خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

 رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

فرآیند انتخاب رشته، پس از شرکت در کنکور یکی از اصلی ترین مراحلی است که داوطلبان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه با آن مواجه هستند. در این روند متقاضیان پس از اعلام نتایج و مشاهده کارنامه خود در آزمون ورودی دانشگاه ها به انتخاب رشته های تحصیلی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند، بر اساس علاقه مندی و امکان انتخاب در کد رشته محل های مذکور اقدام می نمایند.

کنکور کارشناسی ارشد یکی از آزمون هایی است که همه ساله با هدف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود. افرادی که دراین آزمون شرکت می نمایند، صرفا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند مذکور دارای اصول و روش های مختص خود می باشد و بنابراین داوطلبان باید نحوه صحیح انجام آن را بیاموزند یا از مشاوران تحصیلی در این زمینه کمک بگیرند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته برای انجام یک انتخاب رشته صحیح می تواند کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه خود را تخمین برنند یا شانس قبولی خود در رشته ی خاصی را بسنجند، خواستار بررسی کارنامه های قبولی سال گذشته می باشند. در این مقاله قصد داریم به ارائه چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان آزمون سال 99 بپردازیم. این امر می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و همچنین داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد 1400 کمک کننده باشد. به شرکت کنندگان در این آزمون توصیه می شود از محتویات کارنامه های این مقاله در جهت دستیابی به انتخاب رشته ای اصولی و بالابردن احتمال قبولی در رشته مد نظر خود استفاده نموده و آن ها را با دقت تحلیل نمایند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهریجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3954
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)6
برنامه ریزی شهری9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3788
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی16
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)23
برنامه ریزی شهری0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 476
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زابلدوره قبولی: نوبت دومتراز: 2876
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات11
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی شهری30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 663
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور ایلام – واحد ایلامدوره قبولی: پیام نورتراز: 3349
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی10
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات7
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی شهری1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 963
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران جنوبدوره قبولی: مجازی پیام نورتراز: 3029
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی4
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)1-
برنامه ریزی شهری6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست شهریجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 58
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانهتراز: 5312
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی شهری5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست شهریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5519
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)20
برنامه ریزی شهری9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست شهریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 449
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مراغهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 2848
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی14
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات23
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی شهری15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست شهریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 781
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 2449
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی9
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات2
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)2
برنامه ریزی شهری1-

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانهتراز: 3676
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی2
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)12
برنامه ریزی شهری0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 3879
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی13
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات21
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی شهری10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3426
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
فلسفه جغرافیا12
آمار و احتمالات3
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)14
برنامه ریزی شهری8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 736
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – واحد ارومیهدوره قبولی: پیام نورتراز: 1863
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی6
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)1-
برنامه ریزی شهری3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاکجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 2747
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات6
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)0
برنامه ریزی شهری26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاکجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 144
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 3679
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی27
فلسفه جغرافیا2
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)7
برنامه ریزی شهری3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرماندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3996
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
فلسفه جغرافیا12
آمار و احتمالات0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)16
برنامه ریزی شهری7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 116
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 3450
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
فلسفه جغرافیا11
آمار و احتمالات34
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)9
برنامه ریزی شهری12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 228
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زابلدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4161
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی10
فلسفه جغرافیا36
آمار و احتمالات21
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)15
برنامه ریزی شهری0

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
  1. مجیب

    باسلام…بنده فارق التحصیل رشته جغرافیا مقطع کارشناسی از دانشگاه ملی هستم ایا بنده میتوانم درآزمون ارشد شرکت کرده و وارد دانشگاه فرهنگیان شوم و ایا از مزایای دانشگاه فرهنگیان برخوردار شوم؟؟؟

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد