خانه آزمون استخدامی منابع آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 1400

منابع آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 1400

معرفی منابع آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 1400
منابع آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 1400

متقاضیان استخدام پیمانی در دیوان محاسبات می بایست پس از ثبت نام آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور، آمادگی خود برای شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی آن را به حداکثر رسانده و با بهره گیری از بهترین منابع عمومی و اختصاصی این آزمون، اطلاعات خود را تقویت نمایند. مرحله کتبی این آزمون شامل سوالات عمومی و تخصصی است که سوالات عمومی آن برای کلیه شرکت کنندگان به یک صورت ارائه می گردد اما پرسش های تخصصی، بسته به عنوان شغلی هر داوطلب و رشته تحصیلی وی، متفاوت خواهد بود.

آشنایی با مواد و منابع آزمون کتبی، بر موفقیت داوطلب در مرحله مصاحبه آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور نیز تاثیرگذار می باشد زیرا، مرحله اول و دوم این آزمون، از لحاظ محتوایی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارد و سوالات مشابه زیادی در این دو مرحله مطرح می گردد.

سوالات عمومی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور برای تمامی داوطلبان یکسان است و سوالات تخصصی نیز متناسب با هر یک از عناوین شغلی تدوین می گردد.

مواد آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 1400

همان طور که اشاره شد ، سوالات آزمون کتبی به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می شود و بدیهی است که شناخت مواد امتحانی و مطالعه منابع مربوطه، در طراحی برنامه ریزی اصولی و کسب نمره قبولی تاثیر به سزایی دارد. مواد عمومی و تخصصی آزمون کتبی دیوان محاسبات کشور در جداول زیر ارائه شده است.

مواد آزمون عمومی 
مواد امتحانیمباحث
معارف اسلامیترجمه و تفسیر آیات، نبوت، امامت، ولایت، توحید، شرک، معاد، مرگ و برزخ، احکام، عدالت، توبه، بندگی و اخلاص، احادیث، خانواده، عفاف
ریاضی و آمار مقدماتینامعادله ها، توابع، لگاریتم، معادله خط، مجموعه ها، ریشه یابی معادلات، آمار، مساحت ها، انتگرال، حد و پیوستگی، رگرسیون، دنباله و تصاعد، حل مسائل جبری و کسری، شاخص ها، احتمال
زبان انگلیسی عمومیدرک مطلب، گرامر، معنی لغات
اطلاعات عمومی (قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور)قانون اساسی، تاریخ ادبیات، انقلاب، وصیت نامه امام، جنگ ایران و عراق، تشکیلات کشور، قانون دیوان محاسبات کشور
زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارشآرایه ها، املا، واژگان، ساختار فعل، قرابت معنایی، مفهوم جمله، قالب های شعری، ساختار جمله، معنی واژگان
فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)ویندوز، اینترنت، کلیدهای ترکیبی و میانبر، ایمیل، شبکه، word ،access ،excel ،power point
مواد آزمون تخصصی
عنوان شغلی مواد امتحانی
کارشناس مالی حسابداری دولتی، مدیریت مالی، حسابداری میانه، اصول حسابداری، بودجه ریزی دولت، زبان تخصصی، کاربرد کامپیوتر در حسابداری، قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات)
حسابرس (1)، (2)، (3) و (4)، کارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعمل ها و کارشناس برنامه ریزیحسابرسی، حسابداری مالی، حسابداری دولتی، بودجه، کاربرد نرم افزارها در حسابداری و حسابرسی، قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات)
دادیارحقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق مدنی (به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)، زبان تخصصی، حقوق اداری (قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوط)، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات)
کارشناس گزینشمتون فقه، مبادی فقه و اصول، حقوق اساسی، حقوق تعهدات، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، زبان تخصصی
کارشناس امور اداری (1) و (2)بودجه ریزی دولتی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، زبان تخصصی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، حقوق اداری، تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری
کارشناس حسابحسابرسی، حسابداری دولتی، بودجه، حسابداری مالی، زبان تخصصی، کاربرد نرم افزارها در حسابداری و حسابرسی، قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات)
کارشناس رسیدگی به شکایاتحقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق مدنی (به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)، زبان تخصصی، حقوق اداری (قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوط)، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات)
کارشناس حقوقی (1) و (2) و دادیارحقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق مدنی (به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)، زبان تخصصی، حقوق اداری (قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوط)، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات)
کارشناس فناوری اطلاعات (مرکز داده)زبان تخصصی، شبکه های کامپیوتری پیشرفته، رایانش ابری، امنیت شبکه پیشرفته، معماری شبکه های ذخیره سازی، ادوات شبکه و مراکز داده
کارشناس فناوری اطلاعات (تحلیل داده)زبان تخصصی، زبان های برنامه نویسی R و پایتون، آمار، داده کاوی، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های هوشمند کسب و کار
کارشناس فناوری اطلاعات (پایگاه داده و تحلیل سیستم های اطلاعاتی) و کارشناس پشتیبانی سیستم های اداری و مالیزبان تخصصی، پایگاه داده ها (orcale)، پایگاه داده پیشرفته، تحلیل و طرراحی سیستم ها، ساختمان داده، سیستم عامل
کارشناس فنی (1)مدارهای الکتریکی 1 و 2، الکترونیک 1 و 2، ماشین های الکتریکی 1 و 2، مخابرات 1، تاسیسات الکتریکی، زبان تخصصی
کارشناس فنی (2)مکانیک خاک و پی، مکانیک سیالات و هیدرولیک، اصول مهندسی زلزله، زبان تخصصی، طراحی سازه های فلزی و بتنی، مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)
کارشناس فنی (4)آمار مهندسی، مدل سازی و تحقیق در عملیات 1، اقتصاد مهندسی،  تحلیل سیستم ها و طراحی سیستم های اطلاعاتی، مدیریت کیفیت و بهره وری، زبان تخصصی
کارشناس بودجه و تشکیلاتمبانی سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی، بودجه ریزی دولتی و مالیه عمومی، حقوق اداری، قوانین مالی و محاسباتی (قانون دیوان محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومی)، تصمیم گیری و خط مشی گذاری دولتی، زبان تخصصی
کارشناس روابط عمومیمبانی ارتباط جمعی، اصول روابط عمومیف نظریه های ارتباطات، روش های پژوهش در ارتباطات و روابط عمومی،اصول روزنامه نگاری، آیین نگارش در روابط عمومی، زبان تخصصی
کارشناس هماهنگیاقتصاد خرد، اقتصاد کلان، بودجه ریزی دولتی و مالیه عمومی، مبانی سازمان و مدیریت، اصول حسابداری 1 و 2، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، زبان تخصصی

منابع آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور 1400

اولین گام برای موفقیت در آزمون کتبی استخدامی دیوان محاسبات کشور، مطالعه منابع عمومی و تخصصی آن می باشد. اکثر سوالات عمومی آزمون های استخدامی معمولا بر اساس کتاب های دوره دبیرستان طراحی می شود و سوالات تخصصی هر یک از رشته های مورد تقاضا نیز بر اساس محتویات کتب و جزوات دانشگاهی تدوین می گردد. متاسفانه در به هیچ یک از منابع آزمون اشاره ای نگردیده و فقط به بیان مواد آزمون اکتفا شده است.

در جداول زیر به معرفی و پیشنهاد تعدادی از بهترین منابع عمومی و اختصاصی آزمون کتبی استخدامی دیوان محاسبات کشور پرداخته ایم که بر اساس توصیه و نظر کارشناسان، مشاوران و پذیرفته شدگان نهایی آزمون گردآوری شده است.

منابع آزمون عمومی
مواد آزمونمنابع پیشنهادی
معارف اسلامیاصول اعتقادات انتشارات ادباء نوشته اصغر قائمی

رساله امام و حضرت آیت الله خامنه ای

احکام دین 1 و 2 اثر محمد حسن فلاح زاده انتشارات بین الملل

حکومت اسلامی نوشته احمد واعظی انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

کتاب فرهنگ و معارف اسلامی برای آزمون های استخدامی اثر کاظم زرین انتشارات امید انقلاب

ریاضی و آمار مقدماتیکتاب جامع ریاضی تجربی خیلی سبز

کتاب های درسی ریاضیات دوره اول و دوم متوسطه

ریاضیات مدرسان شریف

ریاضی و آمار آمادگی آزمون های استخدامی نوشته کاظم زرین انتشارات امید انقلاب

زبان انگلیسی عمومیکتاب 504 واژه انگلیسی

کتاب های درسی زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

کتاب های قلمه واژگان انگلیسی انتشارات مهر و ماه

کتاب tick eight انتشارات گاج

کتاب زبان انگلیسی برای آزمون های استخدامی همه ادارات و موسسات

اطلاعات عمومی (قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور)کتاب دانش مسائل روز انتشارات مدرسان شریف

قانون اساسی

حقوق اساسی

سند چشم انداز بیست ساله

کتاب اطلاعات عمومی و قانون اساسی (سوالات اطلاعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مبانی قانونی) گردآوری و تألیف محمود شمس

(جهت پاسخ گویی به این سوالات، پیگیری اخبار روز، نشریه ها، روزنامه ها و همچنین جستجو در اینترنت توصیه می شود.)

زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارشکتاب ادبیات جامع انتشارات گاج

کتاب فارسی عمومی چاپ دانشگاه پیام نور

کتاب های درسی ادبیات و زبان فارسی دوره دبیرستان

فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)کتاب کامپیوتر ICDL درجه 1 و 2

تمرین عملی با کامپیوتر

کتاب عملی دانشگاه و جزوه های ICDL آموزشگاه های فنی و حرفه ای

کتاب ICDL (سطح یک و دو) مهندس سبزعلی گل از انتشارات صفار

کتاب درسنامه آزمون‌ های استخدامی مهارت‌ های هفتگانه ICDL انتشارات نوآور

کتاب تشریح سوالات آزمون‌ های استخدامی مهارت‌ های هفتگانه ICDL انتشارات نوآور

منابع آزمون تخصصی حسابرس
مواد آزمون منابع پیشنهادی
حسابداری مالیکتاب حسابداری مالی دکتر نوروش جلد اول
کتاب حسابداری مالی دکتر نوروش جلد دوم
کتاب حسابداری مالی مدرسان شریف
کتاب حسابداری مالی ماهان
کتاب 2000 تست حسابداری مالی
حسابرسیکتاب 2000 تست حسابرسی
کتاب حسابرسی مدرسان شریف
کتاب حسابرسی ماهان
کتاب مروری جامع بر حسابرسی دکتر نوروش
کتاب مختصر مباحث و سوالات استخدامی حسابرسی
حسابداری دولتیکتاب حسابداری دولتی مدرسان شریف
کتاب حسابداری دولتی پرویز سعیدی
کتاب مختصر مباحث و نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی
قوانین مالی و محاسباتیکتاب قوانین و مقررات مالی و محاسباتی مجد
کتاب قوانین و مقررات مالی محاسباتی مهدی کمالان
کتاب قانون تجارت نموداری چتر دانش
کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری دکتر وارسته
بودجهکتاب بودجه ریزی دولتی دکتر مقیمی
کتاب مالیه عمومی و بودجه ماهان
کتاب مختصر مباحث و نمونه سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه

کاربرد نرم افزارها در حسابداری و حسابرسی

کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری انتشارات راه
کتاب کاربرد کامپیوتر و نرم افزار در حسابداری نشر ترمه

زبان تخصصی حسابداری

کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد 1
کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد 2
کتاب راهنمای زبان تخصصی حسابداری تالانه
کتاب زبان تخصصی حسابداری داوود اقوامی
کتاب زبان تخصصی حسابداری نوروش و ناصرزاده
منابع آزمون تخصصی کارشناس اداری
مواد آزمون منابع پیشنهادی
مبانی سازمان و مدیریت کتاب مبانی سازمان و مدیریت ماهان
کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی
کتاب مبانی سازمان و مدیریت سیدجوادین
کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان
خلاصه مباحث و نمونه سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب تئوری های مدیریت مدرسان شریف
تئوری های مدیریت نگاه دانش اثر جلیلیان و سید جوادین
2000 تست تئوری های مدیریت نگاه دانش
مدیریت منابع انسانی ماهان
بودجه ریزی دولتیبودجه ریزی دولتی دکتر محمد مقیمی
کتاب مالیه عمومی و بودجه ماهان
مالیه عمومی و بودجه مدرسان شریف
مالیه عمومی و بودجه ریزی دولتی حمزه خواستار
حقوق اداری، تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوریکمک حافظه حقوق اداری
کتاب تست حقوق اداری دکتر محمد وارسته
حقوق اداری منوچهر طباطبایی‌ موتمنی انتشارات سمت
کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری دکتر وارسته
قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور
زبان تخصصی مدیریتکتاب زبان تخصصی مدیریت مدرسان شریف
کتاب زبان تخصصی مدیریت اثر دکتر آرمان اشراقی
2000 تست زبان تخصصی مدیریت اثر سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی
کتاب زبان تخصصی مدیریت و مدیریت اجرایی ماهان
منابع آزمون تخصصی کارشناس مالی
مواد آزمون منابع پیشنهادی
اصول حسابداریتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی (جلد اول)
کتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی (جلد دوم)
اصول حسابداری 1 جمشید اسکندری
حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 1 جمشید اسکندری
اصول حسابداری 2 جمشید اسکندری
حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 2 جمشید اسکندری
اصول حسابداری 3 جمشید اسکندری
حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 3 جمشید اسکندری
حسابداری میانهحسابداری میانه 1 تالیف جمشید اسکندری
حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری
حسابداری میانه 2 جمشید اسکندری
حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 2 جمشید اسکندری
کتاب مختصر مباحث و سوالات استخدامی حسابداری میانه
حسابداری دولتیکتاب حسابداری دولتی مدرسان شریف
کتاب حسابداری دولتی پرویز سعیدی
کتاب مختصر مباحث و نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی
مدیریت مالیکتاب مدیریت مالی ماهان
کتاب مدیریت مالی مدرسان شریف
مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی
کتاب مدیریت مالی رضا مناجاتی
قوانین مالی و محاسباتیکتاب قوانین و مقررات مالی و محاسباتی مجد
کتاب قوانین و مقررات مالی محاسباتی مهدی کمالان
کتاب تست قوانین مالی و محاسباتی و اداری آرش شمسه
بودجه ریزی دولتیبودجه ریزی دولتی دکتر محمد مقیمی
کتاب مالیه عمومی و بودجه ماهان
مالیه عمومی و بودجه مدرسان شریف
مالیه عمومی و بودجه ریزی دولتی حمزه خواستار
کاربرد کامپیوتر در حسابداریکتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری انتشارات راه
کتاب کاربرد کامپیوتر و نرم افزار در حسابداری نشر ترمه
زبان تخصصی حسابداریکتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد 1
کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد 2
کتاب راهنمای زبان تخصصی حسابداری تالانه
کتاب زبان تخصصی حسابداری داوود اقوامی
منابع آزمون تخصصی کارشناس حقوقی
مواد آزمون منابع پیشنهادی
حقوق مدنیآموزش جامع حقوق مدنی دکتر توکلی
قانون مدنی نموداری چتر دانش
کتاب شرح جامع حقوق مدنی فرهاد بیات
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان نشر میزان
حقوق تجارتکتاب مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی
فرمولاسیون حقوق تجارت دکتر علی فلاح
کتاب تست حقوق تجارت دکتر قربانی
دوره پنج جلدی حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی
حقوق جزای عمومیکمک حافظه حقوق جزای عمومی دکتر عظیم زاده
حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی
تکرار و تثبیت حقوق جزای عمومی
مختصر حقوق جزای عمومی دکتر منصورآبادی
حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت میرمحمد صادقی
کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین آقایی نیا
کتاب شرح آزمونی قانون مجازات احمد غفوری
کتاب حقوق جزای اختصاصی در چهار گام نشر توازن
قوانین مالی و محاسباتیکتاب قوانین و مقررات مالی و محاسباتی مجد
کتاب قوانین و مقررات مالی محاسباتی مهدی کمالان
کتاب تست قوانین مالی و محاسباتی و اداری آرش شمسه
کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری دکتر وارسته
حقوق اداریکمک حافظه حقوق اداری
کتاب تست حقوق اداری دکتر محمد وارسته
حقوق اداری منوچهر طباطبایی‌ موتمنی انتشارات سمت
زبان تخصصی حقوقزبان تخصصی حقوق مدرسان شریف
گنجینه طلایی زبان تخصصی حقوق اثر حمید قهرمانی
ساده ساز متون حقوقی سید مهدی موسوی نشر میزان
منابع آزمون تخصصی کارشناس هماهنگی
مواد آزمون منابع پیشنهادی
اقتصاد خردکتاب اقتصاد خرد محسن نظری
2000 تست اقتصاد خرد اثر محسن نظری
اقتصاد خرد مدرسان شریف اثر دکتر خورشیدی و محمدزاده
اقتصاد خرد ماهان
اقتصاد کلانکتاب اقتصاد کلان (مدیریت، صنایع، بازار سرمایه) دکتر محسن نظری
2000 تست اقتصاد کلان اثر محسن نظری
کتاب اقتصاد کلان مدرسان شریف
اقتصاد کلان ماهان
بودجه ریزی دولتی و مالیه عمومیبودجه ریزی دولتی دکتر محمد مقیمی
کتاب مالیه عمومی و بودجه ماهان
مالیه عمومی و بودجه مدرسان شریف
مالیه عمومی و بودجه ریزی دولتی حمزه خواستار
مبانی سازمان و مدیریتکتاب مبانی سازمان و مدیریت ماهان
کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی
کتاب مبانی سازمان و مدیریت سیدجوادین
کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان
اصول حسابداریکتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی (جلد اول)
کتاب اصول حسابداری اثر عزیز نبوی (جلد دوم)
اصول حسابداری 1 جمشید اسکندری
حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 1 جمشید اسکندری
اصول حسابداری 2 جمشید اسکندری
حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 2 جمشید اسکندری
توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی یگانه موسوی جهرمی
کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی محمد لشکری
کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بهنام ملکی
زبان تخصصی حسابداریکتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد 1
کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد 2
کتاب راهنمای زبان تخصصی حسابداری تالانه
کتاب زبان تخصصی حسابداری داوود اقوامی
سایر منابع آزمون تخصصی
مواد آزمون منابع پیشنهادی
حقوق تجارتکتاب تست حقوق تجارت از مجید قربانی انتشارات چتر

کتاب قانون تجارت اثر غلامحسین دوانی انتشارات کیومرث

مبانی سازمان و مدیریتکتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته علی رضائیان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت انتشارات مدرسان شریف

کسب حدنصاب نمره لازم از آزمون کتبی استخدامی دیوان محاسبات کشور، به منزله قبولی نهایی و استخدامی پیمانی در این نهاد دولتی نیست و صلاحیت و شایستگی پذیرفته شدگان مرحله اول، می بایست در مصاحبه آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور مجددا مورد سنجش قرار بگیرد. کسانی که از این دو مرحله با موفقیت گذر کنند، در صورت تایید پزشک معتمد از نظر سلامتی جسم و روان و همچنین دریافت تاییدیه استعلام عدم سوء پیشینه از مراجع ذی ربط، می توانند خود را در کسوت کارمند پیمانی این سازمان در رشته شغلی مربوطه ببینند.

سوالات متداول

1- سوالات آزمون کتبی استخدامی دیوان محاسبات کشور به چه صورت طراحی می شود؟

سوالات عمومی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور برای تمامی داوطلبان یکسان است و سوالات تخصصی نیز متناسب با هر یک از عناوین شغلی تدوین می گردد.

2- مواد امتحانی فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) شامل چه مباحثی می باشد؟

مواد امتحانی فناوری اطلاعات شامل ویندوز، اینترنت، کلیدهای ترکیبی و میانبر، ایمیل، شبکه، word ،access ،excel ،power point می باشد.

3- بهترین منابع آزمون تخصصی رشته شغلی کارشناس هماهنگی شامل چه کتاب هایی است؟

به بهترین منابع مطالعاتی مواد مختلف آزمون تخصصی کارشناس هماهنگی در متن مقاله اشاره شده است.

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره استخدامی پیج استخدامی