسلامی و مدیریت
مهندسی بهداشت محیطمهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارمهندسی اقتصاد کشاورزیمهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیمهندسی صنایع مبلمانمهندسی طبیعت
مهندسی علوم دامیمهندسی فضای سبزمهندسی گیاه پزشکیمیکروبیولوژی
هتلداریهوشبری
مقطع کاردانی
اتاق عملامور بانکیامور دولتیامور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات باغی
امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعیامور فرهنگیامور مالی و مالیاتیبهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها)بهداشت محیطبیمهتربیت مبلغ قرآن کریم
تربیت معلم قرآن کریمتکنسین پروتزهای دندانیتکنسین سلامت دهانتکنولوژی پرتودرمانی
تکنولوژی تولیدات دامیتکنولوژی تولیدات گیاهیتکنولوژی رادیولوژی دهان، فک و صورتتکنولوژی مرتع و آبخیزداری
تکنولوژی مواد غذاییتولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرتولید و فراوری خرماحرفه ای گردشگری
حسابداریخدمات اداریدامپزشکیشیمی آزمایشگاهی
صنایع غذاییعلوم آزمایشگاهیفوریت های پزشکی پیش بیمارستانیمامایی
مدارک پزشکیمدیریت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردیهتلداری
هوشبری

لیست رشته های گروه آزمایشی ریاضی 1402

لیست تمامی دروس گروه آزمایشی ریاضی که در دفترچه ثبت نام کنکور ذکر شده است، در بازه زمانی مشخصی توسط سایت سازمان سنجش منتشر شده و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. لذا افرادی که خواستار موفقیت در لیست رشته های کنکور ریاضی هستند بایستی با مطالعه اصولی و هدفمند منابع کنکور ریاضی خود را برای این ماراتن آماده کنند. بنابراین برای راحتی کار شما لیستی از رشته های این گروه آزمایشی را در مقاطع مختلف جمع آوری کرده و در این قسمت ذکر کرده ایم.

لیست رشته های کنکور ریاضی و فنی ۱۴۰۲
مقطع دکتری
دکترای پیوسته بیوتکنولوژیدکترای پیوسته فیزیک
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
مقطع کارشناسی
آمار و سنجش آموزشیآموزش ابتداییآموزش تربیت بدنیآموزش ریاضی
آموزش فیزیکآموزش کودکان استثناییادیان و مذاهباقتصاد
حسابداریالکترونیک و مخابرات دریاییامنیت اطلاعاتامنیت اقتصادی
امنیت بین المللامنیت نرمایمنی صنعتیپژوهشگری امنیت
تاریخ اسلامتربیت مروج سیاسیچندرسانه ایحفاظت اطالعات
روانشناسیریاضیات و کاربردهازبان و ادبیات عربیشیعه شناسی
ضد تروریسمعلم اطالعات و دانش
شناسی
علوم اسلامی رشته فلسفه و کالم اسلامیعلوم انتظامی
علوم تربیتیعلوم حدیثعلوم فنی امنیتعلوم قرآن و حدیث
علوم قضاییعلوم کامپیوترعلوم مهندسیعلوم ورزشی
علوم و مهندسی آبفقه شافعیفقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق
اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامیفلسفه و کالم اسلامیفناوری اطالعات و ارتباطاتفیزیک
فیزیک مهندسیگردشگریمدیریت اطالعات
و ارتباطات
مدیریت امور بانکی
مدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانیمدیریت بیمهمدیریت بیمه اکو
مدیریت دولتیمدیریت صنعتیمدیریت فرهنگی هنریمدیریت کسب و کار
مدیریت مالیمدیریت و بازرگانی دریاییمربیگری عقیدتیمعارف اسلامی
تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاقمعارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و علوم تربیتیمعارف اسلامی و کلاممعارف اسلامی و مدیریت
معماری داخلیمهندسی اپتیک و لیزرمهندسی الکترونیک هواپیماییمهندسی انرژی
مهندسی اویونیکمهندسی برقمهندسی بهره برداری راه آهنمهندسی پزشکی
مهندسی
تعمیر و نگهداری هواپیما
مهندسی حرفه ای کامپیوترمهندسی حرفه ای معماریمهندسی حمل و نقل ریلی
مهندسی خط و سازه های ریلیمهندسی دریامهندسی
دریانوردی
مهندسی ساخت و تولید
مهندسی شهرسازیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوتر
 مهندسی کشتی مهندسی کشتی ( موتور)مهندسی ماشین آلات دریاییمهندسی ماشین های ریلی
مهندسی ماشین های صنایع غذاییمهندسی مخابرات هواپیماییمهندسی معماریمهندسی مکانیک
مهندسی
مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی مواد و متالورژیمهندسی نساجی
مهندسی نقشه برداریمهندسی هوافضامهندسی هوانوردی و مراقبت پروازهوانوردی
مهندسی نساجیمهندسی نقشه برداریمهندسی هوافضاهتلداری
شیمی کاربردیشیمی محضمهندسی پلیمرمهندسی شیمی
مهندسی معدنمهندسی نفتآمارمهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنیمهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار
مقطع کاردانی
آمارآموزش ریاضیآموزش و پرورش ابتداییکاردانی ارتباطات و فناوری اطالعات
امور بانکی،امور دولتیامور فرهنگیامور مالی و مالیاتی
فنی ممیزی انرژی-صنعتفنی
ممیزی انرژی – ساختمان
بیمهتربیت معلم قرآن کریم
تربیت مبلغ قرآن کریمتکنولوژی آبیاریتکنولوژی ماشین های کشاورزیحرفه ای گردشگری،
حسابداریخدمات اداریفرآوری مواد معدنیفنی کشتی
فنی مخابراتمخابرات هواپیمامدیری ت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردی
امور گمرکیمعماریمعماری سنتیهلتداری
بهره برداری پالایش گازشهرسازیفنی الکترونیکفنی برق- قدرت
فنی جوشکارینقشه برداری- ژئودزی

