خانه آزمون استخدامی جزوه زبان انگلیسی آزمون های استخدامی ۱۴۰۲ + لغات پرتکرار

جزوه زبان انگلیسی آزمون های استخدامی ۱۴۰۲ + لغات پرتکرار

 

برای خرید جزوه اکسیر و وردباکس فرم زیر را تکمیل نمایید:

نام بسته انتخابی*
انتخاب پرداخت*

 

دانلود فایل بلافاصه بعد از پرداخت امکان پذیر می باشد.

در صورت وجود هرگونه سوال و بروز مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید – 02191018024

و یا از طریق پیام رسان های واتساپ ، بله و روبیکا با ما در ارتباط باشید – 09025101252

سرفصل های جزوه زبان انگلیسی آزمون های استخدامی 1402

بخش اول: حال کامل (ماضی نقلی)

بخش اول: حال کامل (ماضی نقلی)

طول مدت زمان + for

طول مدت زمان + for that last/past

قید زمان گذشته + since

بخش دوم: زمان حال استمراری

بخش دوم: زمان حال استمراری

طرز ساخت حال استمراری

نشانه های حال استمراری

بخش سوم: معرفی قیدهای کاربردی

بخش سوم: معرفی قیدهای کاربردی

کاربرد very

کاربرد so

کاربرد too

کاربرد enough

بخش چهارم: ضمایر موصولی

بخش چهارم: ضمایر موصولی

معرفی انواع ضمایر موصولی

کاربرد when  و where

کاربرد that

حذف ضمایر موصولی

جمله واره های موصولی در انگلیسی

بخش پنجم: جملات شرطی

بخش پنجم: جملات شرطی

ساختار جمله شرطی نوع صفر

جملات شرطی نوع یک

جملات شرطی نوع دو

جملات شرطی نوع سه

نکات مهم گرامری جملات شرطی

بخش ششم: کلمات ربط پرکاربرد

بخش ششم: کلمات ربط پرکاربرد

معرفی کلمات ربط + مثال

حروف ربط انگلیسی برای بیان تفاوت ها

بخش هفتم: نقل قول در انگلیسی

بخش هفتم: نقل قول در انگلیسی

معرفی انواع نق قول + مثال

بخش هشتم: جملات مجهول

بخش هشتم: جملات مجهول

ساختار گرامری

تغییر جمله از معلوم به مجمهول

ساختن جملات مجهول از جملات معلوم با 2 مفعول

کاربرد ضمایر فاعلی و مفعولی در جملات مجهول

مجهول سازی عبارت اسمی

بخش نهم: معرفی a little، a few، few و little

بخش نهم: معرفی a little، a few، few و little

تفاوت a little و a few

تفاوت little و few

استفاده از (a) few و (a) little بدون اضافه کردن اسم

استفاده از little به عنوان قید

استفاده از a little قبل از صفت ها و قیدها

استفاده از little به عنوان صفت

بخش دهم: معرفی like، unlike و dislike

بخش دهم: معرفی like، unlike و dislike

طول مدت زمان + for

طول مدت زمان + for that last/past

قید زمان گذشته + since

بخش یازدهم: معرفی no longer و any londer

بخش یازدهم: معرفی no longer و any londer

آشنایی با no longer و any londer +  مثال

نکات گرامری استفاده از no longer و any londer

بخش دوازدهم: جمله واره های اسمی

بخش دوازدهم: جمله واره های اسمی

noun clauses چه هستند؟

جمله واره های اسمی با چه کلمه های پرسشی آغاز می شوند؟

جمله واره های اسمی که با if و whether آغاز می شوند.

جمله واره های اسمی که با that آغاز می شوند.

بخش سیزدهم:صفات تفضیلی و عالی

بخش سیزدهم:صفات تفضیلی و عالی

گرامر صفات تفضیلی

صفات تفضیلی یک بخشی

صفات تفضیلی دو بخشی و بیشتر

صفات تفضیلی دو بخشی که به y ختم می شوند.

صفات تفضیلی بی قاعده

صفات عالی یک بخشی

صفات عالی دو بخشی که به y ختم می شوند.

