خانه شهریه ها نرخ جدید شهریه دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

نرخ جدید شهریه دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

میزان شهریه دانشگاه آزاد 1402 - 1403

دانشگاه آزاد یکی از معتبرترین دانشگاه های کشور است که لازمه تحصیل در آن پرداخت شهریه می باشد. این شهریه به دو صوت ثابت و متغیر تعیین می شود و میزان و نحوه پرداخت آن در قالب دستورالعمل هایی در دسترس دانشجویان قرار می گیرد. شهریه ثابت با توجه به سال ورود به دانشگاه و گروه آموزشی دانشجویان مشخص شده و در سنوات مجاز ایشان بدون تغییر باقی می ماند اما شهریه متغیر بر حسب تعداد و نوع واحدهای انتخابی تعیین شده و در زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد باید مقداری از آن پرداخت گردد. جالب است بدانید که شهریه رشته های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد یکسان بوده و تفاوت آن ها تنها در شیوه پذیرش دانشجو می باشد.

شهریه دانشگاه آزاد به دو شهریه ثابت و متغیر تقسیم بندی می شود.

منظور از شهریه ثابت و متغیر چیست؟

به صورت کلی همه دانشجویان می بایست جهت تحصیل در دانشگاه های شهریه پرداز مبلغی را به عنوان شهریه پرداخت نمایند. لذا خود شهریه به دو قسمت ثابت و متغییر تقسیم می شود. شهریه ثابت به شهریه ای اطلاق می گردد که دانشجو در هر ترم ملزم به پرداخت میزان مبلغ ثابتی است که با توجه به سال ورودی دانشجو تعیین شده و معمولا افزایش پیدا نمی کند.

هر یک از واحد هایی که دانشجو در طول ترم تحصیلی خود اخذ می نماید دارای هزینه مشخصی است بنابراین اگر هزینه تعداد واحد هایی که دانشجو در طول ترم تحصیلی خود انتخاب می کند بیشتر از میزان مبلغ شهریه ثابت باشد اضافه آن به عنوان شهریه متغییر جهت پرداخت دانشجو برآورد خواهد شد. برای پرداخت شهریه، دانشجویان دانشگاه آزاد باید به سامانه آموزشیار مراجعه کنند.

لیست شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403

دانشگاه آزاد همانند سایر دانشگاه های شهریه پرداز، از دانشجویان خود (ورودی با آزمون و یا بدون آزمون) مبلغی را به عنوان شهریه دریافت می کند که البته میزان آن در این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاه ها کمی بیشتر است. همچنین شهریه دروسی که دارای واحد عملی و پروژه می باشد، بیشتر از دروس نظری در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در سال تحصیلی گذشته بر اساس اعلام ریاست این دانشگاه، میزان شهریه تمامی مقاطع برای دانشجویان سال های قبل تا سقف 20 درصد و برای دانشجویان ورودی جدید بین 20 الی 25 درصد افزایش داشت.

همچنین برای سال تحصیلی 1402 – 1403 ممکن است با نرخ افزایشی شهریه این دانشگاه رو به رو شویم. مبالغی که در جداول مشاهده می کنید، برای سال تحصیلی گذشته می باشد و احتمال افزایش آن در سال تحصیلی جدید همانند سال های پیشین وجود دارد. در صورتی که نرخ جدید شهریه دنشگاه آزاد اعلام شود، این مقاله بروزرسانی خواهد شد.

شهریه کاردانی دانشگاه آزاد
گروه آموزشیمبلغ
علوم انسانی2 میلیون و 200 الی 3 میلیون 200 هزار تومان
فنی و مهندسی3 میلیون و 300 الی 4 میلیون و 500 هزار تومان
علوم پایه3 میلیون و 700 الی 4 میلیون و 200 هزار تومان
هنر3 میلیون و 100 هزار تومان الی 3 میلیون و 600 هزار تومان
علوم پزشکی6 میلیون و 500 الی 7 میلیون و 500 هزار تومان
شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد
گروه آموزشیمبلغ
علوم انسانی2 میلیون و 700 الی 3 میلیون و 700 هزار تومان
فنی و مهندسی 3 میلیون و 500 الی 4 میلیون و 900 هزار تومان
علوم پایه3 میلیون و 900 الی 5 میلیون و 150 هزار تومان
هنر3 میلیون و 600 الی 4 میلیون تومان
علوم پزشکی6 میلیون و 800 الی 7 میلیون و 500 هزار تومان
شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد
گروه آموزشیمبلغ
علوم انسانی4 میلیون الی 5 میلیون و 500 هزار تومان
فنی و مهندسی 4 میلیون و 200 الی 6 میلیون و 600 هزار تومان
علوم پایه4 میلیون و 200 الی 5 میلیون و 600 هزار تومان
هنر3 میلیون و 700 الی 4 میلیون و 500 هزار تومان
علوم پزشکی7 میلیون و 800 الی 9 میلیون و 200 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
گروه آموزشیمبلغ
علوم انسانی8 میلیون  الی 11 میلیون تومان
فنی و مهندسی 9 میلیون و 500 الی 12 میلیون و 200 هزار تومان
علوم پایه 10 میلیون و 500 الی 12 میلیون تومان
هنر7 میلیون و 300 الی 9 میلیون و 500 هزار تومان
علوم پزشکی12 میلیون الی 15 میلیون و 800 هزار تومان
شهریه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد
گروه آموزشیمبلغ
علوم انسانی16 میلیون و 500 هزار تومان الی 19 میلیون تومان
فنی و مهندسی18 میلیون تومان الی 20 میلیون تومان
علوم پایه17 میلیون تومان الی 18 میلیون و 500 هزار تومان
هنر16 میلیون تومان الی 20 میلیون تومان
علوم پزشکی18 میلیون الی 20 میلیون تومان

نکته: شهریه مقطع دکتری پیوسته دانشگاه آزاد در سال تحصیلی گذشته مبلغی ما بین 19 میلیون و 500 هزار الی 21 میلیون تومان است.

شهریه دانشجویان مهمان دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

همان طور که می دانید، دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه های شهریه پرداز کشور است و برای تحصیل در رشته های آن اعم از پزشکی و غیرپزشکی باید مبلغ شهریه ای مشخص بپردازید. دانشجویانی که مهمانی این دانشگاه را اخذ می کنند، از این قاعده مستثنی نیستند.

 • طبق آیین نامه مقررات دانشجویان مهمان و انتقالی دانشگاه آزاد، شهریه ثابت و متغیر هر ترم تحصیلی باید به واحد دانشگاهی مقصد پرداخت شود.
 • همچنین این افراد باید شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی را به واحد دانشگاهی مبدا بپردازند.
 • علاوه بر مواردی که گفته شد، دانشجویان باید هزینه انتقال موقت را طبق دستورالعمل منتشر شده، از طریق واحد مبدا به سازمان مرکزی واریز نمایند.

همچنین دانشجویان مهمان (دائم/یک ترم) رشته های علوم پزشکی برای پرداخت شهریه دانشگاه آزاد باید طبق مقرارت و آیین نامه این دانشگاه اقدام کنند که در ادامه آن ها را ذکر کرده ایم.

 • در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی باید شهریه ثابت به واحد دانشگاهی مبدا و شهریه متغیر به واحد مقصد پرداخت شود.
 • مقاطع کارورزی، کارآموزی و کارآموزی در عرصه، 25 درصد شهریه ثابت به واحد مبدا و 75 درصد شهریه ثابت و کل شهریه متغیر به واحد دانشگاهی مقصد باید پرداخت نمایند.
 • تمامی دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف باید شهریه ثابت و متغیر را به واحد دانشگاهی مقصد و هزینه جبرانی و 50 درصد شهریه ثابت و متغیر خود را به واحد مبدا واریز کنند.

نحوه پرداخت شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403

دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری برای پرداخت شهریه متغیر و ثابت باید به صورت اینترنتی به سامانه آموزشیار مراجعه نمایند. شهریه ثابت باید در هنگام انتخاب واحد دانشگاه آزاد پرداخت شود تا سامانه اجازه دسترسی به اخذ دروس را صادر کند. در ادامه، نحوه پرداخت شهریه دانشگاه آزاد را ذکر کرده ایم.

 • در ابتدا به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کرده و در قسمت پایین صفحه گزینه “دانشجو” را انتخاب نمایید.

مرحله اول پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • دکمه “ورود دانشجویان (پرداخت/ سایر خدمات آموزشی)” را بفشارید.

مرحله دوم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • پس از مطالعه اطلاعیه رعایت مقررات و ضوابط پوشش، آن را تایید کرده و عبارت “تایید مطلب و ورود به سیستم” را انتخاب کنید.

مرحله سوم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • همانند تصویر پس از انتخاب تیک تایید موراد مندرج در اطلاعیه، بر روی گزینه “تایید مطلب و ورود به سیستم” کلیک نمایید.

مرحله چهارم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • دانشجویان باید در زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد به هم نیاز، پیش نیاز و سقف واحدها توجه داشته باشند. در این بخش ضمن مطالعه اطلاعیه و تایید آن، کلید “تایید مطلب و ورود به سیستم” را بفشارید.

مرحله پنجم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • اطلاعیه شماره 3 را به دقت بررسی نموده و پس از تیک زدن موافقت خود، دکمه “تایید مطلب و ورود به سیستم” را لمس نمایید.

مرحله ششم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • نام کاربری و کلمه عبور خود به همراه کد تصویر را وارد نموده و گزینه “ورود به سیستم” را انتخاب کنید.

مرحله هفتم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • رمز ارسال شده به آیگپ را درج نموده و دکمه “تایید” را بفشارید.

مرحله هشتم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • با کلیک بر روی “ثبت نام دروس دانشجو” منوی کشویی در سمت راست صفحه باز شده که باید عبارت “مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی دانشجو” را برگزینید.

مرحله نهم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • پس از رویت بدهی خود بر روی کلید “پرداخت الکترونیکی شهریه” کلیک نمایید.

مرحله دهم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کرده و گزینه “ادامه” را لمس کنید.

مرحله یازدهم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • مبلغ مورد نظر خود را در کادر سفید رنگ درج نموده و دکمه “پرداخت الکترونیکی” را بفشارید.

مرحله دوازدهم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 • اطلاعات کارت بانکی عضو شبکه شتاب را وارد نموده و عبارت “پرداخت” را برگزینید.

مرحله سیزدهم پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

پس از طی کردن مراحل فوق، در صورتی که پیام موفقیت آمیز بودن پرداخت شهریه را مشاهده کردید، به قسمت “مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی دانشجو” مراجعه نموده تا از وضعیت آخرین پرداختی های خود مطلع شوید.

تخفیف در پرداخت شهریه دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

همان طور که پیش تر عنوان شد، دانشگاه آزاد در ازای ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان خود، مبلغی را به عنوان شهریه دریافت می کند. در این میان افرادی هستند که از شرایط خاصی همچون کسب رتبه برتر در کنکور سراسری، ممتاز بودن، داشتن قهرمانی در رشته های ورزشی و… برخوردارند، لذا مشمول طرح تخفیف در پرداخت شهریه این دانشگاه می شوند.

مشمولان طرح تخفیف شهریه دانشگاه آزاد

دانشجویان ممتاز

دانشجویان رتبه اول تا سوم ورودی هر سال تحصیلی در هر مقطع و رشته ای که از لحاظ اخلاقی، رفتاری و رعایت شئون دانشجویی توسط رئیس واحد مربوطه تایید شوند، تخفیفات شهریه دانشگاه آزاد شامل حالشان می شود.

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به دانشجویان ممتاز
مقطع تحصیلیحداقل واحد اخذ شده در نیمسال مربوطهنمره و میانگین نمره دانشجو در نیمسال مربوطهمیزان تخفیف و حداکثر ترم های مجاز به استفاده از آن
کاردانی و کارشناسی

(پیوسته و ناپیوسته)

18 واحد به بالا
 • نداشتن نمره کمتر از 12 در هیچ درسی
 • میانگین نمرات رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی: 17 به بالا
 • میانگین نمرات رشته های علوم پایه و کشاورزی: 18 به بالا
 • میانگین نمرات رشته های علوم انسانی و هنر: 19 به بالا
 • دانشجویان رتبه اول: 15 درصد تخفیف
 • دانشجویان رتبه دوم و سوم: 10 درصد تخفیف
 • کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد: برخورداری از تخفیف حداکثر تا 3 ترم
 • کارشناسی پیوسته: برخورداری از تخفیف حداکثر تا 7 ترم
 • دکتری حرفه ای: برخورداری از تخفیف حداکثر تا 10 ترم
کارشناسی ارشد8 واحد به بالا
 • نداشتن نمره کمتر از 14 در هیچ درسی
 • میانگین نمرات رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی: 16 به بالا
 • میانگین نمرات رشته های علوم پایه و کشاورزی: 17 به بالا
 • میانگین نمرات رشته های علوم انسانی، هنر و پزشکی: 18 به بالا
دکتری حرفه ای15 واحد به بالا
 • نداشتن نمره کمتر از 14 در هیچ درسی
 • میانگین نمرات: 16 به بالا

نکته 1: تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز به دوره دکتری تخصصی تعلق نمی یابد.

نکته 2: دانشجویان ترم تابستان نمی توانند از تخفیفات شهریه دانشجویان ممتاز استفاده کنند.

نکته 3: تمامی نمرات و تعداد واحدهای اخذ شده، بدون احتساب دروس پیش نیاز و جبرانی است.

خانواده کارکنان و اعضای هیات علمی

اعضای خانواده (همسر و فرزندان) تحت تکفل کارکنان و اعضای هیات علمی (شاغل یا بازنشسته) که دانشجوی دانشگاه آزاد هستند، شامل تخفیفاتی در پرداخت شهریه می شوند.

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به خانواده کارکنان و اعضای هیات علمی
مقطع تحصیلیمیزان تخفیفحداکثر ترم های مجاز به استفاده از تخفیف
کاردانی و کارشناسی

(پیوسته و ناپیوسته)

20 درصدکاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته: تا 4 ترم

کارشناسی پیوسته: تا 8 ترم

کارشناسی ارشد15 درصدتا 4 ترم
دکتری حرفه ای10 درصدتا 12 ترم
دکتری تخصصی10 درصدتا 6 ترم

تبصره 1: کارکنان و اعضای هیات علمی باید کارمند رسمی قطعی یا آزمایشی باشند.

تبصره 2: تخفیفات شهریه شامل حال دانشجویان واحدهای بین المللی، برون مرزی و الکترونیکی نمی شود.

تبصره 3: اعطای تخفیف در هر نیمسال تحصیلی باید به تایید رئیس واحد و یا مرکز آموزشی برسد.

تبصره 4: در صورت مشروط شدن دانشجو، ترم بعد نمی تواند از تخفیف استفاده کند.

کارکنان دانشگاه آزاد

کارکنان دانشگاه آزاد که قصد ادامه تحصیل در این دانشگاه را دارند، می توانند با رعایت شروطی که در ادامه ذکر شده است، از تخفیف در پرداخت شهریه بهره مند شوند.

 1. رشته تحصیلی منطبق با شغل ایشان باشد.
 2. کارکنان باید کارمند رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی باشند.
 3. دانشگاه محل تحصیل و محل کار یکی نباشد.
 4. 10 درصد کل کارکنان واحد دانشگاهی را در برگیرد.
 5. دانشجویان واحدهای بین المللی، برون مرزی و الکترونیکی نمی توانند از این تخفیف بهره مند شوند.
 6. برای استفاده از تخفیف باید رئیس واحد یا مرکز آموزشی آن را تایید کند.
 7. اگر دانشجو مشروط شود، در ترم بعدی حق استفاده از تخفیف را ندارد.
تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به کارکنان
مقطع تحصیلیمیزان تخفیفحداکثر ترم های مجاز به استفاده از تخفیف
کاردانی و کارشناسی

(پیوسته و ناپیوسته)

30 درصدکاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته: تا 4 ترم

کارشناسی پیوسته: تا 8 ترم

کارشناسی ارشد25 درصدتا 4 ترم
دکتری حرفه ای15 درصدتا 12 ترم
دکتری تخصصیتا 6 ترم

نفرات برتر کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و آزمون دکتری

اگر نفرات برتر کنکور سراسری، ارشد و آزمون دکتری در دانشگاه آزاد ادامه تحصیل دهند، مشمول تخفیف در پرداخت شهریه خواهند شد.

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به نفرات برتر کنکور سراسری و آزمون دکتری 
مجموعهمقطع تحصیلی20 درصد تخفیف در طول تحصیل15 درصد تخفیف در طول تحصیل
فنی مهندسیکارشناسینفرات 1 تا 15نفرات 16 تا 30
علوم تجربی و کشاورزیکارشناسی و دکتری حرفه اینفرات 1 تا 15نفرات 16 تا 30
علوم انسانیکارشناسینفرات 1 تا 10نفرات 11 تا 20
زبان های خارجیکارشناسینفرات 1 تا 10نفرات 11 تا 20
هنرکارشناسینفرات 1 تا 10نفرات 11 تا 20
پزشکیدکتری حرفه اینفرات 1 تا 5نفرات 6 تا 10
تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد
تعداد شرکت کنندگان حاضر در آزموننفر اولنفر دومنفر سوم
100 تا 500 نفر10 درصد8 درصد5 درصد
500 تا 1000 نفر15 درصد10 درصد10 درصد
بیشتر از 1000 نفر25 درصد15 درصد10 درصد

توجه 1: تخفیف نفرات برتر آزمون های سراسری شامل مقطع دکتری تخصصی نمی شود.