لیست رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی ۱۴۰۲

گروه آزمایشی علوم انسانی به دلیل داشتن رشته های کاربردی که بازار کار خوبی نیز دارند در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و هر ساله به تعداد علاقه مندان این رشته افزوده می شود. داشتن اطلاعات کافی و لازم در خصوص لیست رشته های ارائه شده در این زمینه می تواند بسیار کاربردی باشد.

لذا داوطلبان بایستی با مطالعه دفترچه ثبت نام از این رشته ها اطلاعات لازم را داشته و بنابر آن با توجه به خصوصیات و اخلاق خود برای گزینش آنها در زمان انتخاب رشته کنکور انسانی 1402 اقدامات لازم را به انجام برسانند.

لیست رشته های کنکور انسانی 1402
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته 
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضاییکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
مقطع کارشناسی
آموزش الهیاتآموزش زبان عربیاموزش زبان و ادبیات فارسیادیان و مذاهب
ادیان و عرفانایران شناسیناریخ و تمدن مللتربیت مروج سیاسی
حقوقزبان و ادبیات ترکی آذریزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردیشیعه شناسیعلوم اسلامی رشته فلسفه و کلام اسلامیعلوم حدیث
علوم قرآن و حدیثعلوم قضائیفرهنگ و معارف اسلامیفقه شافعی
فقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامیفقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعی
فقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفهفلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامیمترجمی زبان عربیمربیگری عقیدتیمعارف اسلامی
معارف اسلامی_ تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاقمعارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلاممعارف اسلامی و مدیریت
آموزش علوم اجتماعیامنیت اطلاعاتامنیت بین المللامنیت نرم
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونپژوهشگری امنیتجامعه شناسیحفاظت اطلاعات
روزنامه نگاریضدتروریسمعلوم فنی امنیتمددکاری اجتماعی
مردم شناسیعلوم ارتباطات اجتماعیاقتصادامنیت اقتصادی
حسابداریروابط عمومیفناوری اطلاعات و ارتباطاتگردشگری
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتمدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهمدیریت بیمه اکومدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی و هنریمدیریت کسب و کارمدیریت مالیمدیریت بازرگانی و دریایی
مطالعات ارتباطیهتلداریآموزش تاریخآموزش جغرافیا
باستان شناسیتاریختاریخ اسلامجغرافیا
زبان و زبان شناسیعلوم انتظامیعلوم سیاسیامور تربیتی
آموزش ابتداییآموزش تربیت بدنیاموز دانش آموزان با نیاز های ویژهراهنمایی و مشاوره روانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسیعلوم تربیتیعلوم ورزشیمدیریت آموزشی
مشاورهمطالعات خانواده
مقطع کاردانی
آموزش دینی و عربیامور تربیتیامور دولتیتربیت مبلغ قران کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریمخدمات اداریامور بانکیامور فرهنگی
امور مالی و مالیاتیحرفه ای گردشگریبیمهحسابداری
مدیریت بازرگانیمدیریت صنعتی کاربردیکاردانی امور گمرکیهتلداری
باستان شناسیآموزش و پرورش ابتدایی

لیست رشته های گروه آزمایشی هنر 1402

برخی از رشته های گروه آزمایشی هنر دو مرحله ای و دارای یک مرحله کتبی و یک آزمون عملی می باشند. بنابر آن افرادی که در مرحله اول نتیجه قابل قبولی را کسب کرده باشند به مرحله دوم راه می یابند. تمامی رشته هایی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر ۱۴۰۲ ذکر شده است، در جدول زیر تعبیه شده است. بنابراین شما می توانید متناسب با رتبه و تراز کسب شده و همچنین میزان علاقه خود برای انتخاب آنها اقدام نمایید.

لیست رشته های کنکور هنر ۱۴۰۲
مقطع کارشناسی
آموزش هنر (ویژه فرهنگیان)ارتباط تصویریتلویزیون و هنر های دیجیتالچاپ
صنایع دستیطراحی پارچهطراحی و چاپ پارچهطراحی و ساخت طلا و جواهر
طراحی صحنهطراحی لباسعکاسیفرش
کتابت و نگارگریگرافیک (ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای)مجسمه سازینقاشی
نقاشی ایرانیکارگردانیهنر های صناعیباستان شناسی
طراحی صنعتیمرمت بنا های تاریخیهنر اسلامیمرمت آثار تاریخی
موزهادبیات نمایشیبازیگریتولید سیما
سینماکارگردانی تلوزیوننمایش عروسکیآهنگسازی
نوازندگی موسیقی ایرانینوازندگی موسیقی جهانی
مقطع کاردانی
طراحی پوشاکهنر های تجسمی گرافیکهنر سفالگریباستان شناسی
حفاظت و مرمت آثار تاریخیانیمیشن

لیست رشته های گروه آزمایشی زبان ۱۴۰۲

شناخت رشته های کنکور سراسری زبان جهت انتخاب بهتر در زمان انتخاب رشته کنکور زبان های خارجی می تواند بسیار کاربردی و حائز اهمیت باشد. لیست این رشته ها از طریق دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان های خارجی 1402 قابل مشاهده می باشد. لذا جهت صحولت شما رشته های ارائه شده در این دفترچه را در غالب جدول زیر نگارش کرده ایم.

لیست رشته های کنکور زبان های خارجی 1402
مقطع کارشناسی
آموزش زبان انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیزبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامیمترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانیزبان و ادبیات اردوزبان و ادبیات فرانسهزبان چینی
زبان اسپانیاییزبان و ادبیات ارمنیزبان ایتالیاییزبان و ادبیات اسپانیایی
زبان روسیزبان و ادبیات ترکی استانبولیزبان و ادبیات ژاپنی
مقطع کاردانی
آموزش زبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسی

ضرایب دروس گروه های آزمایشی در کنکور سراسری 1402

آگاهی از ضرایب موجود در دفترچه انتخاب رشته این اطمینان را به شما می دهد که متناسب با رشته مورد علاقه خود چه دروسی را باید بیشتر مطالعه کنید و یا این که کدام دروس اهمیت بیشتری در کنکور سراسری دارند. برای آگاهی از این موارد لازم است ضرایب ذکر شده در جدول زیر را به صورت کامل مطالعه نمایید.

ضرایب دروس تخصصی گروه آزمایشی انسانی در کنکور سراسری ۱۴۰۲
نام درسضریب
ریاضی6
اقتصاد2
زبان و ادبیات فارسی (تخصصی)8
زبان عربی (تخصصی)5
تاریخ و جغرافیا5
علوم اجتماعی5
فلسفه و منطق5
روانشناسی2
ضرایب دروس مختلف در کنکور هنر 1402
مواد امتحانیضرایب
درک عمومی هنر12
درک عمومی ریاضی و فیزیک5
خلاقیت و تصویر تجسمی3
ضرایب دروس زیرگروه های کنکور تجربی ۱۴۰۲
مواد امتحانیضرایب
زمین شناسی1
ریاضی7
زیست شناسی12
فیزیک7
شیمی9
ضرایب دروس زیرگروه های کنکور ریاضی و فنی 1402
مواد امتحانیضرایب
ریاضی12
فیزیک9
شیمی7
ضرایب دروس تخصصی کنکور زبان ۱۴۰۲
نام درسضریب
زبان تخصصی1

شرایط ثبت نام در لیست رشته های کنکور سراسری ۱۴۰۲

مبحث شرایط یکی از مهم ترین موارد موجود در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری بوده و تنها متقاضیانی می توانند نسبت به ثبت نام در کد رشته محل های موجود در آن بپردازند که واجد شرایط ثبت نام کنکور باشند. این شرایط به دو قسمت عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. لذا این قسمت به تفضیل شرایط موجود در دفترچه ثبت نام اختصاص پیدا کرده است.

شرایط عمومی

 • اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان مورد تایید قانون جمهوری اسلامی ایران
 • اعتقاد به احکام دینی
 • عدم عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن سوء سابقه
 • نداشتن فساد اخلاقی
 • رعایت قوانین جمهوری اسلامی و عدم سوء پیشینه اخلاقی
 • برخورداری از سلامت جسمانی مرتبط با رشته تحصیلی

شرایط اختصاصی

 • دارا بودن دیپلم چهار ساله نظام قدیم آموزش متوسطه و یا مدرک دوره پیش دانشگاهی مورد نیاز
 • فارغ التحصیلی و اخذ مدرک تمامی داوطلبان نظام آموزشی قدیم یا جدید، فارغ التحصیلان رشته های فنی حرفه ای و کاردانش و فارغ التحصیلان مقطع کاردانی، تا تاریخ 31 شهریور ماه 1402 
 • گرفتن مدرک تحصیلی داوطلبانی که تحصیلات خود را در مقطع کاردانی رشته های آموزش پزشکی به پایان رسانده اند حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه و یا ۳۱ بهمن ماه ۱۴۰۲
 • دانشجویان دانشگاه های روزانه می توانند بدون انصراف دادن در کنکور سراسری ثبت نام نمایند.
 • داوطلبانی که در کنکور سراسری ۱۴۰۱ شرکت نموده و در یکی از رشته های دانشگاه روزانه پذیرفته شده باشند و قصد انتخاب رشته در دوره های روزانه سال 1402 را دارند، می توانند در صورت قبولی در یکی از دوره های روزانه انصراف خود را از دانشگاه محل تحصیل، اعلام نمایند.
 • داشتن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت از آن (دائم و یا موقت) الزامی است.
 • چنانچه داوطلبی در کنکور سراسری سال گذشته شرکت نموده و به موجب آن مشغول به تحصیل در یکی از دانشگاه های غیر روزانه باشد، برای شرکت و ثبت نام کنکور سراسری سال جاری لازم نیست از دانشگاه خود انصراف دهد.

 

سوالات متداول

1- چگونه می توان لیست رشته های کنکور سراسری را بدست آورد؟

لیست رشته های کنکور سراسری درگروه های آزمایشی مختلف از طریق دفترچه انتخاب رشته و همچنین مقاله در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

2- آیا در لیست رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ زیر گروه ها اهمیت دارند؟

خیر با توجه به حذف زیر گروه ها از کنکور سراسری ۱۴۰۲ یک نمره کلی برای هر داوطلب در نظر گرفته خواهد شد.

3- لیست رشته گروه آزمایشی تجربی شامل چه دروسی می باشد؟

لیست رشته گروه علوم تجربی از طریق این مقاله و دفترچه انتخاب رشته تجربی در اختبار متقاضیان قرار گرفته است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۳ نظر
 1. Hamid

  سلام.رشته مهندسی معماری به زیرشاخه های تجربی اضافه شده برا کنکور ۹۸؟

  • ایران مشاوره

   باسلام،
   دفترچه سال جدید درحال حاضر منتشر نشده است و در صورت انتشار دفترچه سال۹۷_۹۸ شما می توانید از طریق دفترچه رشته ی مورد نظر خود را بررسی کنید.

 2. فائزه

  سلام ایا دانشگاه تیریز و دانشگاه سهند تبریز با سوابق یحصیلی قراره دانشجو بپذیرن؟

 3. فایزه

  سلام.
  ایا میدونین دانشگاه سراسری تبریز و دانشگاه سهند تبریز باسوابق تحصیلی دانشجو خواهند پذیرفت؟

 4. Mn

  تو لیست های بالا میانگین رتبه ها و درصداشون رو هم میشه بزنید ؟
  ممنون میشم

 5. منصور

  سلام دفترچه ازمون سراسری چه زمانی منتشر میشود؟

 6. مهلا

  سلام به نظرتون مکانیک بهتره یا صنایع یا کامپیوتر؟

 7. Zahra

  سلام رتبه من ۴۸۹۰منطقه ۲ شده.آیا با این رتبه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران یا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران یا دانشگاه شهیدبهشتی یا دانشگاه ایران قبول میشم؟یا اصلا دانشگاه اصفهان قبول میشم؟
  بینایی سنجی در همین دانشگاه ها چطور؟

 8. م

  سلام برای انتخاب رشته تربیت معلم باید علوم تربیتیو انتخاب کنم؟

 9. الی

  با سلام… آیا کارشناسی داروسازی داریم؟

 10. مهتا

  سلام خواهش میکنم به من پاسخ بدین ..من معدل پیش دانشگاهیم بالای ۱۵ است و دیپلم فنی هستم و ترازم بالای ۶۵۰ و فرزند جانباز ۴۰ درصد ..امکان قبولیم چند درصده ؟؟

 11. مهسا

  سلام.میخواستم ببینم میتونم با رتبه ۷۰۰۰منطقه دو رشته ادبیات تربیت معلم اصفهان قبول بشم

 12. رامین

  چرا دوبار داروسازی نوشته شده تو جدول؟

 13. Elina

  برای رشته مهندسی رباتیک دانشگاه دولتی تو شهر تهران هست؟!
  میشه در رشته های داروسازی و مهندسی رباتیک همزمان تحصیل کرد؟!
  مرسی!

  • ایران مشاوره

   سلام
   بله در سالهای قبل این رشته در استان تهران ارائه شده بود و برای اطمینان از اینکه امسال هم این رشته ارائه می شود یا نه باید منتظر دفترچه ی انتخاب رشته باشید.این رشته در دانشگاه آزاد در استان تهران به صورت بدون آزمون هم ارائه می شود.بله شما می توانید دو رشته را در واحدها دانشگاهی مختلف انتخاب و بصورت همزمان شروع به تحصیل نمایید.

 14. پارمیتا

  سلام.آینده مالی علوم آزمایشگاهی چگونه است؟ارزش خواندن تا دکتری دارد یا نه؟

  • ایران مشاوره

   باسلام
   دانش آموختگان رشته علوم آزمایشاهی می توانند در مراکزی مانند آزمایشات سازمان انتقال خون،کارخانجات تولید وسایل آزمایشگاهی، انستیتوها و مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه های مراکز بهداشتیو… مشغول به کار شوند اما بستگی به دانش آموخته دارد که چه مقدار در کار پیشرفت داشته باشد

  • پارمیتا

   علوم تغذیه بهتر است یا علوم آزمایشگاهی؟(روحیات من مهم نیس پول کدوم بیشتره؟)

  • ایران مشاوره

   با سلام. با رشته علوم تغذیه شما میتوانید مطب تاسیس کنید،الان تو جامعه هم درخواست بالایی پیدا کرده است ، رشته علوم آزمایشگاهی به مراتب سخت تر از علوم تغذیه است، برای تاسیس علوم آزمایشگاهی سرمایه سنگینی نیازمند است، و برای استخدام هم بستگی داره که آیا در استان شما استخدامی وجود داره یا نه ؟؟ اما جهت کسب درامد در هردو رشته در صورت داشتن شرایط میتوانید به درامد خوبی برسید.

 15. Zahra

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم با معدل۱۶/۵۸کتبی تجریی ومعدل دیپلم۱۸/۵۴میتونم پرستاری بدون کنکور قبول شم???

  • ایران مشاوره

   با سلام . بستگی به تعداد ظرفیت استان شما دارد . باید منتظر دفترچه انتخاب رشته امسال باشیم. طبق سال های گذشته شانس قبولی شما بالا میباشد.

 16. رضا

  کدام یک از رشته های پیراپزشکی(به جز فیزیوتراپی و پرستاری) ازنظر اینده شغلی ومالی مناسب تر است؟

  • ایران مشاوره

   با سلام رشته های هوشبری و مامایی در حال حاضر بازار کار بهتری دارند.

دریافت مشاوره پیج کنکور