صفات عالی بی قاعده

ترتیب قرارگیری صفت ها

بخش چهاردهم: کاربرد و گرامر as….as

بخش چهاردهم: کاربرد و گرامر as….as

معرفی ساختار +  حل مثال

بخش پانزدهم: افعال با مصدر با to

بخش پانزدهم: افعال با مصدر با to

معرفی ساختار

مصدر با to در حالت مجهول

بخش شانزدهم: معرفی as if و as though

بخش شانزدهم: معرفی as if و as though

کاربرد as if و as though

استفاده از جمله واره های نامحدود بعد از as if و as though

بخش هفدهم: معرفی Ask + if

بخش هفدهم: معرفی Ask + if

آشنایی با کاربرد if برای پرسش های غیر مستقیم

بخش هجدهم: 18. Future Continuous (آینده استمراری)

بخش هجدهم: 18. Future Continuous (آینده استمراری)

ساختار آینده استمراری

استثناها در استفاده از ing

سوالی کردن و منفی کردن زمان آینده استمراری

کاربردهای آینده استمراری

آینده در گذشته با would

کاربرد  as well as

بخش نوزدهم: افعال Modal

بخش نوزدهم: افعال Modal

افعال بعد از as well as

افعال مدال Be able to

گذشته فعل can

بخش بیستم: روف اضافه افعال

بخش بیستم: روف اضافه افعال

فعل + حرف اضافه to

فعل + حرف اضافه from

فعل + حرف اضافه for

فعل + حرف اضافه on

فعل + حرف اضافه about

فعل + حرف اضافه with

فعل + حرف اضافه at

فعل + حرف اضافه in

بخش بیست و یکم: کاربردهای Before

بخش بیست و یکم: کاربردهای Before

کاربرد Before در حالت قیدی

کاربرد Before در جملات حال ساده با معنی آینده

کاربرد Before در جملات با گرامر Perfect Tense

کاربردهای مکانی، زمانی و فیزیکی Before

بخش بیست و دوم: ضمایر فاعلی و مفعولی

بخش بیست و دوم: ضمایر فاعلی و مفعولی

معرفی ضمایر فاعلی

معرفی ضمایر مفعولی

بخش بیست و سوم: کاربرد wish

بخش بیست و سوم: کاربرد wish

معرفی ساختار و کاربرد

Wish + Whould

Whould +  Past Perfect

Wish to به جای Would like

بخش بیست و چهارم: کاربرد So

بخش بیست و چهارم: کاربرد So

معرفی ساختار و کاربرد + مثال

بخش بیست و پنجم: کاربرد rather than

بخش بیست و پنجم: کاربرد rather than

rather than  در نقش حرف ربط

rather than در نقش حرف اضافه

بخش بیست و ششم: با Would you mind و Do you mind

بخش بیست و ششم: با Would you mind و Do you mind

معرفی کاربردها

پاسخ به سوال Would you mind

بخش بیست و هفتم: آَشنایی با And

بخش بیست و هفتم: آَشنایی با And

معرفی کاربردها + مثال

بخش بیست و هشتم: آشنایی با اسامی خاص

بخش بیست و هشتم: آشنایی با اسامی خاص

معرفی اسامی خاص

انواع اسامی خاص

بخش بیست و نهم: Be supposed to

بخش بیست و نهم: Be supposed to

آشنایی با کاربرد Be supposed to

شکل گذشته Be supposed to

بخش سی ام: Neither و Nor

بخش سی ام: Neither و Nor

معرفی ساختار جملات + کاربرد

بخش سی و یکم: حرف ربط As

بخش سی و یکم: حرف ربط As

آشنایی با کاربردها + ساختار

بخش سی و دوم: مصدر با to بعد از صفت

بخش سی و دوم: مصدر با to بعد از صفت

کاربرد مصدر با to بعد از صفت

ساختار جملات دارای مصدر با to

دریافت چند نمونه از صفحات جزوه زبان انگلیسی آزمون های استخدامی 1402

همچنین تعدادی از صفحات این جزوه و بسته لغات پرتکرار را نیز می توانید در ادامه مقاله ببینید.

زبان انگلیسی همواره یکی از مهم ترین دروس عمومی تمامی آزمون های استخدامی بوده که یادگیری آن دغدغه بسیاری از داوطلبان می باشد. از آن جایی که کسب حدنصاب علمی در آزمون های کتبی استخدام ارگان ها و سازمان های مختلف تاثیر بسیار زیادی در پذیرش نهایی افراد خواهد داشت، بنابراین لازم است شرکت کنندگان آمادگی لازم برای رقابت در این امر را داشته باشند. یکی از عوامل تاثیرگذار برای تسلط به این درس عمومی در آزمون های فوق الذکر تهیه و مطالعه جزوات و منابع مفید زبان انگلیسی می باشد.

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مواد عمومی تمامی آزمون های استخدامی می باشد که یادگیری آن در مرحله مصاحبه نیز می توانید مثمر ثمر باشد.