توجه 2: حداکثر ترمی که داوطلبان می توانند از تخفیف ها استفاده کنند، به ترتیب برای کارشناسی پیوسته 8 ترم، ارشد 4 ترم و دکتری حرفه ای 10 ترم است.

توجه 3: در صورت مشروط شدن دانشجو، در ترم بعد مشمول تخفیف نمی باشد.

دانشجویان ممتاز ورزشی

دانشجویانی که در مسابقات ورزشی منطقه ای و سراسری دانشگاه آزاد، مسابقات کشوری و بین المللی موفق به کسب مدال قهرمانی شوند، می توانند از طرح تخفیف شهریه این دانشگاه استفاده نمایند.

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به دانشجویان ممتاز ورزشی
سطح قهرمانیمرتبه قهرمانی اولمرتبه قهرمانی دوممرتبه قهرمانی سوم
قهرمانی استانی دانشگاه آزاد15 درصد10 درصد5 درصد
قهرمانی کشوری (فدراسیون ورزشی)25 درصد20 درصد15 درصد
مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی، المپیاد دانشجویی کشور30 درصد25 درصد20 درصد
مسابقات بین‌المللی، غرب آسیا، داخل سالن، مسابقات ساحلی آسیا، پیشکسوتان، مسابقات آسیا، اقیانوسیه، آسیایی جهانی سبک، رشته‌ های رزمی آسیایی35 درصد30 درصد25 درصد
بازی‌ های کشورهای اسلامی، مسابقات آسیایی (تمام رده‌ ها)، جهانی (نوجوانان و جوانان) ارتش‌ های جهان، دانشجویان آسیا، بازی‌ های ساحلی آسیا، باشگاه های آسیا، رشته‌ های رزمی جهانی50 درصد45 درصد40 درصد
مسابقات جهانی بزرگسالان55 درصد50 درصد45 درصد
یونیورسیاد، دانشجویان جهان، بازی های آسیایی و پارآسیایی80 درصد70 درصد60 درصد
المپیک و پارالمپیک100 درصد90 درصد80 درصد

نکته 1: حداکثر ترم های مجاز به استفاده از این تخفیف برای مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد  4 ترم، کارشناسی پیوسته 8 ترم، دکتری تخصصی 3 ترم و دکتری حرفه ای 6 ترم می باشد.

نکته 2: سقف استفاده از تخفیف های شهریه دانشگاه آزاد به ازای هر حکم قهرمانی برای ردیف 1، 2 و 3، یک ترم و برای ردیف 4، دو ترم در نظر گرفته شده است.

نکته 3: دانشجویانی که ورزشکارند و در باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت هستند، علاوه بر تخفیفات جدول فوق 10 الی 20 درصد تخفیف به آن ها تعلق می گیرد.

نکته 4: اگر دانشجویی در هر ترم تحصیلی عناوین قهرمانی کسب کند، می تواند از بالاترین تخفیف استفاده نماید.

حافظان و قاریان برجسته قرآن کریم

حافظان و قاریان برجسته قرآن کریم که موفق به کسب رتبه در مسابقات یا جشنواره های قرآنی داخلی و خارجی می شوند، حق استفاده از تخفیف شهریه دانشگاه آزاد را دارند. دانشجویان حافظ قرآن کریم باید برای برخورداری از امتیازات تخفیف، درخواست خود را به کانون قرآن و عترت دانشگاه محل قبولی خود تحویل دهند. این کانون آزمونی تحت عنوان حفظ و ترجمه فارسی قرآن برگزار خواهد کرد و دانشجویان باید از 100، حداقل 80 امتیاز را کسب نمایند.

