خانه آزمون استخدامی جزوه زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی ۱۴۰۲ (اکسیر)

جزوه زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی ۱۴۰۲ (اکسیر)

جزوه زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی (اکسیر)

برای خرید جزوه اکسیر آزمون های استخدامی ایران مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید

دانلود فایل بلافاصه بعد از پرداخت امکان پذیر می باشد.

در صورت وجود هرگونه سوال و بروز مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید – 02191018024

و یا از طریق پیام رسان های واتساپ ، بله و روبیکا با ما در ارتباط باشید – 09025101252

سرفصل های جزوه زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی 1402

املاء و لغت

املاء و لغت

مبحث اول: اعداد

مبحث دوم: همزه

مبحث سوم: کلمات دو لفظی

مبحث چهارم: کلمات هم نویسه

مبحث پنجم: مد

مبحث ششم: تنوین

مبحث هفتم: ابدال

مبحث هشتم: ممال

مبحث نهم: کلمات متشابه

مبحث دهم: تشدید

آرایه ها

آرایه ها

مبحث اول: مقدمه

مبحث دوم: تشبیه

مبحث سوم: استعاره

مبحث چهارم: تشخیص

مبحث پنجم: مجاز

مبحث ششم: ایهام

مبحث هفتم: کنایه

مبحث هشتم: ضرب المثل

مبحث نهم: حس آمیزی

مبحث دهم: واج آرایی

مبحث یازدهم: جناس

مبحث دوازدهم: انواع جناس

مبحث سیزدهم: سجع

مبحث چهاردهم: متناقض نما

مبحث پانزدهم: تضاد، متضاد یا مخالف

مبحث شانزدهم: اسلوب معادله

مبحث هفدهم: مراعات النظیر

مبحث هجدهم: تضمین

مبحث نوزدهم: تلمیح

مبحث بیستم: مصراع

مبحث بیست و یکم: بیت

مبحث بیست و دوم: قافیه

مبحث بیست و سوم: ردیف

مبحث بیست و چهارم: شعر نو

مبحث بیست و پنجم: شعر سپید

مبحث بیست و ششم: قالب مثنوی

مبحث بیست و هفتم: فرم مثنوی

مبحث بیست و هشتم: قالب قصیده

مبحث بیست و نهم: فرم قصیده

مبحث سی ام: قالب غزل

مبحث سی و یکم: فرم غزل

مبحث سی و دوم: قالب قطعه

مبحث سی و سوم: فرم قطعه

مبحث سی و چهارم: دوبیتی

مبحث سی و پنجم: فرم دو بیتی

مبحث سی و ششم: قالب چهار پاره

مبحث سی و هفتم: تفاوت دو بیتی و رباعی

مبحث سی و هشتم: فرم رباعی

تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات

مبحث اول: قلمرو فکری

مبحث دوم: تقسیم بندی تاریخ ادبیات

مبحث سوم: اولین شعرها

مبحث چهارم: اصطلاخات پرتکرار تاریخ ادبیات

مبحث پنجم: تعدادی از آثار دو بخشی (نامه)

مبحث ششم: بخش بندی برخی از آثار ادبی

مبحث هفتم: پیروی آثار ادبی از یکدیگر

مبحث هشتم: اسامی نویسندگان و سرایندگان به تفکیک قرن

مبحث نهم: آثار ترجمه ادبی

مبحث دهم: ادبیات جهان

مبحث یازدهم: تخلص

دستور زبان

دستور زبان

مبحث اول: قلمر زبانی

مبحث دوم: انواع واژه

مبحث سوم: نهاد

مبحث چهارم: گزاره

مبحث پنجم: فعل مضارع

مبحث ششم: فعل ماضی

مبحث هفتم: ساختمان افعال

مبحث هشتم: مفعول

مبحث نهم: مسند

مبحث دهم: ممیز

مبحث یازدهم: متمم

مبحث دوازدهم: حرف ربط یا پیوند

مبحث سیزدهم: قواعد جمع

مبحث چهاردهم: هم خانواده

مبحث پانزدهم: صفات پیشین

مبحث شانزدهم: صفات پسین

مبحث هفدهم: صفات بیانی

مبحث هجدهم: صفات فاعلی

مبحث نوزدهم: صفات نسبی

مبحث بیستم: مصاف اله

مبحث بیستم و یکم: پیوند “ک” و انواع آن

مبحث بیستم و دوم: “ی” نکره

مبحث بیستم و سوم: “ه” بیان حرکت

مبحث بیستم و چهارم: “ی” میانجی

مبحث بیستم و پنجم: شاخص

مبحث بیستم و ششم: کاربرد شاخص آقا

مبحث بیستم و هفتم: شاخص خانم

مبحث بیستم و هشتم: نقش های تبعی

مبحث بیستم و نهم: قید

مبحث سی ام: واژه های بیگانه در روزمره و متون رسمی

مبحث سی و یکم: نشانه های اختصاری

مبحث سی و دوم: عناصر داستان

مبحث سی و سوم: اجزای مقاله تحقیقی

مبحث سی و چهارم: نکته های عنوان

مبحث سی و پنجم: نکته های چکیده

مبحث سی و ششم: کلیدواژه

مبحث سی و هفتم: فهرست منابع به ترتیب

قرابت معنایی

قرابت معنایی

مبحث اول: مفهوم نام خدا

مبحث دوم: مفاهیم اخلاقی

مبحث سوم: مفهوم راستی و دروغ

مبحث چهارم: عشق

مبحث پنجم: مفهموم پیری و جوانی

مبحث ششم: ناپایداری دنبا

مبحث هفتم: ناپایداری قدرت

مبحث هشتم: مفهوم وطن

مبحث نهم: فساد حاکم بر جمیع مردم

مبحث دهم: فراگیر شدن بدی در جامعه

مبحث یازدهم: مفهوم سرانجام آدمی

مبحث دوازدهم: جداسازی متون

دریافت چند نمونه از صفحات جزوه زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی 1402دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره استخدامی پیج استخدامی