خانه آزمون استخدامی منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 – 1403

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 – 1403

منابع آزمون استخدامی اموزش و پرورش
منابع آزمون استخدامی اموزش و پرورش 1401 – 1402

آزمون استخدامی یکی از راه های ورود به عرصه تدریس در مدارس می باشد که افراد با در نظر داشتن شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می توانند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org اقدام کنند. داوطلبان موظف اند قبل از تکمیل فرم، دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش منتشر می شود را با دقت مطالعه کنند تا از تمام شرایط و ضوابط آزمون همچنین منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مطلع گردند.

منابع آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، در سه دسته عمومی، تخصصی و اختصاصی تقسیم بندی شده است.

رشته‌ های مورد پذیرش آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

قبل از پرداختن به منابع سوالات عمومی، تخصصی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش، ممکن است این سوال برای داوطلبان مطرح شود که رشته های مورد پذیرش در آزمون استخدامی به چه صورت می باشد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که با توجه به مندرجات دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دوره های اخیر، رشته های مورد این آزمون به طور خلاصه، به شرح زیر خواهند بود. البته لازم به ذکر است، این دوره از ثبت نام تنها در رشته های آموزگار ابتدایی و آموزگار ابتدایی استثنایی صورت می پذیرد.

 • ادبیات
 • تربیت بدنی
 • ریاضی
 • فیزیک
 • شیمی
 • زبان و ادبیان انگلیسی
 • زیست شناسی
 • عربی
 • جغرافیا و زمین شناسی
 • معارف اسلامی
 • روان شناسی و علوم تربیتی
 • آموزش ابتدایی
 • و…

موارد نامبرده تنها نام رشته های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش هستند؛ لذا توصیه می شود، به منظور آگاهی از ظرفیت رشته های مورد تقاضا با مراجعه به دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات لازم را کسب نمایید.

نکته: دفترچه آزمون استخدامی دبیر و هنر آموز دوره متوسطه بعد از تعطیلات عید نوروز منتشر خواهد شد.

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 – 1403

مواد آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، برخلاف سال های گذشته در سه دسته عمومی، اختصاصی و تخصصی تقسیم بندی شده و منبع آزمون نیز بیان گشته است. بدیهی می باشد که سوالات عمومی بین تمام عناوین شغلی، مشترک بوده اما سوالات اختصاصی و تخصصی هر عنوان شغلی مختص خود است که در ادامه به آن ها می پردازیم.

منابع عمومی

در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ﺑﻪ ﻫﺮ داوطلب دو دفترچه داده خواهد شد که ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺣﺎوی ﺳﻮالات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺣﺎوی ﺳﻮالات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ می باشد. با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش، منابع سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به شرح زیر است.

مواد و منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
مواد منابع
تاریخ و فرهنگ تمدن۱) خدمات متقابل ایران و اسالم نویسنده: شهید مطهری انتشارات صدرا

2) مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران

تعلیم و تربیت اسلامی۱) مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسالمی (بخش دوم مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی – عمومی)
معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی1) طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن (بخش اول: ایمان) نویسنده: سید علی خامنه ای، انتشارات: صهبا

۲) همرزمان حسین (ع)، نویسنده: سیدعلی خامنهای، انتشارات: انتشارات انقلاب اسلامی

دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی1) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

۲) وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی

3) بیانیه گام دوم انقالب اسلامی

توانایی های عمومی و ذهنی

نکته1: داوطلبانی که پیرو سایر مذاهب اسلامی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند می توانند منابع (حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی و زیدی) را مورد استاده قرار دهند و سوالات مطابق تعالیم و احکام فقهی آن ها طراحی خواهد شد.
تذکر2: چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سوالات معارف پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد می گردد که از بین آن ها نمره کل بالاتر در نظر گرفته می شود.

منابع اختصاصی

همان طور که ذکر شد، در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ﺑﻪ ﻫﺮ داوطلب دو دفترچه داده می شود که یکی از دفترچه ها ﺣﺎوی ﺳﻮالات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾکی ﺣﺎوی ﺳﻮالات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ می باشد. منابع پیشنهادی سوالات اختصاصی به تفکیک عنوان شغلی به شرح زیر است.

مواد و منابع اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
مواد منابع 
اسناد و قوانین باالدستی آموزش و پرورش1) سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش

۲) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی – مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی

3) آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400 شورای عالی آموزش و پرورش

روش ها و فنون تدریسبا تاکید بر محورهای:

1) مبانی نظری تدریس و یادگیری

2)مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی

۳) اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس؛

4) مهارت های خلق موقعیت و فرصت های یادگیری

۵) آشنایی با روش های تدریس مبتنی بر شناخت
گرایی و سازنده گرایی با رویکرد تحولی

6) راهبردهای یاددهی و یادگیری

7) مهارت های اساسی مورد نیاز معلم پیش از تدریس، حین
تدریس ؛ پس از تدریس

۸) مدل ها و الگوهای تدریس

روانشناسی تربیتیبرای داوطلبان رشته آموزگار ابتدایی

با تاکید بر محور های:

1) کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس

2) کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خالقیت و استعداد در کلاس

۳) کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش

4) کاربرد نظریه های تحولی در آموزش

5) شناخت تفاوت های فردی در یادگیری

۶) تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط

برای داوطلبان رشته آموزگار استثنایی

با تاکید بر محورهای :

1) تعاریف و طبقه بندی دانش آموزان استثنایی

2) شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان کم توان ذهنی

3) شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نابینا (با آسیب های بینایی و شنوایی)

۴) شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه

5) شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان با اختلال های هیجان رفتاری و اختالالت ارتباطی

6) شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان با مشکلات جسمی – حرکتی و چند معلولیتی

۷) شناخت و آموزش کودکان و دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم

8) توان بخشی و مداخله بهنگام در کودکان و دانش آموزان استثنایی

۹) خانواده و مداخله بهنگام در کودکان و دانش آموزان استثنایی

سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی1) با تاکید بر محور تعریف مفاهیم و اصطالحات مرتبط، سنجش مشاهده ای

2) سنجش عملکردی، سنجش عاطفی

3) سنجش رفتاری ، سنجش تکوینی

4) پوشه کار

5) کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی کد 53/5 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

منابع تخصصی

تمامی منابع ذکر شده، به منظورکسب آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، برای شما داوطلبانی که فرآیند ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش خود را به انجام رسانده اید، ارائه شده است و تمامی موارد عنوان شده، منابع پیشنهادی هستند که شما می توانید با مطالعه آن ها در زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش آمادگی لازم را به دست آوردید.

مواد و منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 – 1403
مواد منابع 
مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی1) نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا
ششم ابتدایی2) راهنمای معلم هدیه های آسمانی پایه سوم و ششم
مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتداییراهنمای معلم ریاضی اول و ششم
مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتداییکتاب راهنمای معلم علوم تجربی دوم و چهارم و ششم
مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی فارسی دوره ابتداییراهنمای معلم فارسی اول و چهارم و ششم
مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتداییکتاب راهنمای معلم اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی

در آخر لازم است بدانید که پس از مطالعه منابع متناسب با عنوان شغلی خود، بررسی نمونه سوالات آزمون سال های گذشته نیز جهت کسب آمادگی بیشتر خالی از لطف نخواهد بود.

 


سوالات متداول

1- چگونه می توانیم از منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 - 1403 آگاهی پیدا کنیم؟

شما می توانید با مطالعه دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش یا از طریق این مقاله از منابع سوالات آزمون آگاهی پیدا کنید.

2- منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 - 1403 که مورد طرح سوال قرار می گیرد، چیست؟

سوالات عمومی که در دفترچه سوالات آزمون های استخدامی هر رشته طرح شده است دارای منابع یکسانی می باشد که در مقاله فوق به ذکر آن ها پرداخته ایم.

3- سوالات اختصاصی رشته آموزگار ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از چه منابعی طرح می شود؟

مواد آزمون ذکر شده از نکات مربوط به روش ها و فنون تدریس ، زوانشناسی تربیتی و سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی و... طراحی می گردد که در مقاله فوق بیان گشته است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳۵۱ نظر
 1. سلام برای استخدام آموزش و پرورش در مقطع دبیری و هنرآموزی چه منابعی باید خوانده بشه؟

  • با سلام و درود، منابع هنر آموزی و دبیری در صورت پذیرش جدید ارگان آموزش و پرورش مشخص نمی باشد که به صورت قبل بوده و یا دچار تغییراتی می باشد.

 2. باسلام
  منابع تخصصی باید کامل خونده بشه هر پایه ای؟

 3. سلام بنده کارشناسی رشته حقوق هستم
  میتونم واسه استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام کنم؟

 4. من رشتم فقه و حقوقه.همه ۳۰ تا منبع که ذکر شده بخوانم یا کتابهای بخصوصی باید بخوانم؟

 5. سلام.منابع عمومی و تخصصی اموزگاری که اعلام شده،برای دبیری هم هست؟تهیه کنیم از الان.

 6. با سلام خدمت شما من با مدرک لیسانس علوم اجتماعی با سن ۳۸ سال میتونم شرکت کنم ؟

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره استخدامی پیج استخدامی