اهمیت مطالعه جزوه زبان انگلیسی برای قبولی در آزمون استخدامی

درس زبان انگلیسی یک پای ثابت تمامی آزمون های استخدامی بوده و در دسته بندی دروس عمومی جای دارد. با توجه به این که امتیاز کسب شده در این آزمون های کتبی تاثیر 70 درصدی داشته بنابراین داوطلبان می بایست به اندازه کافی به محتوای دروس اختصاصی، عمومی و همچنین نوع سوالات آشنایی لازم را داشته باشند. به همین منظور می توانید با استفاده از جزوه های زبان انگلیسی مهارت های خود را افزایش دهید:

 • آشنایی با نوع سوالات آزمون
 • آگاهی از نحوه طرح سوالات
 • تسلط بر گرامر و لغات کاربردی زبان
 • تسهیل روخوانی مطالب زبان انگلیسی
 • تمرین تست زنی
 • جلوگیری از اتلاف وقت و تمرکز بر روی مطالب مهم

معرفی جزوه اکسیر زبان انگلیسی + بسته ووردباکس

همان طور که اشاره شد، داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و سایر آزمون ها، موظف به مطالعه کتاب های تمامی دروس عمومی و اختصاصی هستند چرا که هر یک از آن ها تاثیر بسزایی در رتبه کسب شده این افراد خواهد داشت. بسیاری از متقاضیان به دلیل عدم علاقه مندی به مطالعه زبان انگلیسی از آن غافل می شوند و همین امر موجب پسرفت آن ها و جلو روی رقبا می گردد.

کارگروه تخصصی ایران مشاوره به منظور موفقیت شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی، بسته ای کامل و جامعی طراحی کرده که با تهیه آن می توانند به تمامی قوائد و دستور زبان، نکات طلایی یادگیری و حفظ لغات و لغات کاربردی دسترسی داشته و با بهره مندی از روش های ارائه شده احتمال پذیرش در آزمون و استخدام خود را افزایش دهند. سطح علم و مهارت در زبان انگلیسی داوطلبان نه تنها در آزمون کتبی بلکه در زمان مصاحبه نیز مورد بررسی قرار می گیرد به همین منظور فراگیری آن یکی از ملزومات استخدام در سازمان های دولتی می باشد.

جزوه اکسیر

این جزوه یک منبع کامل آموزش زبان انگلیسی آزمون های استخدامی بوده که با مطالعه آن می توانید به قوائد و گرامرهای زبان به همراه آموزش تکنیک های حل سوالات درک مطلب دست یابید. با تسلط به این موارد می توانید به راحتی و طبق زمانبدی، پاسخ صحیح سوالات تستی را بیابید. محتویات جزوه مذکور به شرح زیر می باشد:

 • نکات قوائدی زبان انگلیسی
 • ارائه روش های صحیح یادگیری و کسب مهارت تست زنی
 • حل نمونه سوالات تمرینی

بسته وورد باکس

ای بسته شامل لغات مهم و پرتکرار آزمون های استخدامی چند سال اخیر بوده که یادگیری آن ها می توانید عملکرد شما در حل سوالات زبان به ویژه بخش درک مطلب را بهبود بخشد. با استفاده از روش و تکنیک های موجود در این بسته می توانید تمامی این کلمات را به راحتی در حافظه بلند مدت خود ثبت نمایید.محتویات wordbox عبارت است از:

 1. سوالات شناسنامه دار + پاسخنامه
 2. آزمون های جامع
 3. ارائه تکنیک های حفظ لغات
 4. والپیپر برای تسریع در یادگیری کلمات
 5. جدول فونتیک

البته این جزوه زبان انگلیسی آزمون های استخدامی صرفا یکی از جزوه آزمون های استخدامی می باشد که برای اطلاع از باقی جزوات دروس مختلف این آزمون ها می توانید بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

دانلود چند نمونه از صفحات جزوه زبان انگلیسی آزمون استخدامی

به منظور آشنایی با جزوه زبان انگلیسی و همچنین بسته لغات پرتکرار، در ادامه مطلب چند صفحه به عنوان نمونه قرار داده شده تا بررسی محتویات و فرم آن ها با اطمینان خاطر نسخه های اصلی را تهیه و خریداری نمایید. از آنجا که زبان انگلیسی ضعف بسیاری از شرکت کنندگان می باشد به همین دلیل از مطالعه آن فرار می کنند اما غافل از این که هر تست درست می تواند تاثیر چشم گیری در نمره و قبولی آن در آزمون کتبی داشته باشد.

شما می تونید سوالاتتون رو درباره این بسته ها از طریق شماره تماس 02191018024 با ما درمیون بذارید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره استخدامی پیج استخدامی