 • اعطای تخفیف در اولین ترم تحصیلی و بعد از کسب رتبه و گواهی تاییدیه امکان پذیر است.
 • هر دانشجو با شرایط مذکور تنها یک بار می تواند از تخفیف استفاده نماید.
 • در صورت کسب موفقیت در آزمون های بالاتر و ارتقای رتبه و سطح حافظان و قاریان، می توانند بیش از یک بار از این امتیاز بهره مند شوند.
 • کسانی که حافظ کل قرآن هستند و مدرک تاییدیه از مرکز فعالیت و پژوهش های قرآن و عترت دارند، در هر نیمسال تحصیلی مشمول استفاده از تخفیف می باشند.
تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به حافظان برجسته
سطح مسابقاتمقطع حفظ و ترجمهمیزان تخفیف
مسابقات سراسری دانشگاه آزاد – سطح استان10 جزءرتبه اول: 5 درصد
15 جزءرتبه اول: 10 درصد
20 جزءرتبه اول: 10 درصد

رتبه دوم: 5 درصد

رتبه سوم: 5 درصد

25 جزءرتبه اول: 15 درصد

رتبه دوم: 10 درصد

رتبه سوم: 5 درصد

30 جزءرتبه اول: 20 درصد

رتبه دوم: 15 درصد

رتبه سوم: 10 درصد

مسابقات سراسری دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه10 جزءرتبه اول: 10 درصد
15 جزءرتبه اول: 10 درصد
20 جزءرتبه اول: 15 درصد

رتبه دوم: 10 درصد

رتبه سوم: 5 درصد

25 جزءرتبه اول: 20 درصد

رتبه دوم: 15 درصد

رتبه سوم: 10 درصد

30 جزءرتبه اول: 25 درصد

رتبه دوم: 20 درصد

رتبه سوم: 15 درصد

مسابقات بین‌ المللی15 جزءرتبه اول: 20 درصد

رتبه دوم: 15 درصد

رتبه سوم: 10 درصد

20 جزءرتبه اول: 20 درصد

رتبه دوم: 15 درصد

رتبه سوم: 10 درصد

25 جزءرتبه اول: 25 درصد

رتبه دوم: 20 درصد

رتبه سوم: 15 درصد

30 جزءرتبه اول: 30 درصد

رتبه دوم: 25 درصد

رتبه سوم: 20 درصد

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به قاریان برجسته
سطح مسابقاترتبه اولرتبه دومرتبه سوم
مسابقات سراسری آموزشی قرآن و عترت – سطح استان15105
مسابقات سراسری دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، مسابقات کشوری، سازمان اوقاف و امور خیریه201510
مسابقات بین‌ المللی302520

برگزیدگان مسابقات سراسری فرهنگی و هنری

افرادی که در مسابقات فرهنگی و هنری دانشگاه موفق به کسب مقام شده اند، از تخفیف شهریه برخوردارند.

 • مسابقات استانی: دارندگان رتبه اول، دوم و سوم مسابقات استانی فرهنگی و هنری به ترتیب شامل 15، 10 و 5 درصد تخفیف در پرداخت شهریه می شوند.
 • مسابقات کشوری: افرادی که در مسابقات کشوری توانسته اند رتبه های اول، دوم و سوم را کسب کنند، به ترتیب از 20، 15 و 10 درصد تخفیف بهره مند می گردند.

دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی

کسانی که عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان هستند، در صورت داشتن عضویت دائم و مستمر، بر اساس میزان فعالیتشان در هر سال تحصیلی یک بار مشمول استفاده از تخفیف شهریه می شوند.

 • ارائه طرح های تحقیقاتی مفید: 10 درصد تخفیف
 • ترجمه، تالیف و گردآوری کتاب: 15 درصد تخفیف
 • رتبه اول مسابقات علمی و جشنواره‌ های رسمی کشوری (اعم از عضو باشگاه یا غیر عضو): 20 درصد تخفیف

دارندگان عناوین علمی

رتبه های اول تا سوم نخبگان علمی مسابقات آسیایی و جهانی، از طرح تخفیف شهریه دانشگاه آزاد می توانند استفاد کنند.

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 به دارندگان عناوین علمی
عنوان رتبهرتبه اولرتبه دومرتبه سوم
آسیایی30 درصد25 درصد20 درصد
جهانی35 درصد30 درصد25 درصد

داشتن بیش از یک دانشجوی دانشگاه آزاد در خانواده

خانوداه هایی که بیش از یک دانشجوی دانشگاه آزاد دارند، در صورتی که از توان مالی برای پرداخت شهریه برخوردار نیستند، می توانند علاوه بر مزایای صندوق رفاه از طرح تخفیف نیز بهره مند گردند.

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403 برای خانواده های که بیش از یک دانشجو دانشگاه آزاد دارند
تعداد اعضای خانوادهمقطع کاردانی و کارشناسیمقطع کارشناسی ارشدمقطع دکتری حرفه ای و تخصصی
2 نفر15 درصد10 درصد0
3 نفر20 درصد15 درصد5 درصد
بیش از 3 نفر25 درصد20 درصد5 درصد

دانشجویان دارای طرح های کارآفرینی و اشتغال زایی

جهت پیشرفت و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها، به دانشجویانی که طرح های این چنینی دارند، تخفیفاتی در پرداخت شهریه به آن ها اعطا می شود.

 • طرح کارآفرینی برگزیده کشوری: 30 درصد تخفیف
 • طرح کارآفرینی برگزیده استانی: 20 درصد تخفیف
 • طرح کارآفرینی برگزیده واحد دانشگاهی: 10 درصد تخفیف

بیماران خاص

دانشجویان دانشگاه آزاد که بیماری هایی مثل دیابت نوع اول، سرطان، ام اس و… دارند، شامل تخفیف در شهریه می شوند.

 • کاردانی و کارشناسی: 25 درصد تخفیف
 • کارشناسی ارشد: 15 درصد تخفیف
 • دکتری حرفه ای و تخصصی: 10 درصد تخفیف

دانشجویان کم درآمد

برای افرادی که توان پرداخت شهریه دانشگاه آزاد را ندارند، طرح تخفیفی در نظر گرفته شده که در ادامه بر حسب مقطع تحصیلی ذکر شده است.

 • کاردانی و کارشناسی: تا سقف 20 درصد تخفیف
 • کارشناسی ارشد: 15 درصد تخفیف
 • دکتری حرفه ای: 10 درصد تخفیف

نکته: دانشجویان مقطع دکتری تخصصی نمی توانند از این تخفیف بهره مند شوند.

دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور

به جهت کاهش محرومیت های دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، تصمیماتی گرفته شده که میزانی از شهریه دانشگاه آزاد آن ها پرداخت گردد. این تفاهم نامه که به امضای سازمان های نام برده می رسد، هر ساله به طور مجزا به دانشگاه آزاد ارائه می شود.

مبلغ وام دانشجویی

وام شهریه دانشگاه آزاد 1402 – 1403

برای دانشجویانی که توان پرداخت شهریه را ندارند، امکانی فراهم شده است تا با کمک وام دانشجویی دانشگاه آزاد شرایط تحصیل برای آن ها تسهیل شود. افراد واجد شرایط می توانند از 3 طریق سایت صندوق رفاه به نشانی swf.ir، سامانه آموزشیار و سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir درخواست خود را ارسال نمایند. البته به جز 3 راهی که ذکر شد، امور فرهنگی دانشگاه و همچنین برخی از بانک ها اعم از بانک مهر ایران به دانشجویان واجد شرایط تسهیلات مالی ارائه می دهند.

در ادامه، شرایط و مبالغ وام های دانشجویی شهریه این دانشگاه را ذکر کرده ایم. مبالغ وام شهریه که در جدول زیر ذکر شده برای سال تحصیلی گذشته است و در صورت تغییر آن متن مقاله بروزرسانی می شود. برای دریافت این تسهیلات دانشجویان باید شرایط و ضوابط موجود در لینک شرایط وام دانشجویی را داشته باشند.

جدول وام شهریه
عنوان واممقاطع تحصیلیمبلغ وامتوضیحات
شهریهکاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته1 میلیون و 300 هزار توماندر هر نیمسال
کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه ای و دکتری پیوسته2 میلیون و 600 هزار تومان
دکتری تخصصی ناپیوسته6 میلیون و 500 هزار تومان

نکته 1: دانشجو نباید در دو ترم قبل از درخواست وام مشروط شده باشد.

نکته 2: تخصیص وام به دانشجویان جدید الورود در ترم اول و دوم بدون لحاظ کردن معدل آن ها امکان پذیر است.

نکته 3: افراد واجد شرایط باید حداقل واحد های لازم در آن ترم را اخذ کنند.

میزان هزینه خدمات آموزشی و بیمه دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ چقدر است؟

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد را دارند، به این نکته توجه کنند که در همان بدو ورود به دانشگاه باید علاوه بر پرداخت شهریه، هزینه خدمات آموزشی و بیمه خود را بپردازند. این هزینه تنها یک بار و در همان ترم یک می باشد که برای هر مقطع تحصیلی اعم از کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دکتری تخصصی متفاوت است.

در ادامه مطلب هزینه خدمات آموزشی و بیمه دانشگاه آزاد برای سال گذشته را ذکر کرده ایم که ممکن است برای سال تحصیلی 1402 – 1403 با اندکی افزایش رو به رو شود. همچنین به محض مشخص شدن این هزینه، جدول زیر بروزرسانی می شود.

