خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل ۱۴۰۲

بهترین منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل 1402
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل 1402

رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل یکی از رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد که به ارائه راهکارهایی در جهت نحوه صحیح جنگلداری، جاده سازی، جنگل کاری و بهره برداری از منابع جنگل می پردازد. در واقع فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود که از منابع و تولیدات جنگل بهره برداری درست و مستمر کنند. 

داوطلبانی که مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت نموده اند و علاقمند به تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل می باشند، می بایست در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دکتری این رشته اقدام کنند، برای موفقیت در این آزمون افراد باید از منابع آزمون دکتری 1402 این رشته آگاهی کامل داشته باشند به همین منظور، مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل ارائه نموده ایم.

یکی از مزایای رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل این است که فارغ التحصیلان تمام رشته ها می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت کنند.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل 1402

ممکن است این سوال برای بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل مطرح گردد که فارغ التحصیلان کدام رشته ها می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت نمایند؟ برای پاسخ به این سوال داوطلبان جدولی را در این خصوص ارائه نموده ایم.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

علوم و مهندسی جنگل عمران و بهره برداری جنگل

تمامی رشته ها

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل 1402

منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل – اکولوژی جنگل
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب اکولوژی جنگل (بوم شناسی جنگل)، تالیف احمد مصدق، انتشارات علم کشاورزی ایران
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
جزوه اکولوژی جنگل دکتر پوربابایی و دکتر رحمانی دانشگاه گیلان – جزوه اکولوژی جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه اکولوژی جنگل خسرو ثابت طالبی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل – جاده سازی جنگل
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب ساخت و نگهداری جاده های جنگلی، تالیف آیدین پارساخو، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کتاب جاده های جنگلی و توسعه روستایی، تالیف محمدابراهیم خلیل خلیلی، تالیف تایماز
کتاب طراحی جاده های جنگلی، تالیف آیدین پارساخو، انتشارات نوروزی
جزوه جاده سازی جنگل دانشگاه تهران – جزوه جاده سازی جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه جاده سازی جنگل دانشکده منابع طبیعی گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل – آمار و اندازه گیری جنگل
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب آماربرداری در جنگل (اندازه گیری درخت و جنگل)، تالیف محمود زبیری، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب اندازه گیری درخت و زیست سنجی جنگل، تالیف منوچهر نمیرانیان دانشگاه تهران
کتاب روش های نمونه برداری فاصله ای در آماربرداری جنگل، تالیف رضا حسین حیدری، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه)
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
جزوه آماربرداری در جنگل، تالیف محمود زبیری، دانشگاه تهران – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – جزوه آماربرداری در جنگل حمید طلالشی و رضا بصیری دانشگاه بهبهان – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشکده منابع طبیعی گیلان – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – جزوه آماربرداری و اندازه گیری جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل – حمل و نقل چوب
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب بهره برداری جنگل، تالیف نصرت الله ساریخانی، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب حمل و نقل چوب، تالیف مجید لطفعلیان، انتشارات آییژ
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
جزوه بهره برداری و حمل و نقل سبحانی و جورغلامی دانشگاه تهران – جزوه بهره برداری و حمل ونقل عزیزی دانشگاه شهید چمران اهواز – جزوه بهره برداری و حمل و نقل چوب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه حمل و نقل دکتر نقدی و دکتر لطیفیان دانشگاه گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل – برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی، تالیف مجید لطفعلیان، آیدین پارساخو، انتشارات آییژ
کتاب راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راههای جنگلی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
جزوه برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی دانشگاه تهران – جزوه برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی دانشگاه شهید چمران اهواز – جزوه برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی دانشگاه گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل – برنامه ریزی و بهره برداری جنگل
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب بهره برداری جنگل، تالیف نصرت الله ساریخانی، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب حمل و نقل چوب، تالیف مجید لطفعلیان، انتشارات آییژ
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جنگلداری، تالیف احمد ولی پور، انتشارات دیباگران تهران
کتاب مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری (همراه با پاسخ تشریحی)، تالیف محمد عبادی، حمید محمدی نصرآبادی،انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
جزوه برنامه ریزی و بهره برداری جنگل دانشگاه تهران – جزوه برنامه ریزی و بهره برداری جنگل دانشگاه شهید چمران اهواز –  جزوه برنامه ریزی و بهره برداری جنگل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه برنامه ریزی و بهره برداری جنگل دانشگاه گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل – زیست مهندسی نگهداری جاده های جنگلی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب ساخت و نگهداری جاده های جنگلی، تالیف آیدین پارساخو، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کتاب جاده های جنگلی و توسعه روستایی، تالیف محمدابراهیم خلیل خلیلی، تالیف تایماز
کتاب طراحی جاده های جنگلی، تالیف آیدین پارساخو، انتشارات نوروزی
جزوه زیست مهندسی نگهداری جاده های جنگلی دانشگاه تهران – جزوه زیست مهندسی نگهداری جاده های جنگلی دانشگاه شهید چمران اهواز – جزوه زیست مهندسی نگهداری جاده های جنگلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه زیست مهندسی نگهداری جاده های جنگلی دانشگاه گیلان
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل – استعداد تحصیلی
(دروس عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی عمران و بهره برداری جنگل –  زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون دکتری که با مطالعه کتب و منابع مورد نیاز خود را برای آزمون آماده نموده اند، می بایست در موعد مشخص با دریافت دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری و بررسی دقیق آن، نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام آزمون دکتری 1402 اقدامات لازم را به انجام برسانند. همچنین زمانی که شرکت کننده رتبه قابل قبولی را کسب نماید، مجاز به انتخاب رشته دکتری 1402 می شود که این فرآیند را بایستی از طریق سایت انتخاب رشته آزمون دکتری انجام دهد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری