تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی معماری داخلی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

آخرین رتبه قبولی معماری داخلی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی معماری داخلی 1400 - 1401
آخرین رتبه قبولی معماری داخلی دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تا کنون 10286736 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1400 580 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 1080 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن معماری داخلی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1400 2850 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 1080 منطقه 1 مرد معماری داخلی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1400 2710 منطقه 1 زن معماری داخلی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1400 2850 منطقه 1 مرد معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 3920 منطقه 1 زن معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 5612 منطقه 1 مرد معماری داخلی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1400 5612 منطقه 1 مرد معماری داخلی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1400 6100 منطقه 1 زن معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 6100 منطقه 1 زن معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 7320 منطقه 1 زن معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1400 7320 منطقه 1 زن معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1400 13500 منطقه 1 زن معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1400 13500 منطقه 1 زن معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1400 2710 منطقه 2 زن معماری داخلی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1400 3920 منطقه 2 زن معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 7930 منطقه 2 مرد معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1400 7930 منطقه 2 مرد معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1400 90500 منطقه 2 مرد معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1400 90500 منطقه 2 مرد معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1400 760 منطقه 3 زن معماری داخلی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1400 760 منطقه 3 زن معماری داخلی دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1400 1530 منطقه 3 زن معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 1530 منطقه 3 زن معماری داخلی دانشگاه هنرشیراز روزانه کارنامه
1400 3640 منطقه 3 زن معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1400 3640 منطقه 3 زن معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی کارنامه
1400 6120 منطقه 3 مرد معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1400 6120 منطقه 3 مرد معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
1400 6120 منطقه 3 مرد معماری داخلی دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج غیرانتفاعی کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کنکور