هزینه خدمات آموزشی و بیمه دانشگاه آزاد
مقطع تحصیلیهزینه خدمات آموزشیمبلغ بیمه
کاردانی پیوسته و ناپیوسته1 میلیون و 500 هزار تومان5 هزار تومان
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته1 میلیون و 700 هزار تومان
دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)1 میلیون و 700 هزار تومان
کارشناسی ارشد1 میلیون و 700 هزار تومان
دکتری تخصصی1 میلیون و 900 هزار تومان
نکات مهم ⭐
 • شهریه دانشگاه آزاد به دو بخش متغیر و ثابت تقسیم می شود که شهریه ثابت را دانشجویان باید در ابتدای هر ترم پرداخت نموده تا بتوانند انتخاب واحد کنند.
 • شهریه متغیر که به نوع و تعداد واحدهای اخذ شده بستگی دارد، به طور خودکار در سامانه آموزشیار قسط بندی شده و دانشجو موظف است، پیش از شروع امتحانات آن را پرداخت نماید.
 • پرداخت شهریه دانشگاه آزاد از طریق سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir انجام می شود.
 • به طور معمول هر ساله میزان شهریه برای دانشجویان سال های قبل، 20 درصد و برای ورودی جدید بین 20 الی 25 درصد افزایش خواهد داشت.
 • برای پرداخت شهریه، به دانشجویان واجد شرایط وام دانشجویی دانشگاه آزاد اختصاص می یابد که ثبت نام آن از 3 طریق موجود در متن فوق امکان پذیر است.
 • علاوه بر تخصیص وام، دانشجویانی که از شرایط ویژه ای مثل ممتاز بودن (علمی یا ورزشی)، حافظان قرآن و… برخوردارند، از تخفیف در پرداخت شهریه بهره مند می شوند.

 

سوالات متداول

1- شهریه ثابت دانشگاه آزاد سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ بر چه اساسی تعیین می گردد؟

شهریه ثابت با توجه به سال ورود و رشته تحصیلی دانشجو در نظر گرفته می شود.

2- آیا میزان شهریه دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ افزایش پیدا می کند؟

معمولا این مبلغ برای دانشجویان سال های گذشته به میزان 20 درصد و برای دانشجویان ورودی جدید بین 20 الی 25 درصد افزایش خواهد داشت.

3- برای پرداخت شهریه دانشگاه آزاد از چه طریقی می توان اقدام کرد؟

واریز شهریه این دانشگاه از طریق سامانه آموزشیاز به آدرس edu.iau.ac.ir امکان پذیر بوده که مراحل آن در این مقاله درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳,۴۹۶ نظر
 1. محمد

  سلام خسته نباشید شهریه رشته گرافیک کارشناسی پیوسته چقدره؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، شهریه ی هر ترم دانشگاه آزاد حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (ثابت+متغیر) می باشد.

 2. میم

  سلام وقت بخیر
  شهریه هر ترم کارشناسی پیوسته علوم تربیتی چقد میشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود شهریه دانشگاه آزاد در بازه ۳.۵ میلیون الی ۵ میلیون تومان می باشد.

 3. Mehdi1383

  پس معماری چی

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   رشته معماری در لیست رشته های فنی و مهندسی قرار می گیرد.

 4. Ngr

  سلام خسته نباشید، هزینه ترم اول کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بیمه چنده؟ هم ثابت هم متغیر

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود هزینه شهریه شما در بازه ۳.۵ میلیون تومان الی ۵ میلیون تومان می باشد.

 5. Ngr

  سلام خسته نباشید، هزینه ترم اول رشته مدیریت بیمه چنده؟ هم ثابت هم متغیر

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود هزینه شهریه دانشگاه آزاد در بازه ۳.۵ میلیون الی ۵ میلیون می باشد.

 6. Sata

  سلام شهریه هر ترم ارشد اموزش زبان تو دانشگاه آزاد ارومیه چقدر میشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود هزینه شهریه ارشد در بازه ۸ میلیون الی ۱۱ میلیون تومان می باشد.

 7. Mozhdeh

  سلام وقتتون بخیر
  هزینه هر ترم کاردانی تجهیزات پزشکی – اتاق عمل چقدره؟!

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود هزینه هر ترم این رشته در بازه ۳.۵ میلیون الی ۵ میلیون تومان می باشد.

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره