تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

 رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

فرآیند انتخاب رشته، پس از شرکت در کنکور یکی از اصلی ترین مراحلی است که داوطلبان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه با آن مواجه هستند. در این روند متقاضیان پس از اعلام نتایج و مشاهده کارنامه خود در آزمون ورودی دانشگاه ها به انتخاب رشته های تحصیلی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند، بر اساس علاقه مندی و امکان انتخاب در کد رشته محل های مذکور اقدام می نمایند.

کنکور کارشناسی ارشد یکی از آزمون هایی است که همه ساله با هدف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود. افرادی که دراین آزمون شرکت می نمایند، صرفا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند مذکور دارای اصول و روش های مختص خود می باشد و بنابراین داوطلبان باید نحوه صحیح انجام آن را بیاموزند یا از مشاوران تحصیلی در این زمینه کمک بگیرند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته برای انجام یک انتخاب رشته صحیح می تواند کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه خود را تخمین برنند یا شانس قبولی خود در رشته ی خاصی را بسنجند، خواستار بررسی کارنامه های قبولی سال گذشته می باشند. در این مقاله قصد داریم به ارائه چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان آزمون سال 99 بپردازیم. این امر می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و همچنین داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد 1400 کمک کننده باشد. به شرکت کنندگان در این آزمون توصیه می شود از محتویات کارنامه های این مقاله در جهت دستیابی به انتخاب رشته ای اصولی و بالابردن احتمال قبولی در رشته مد نظر خود استفاده نموده و آن ها را با دقت تحلیل نمایند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهری جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3954
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 12
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 6
برنامه ریزی شهری 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهری جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3788
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 16
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 23
برنامه ریزی شهری 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 476
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زابل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2876
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 21
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 11
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی شهری 30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 663
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور ایلام – واحد ایلام دوره قبولی: پیام نور تراز: 3349
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 10
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 7
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی شهری 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آمایش شهری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 963
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران جنوب دوره قبولی: مجازی پیام نور تراز: 3029
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 4
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 1-
برنامه ریزی شهری 6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست شهری جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 58
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: روزانه تراز: 5312
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 12
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی شهری 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست شهری جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5519
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 12
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 20
برنامه ریزی شهری 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست شهری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 449
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مراغه دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2848
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 14
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 23
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی شهری 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست شهری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 781
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 2449
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 9
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 2
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 2
برنامه ریزی شهری 1-

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس دوره قبولی: روزانه تراز: 3676
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 2
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 12
برنامه ریزی شهری 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3879
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 13
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 21
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی شهری 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3426
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 21
فلسفه جغرافیا 12
آمار و احتمالات 3
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 14
برنامه ریزی شهری 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 736
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – واحد ارومیه دوره قبولی: پیام نور تراز: 1863
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 6
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 1-
برنامه ریزی شهری 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاک جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 2747
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 12
فلسفه جغرافیا 0
آمار و احتمالات 6
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 0
برنامه ریزی شهری 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاک جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 144
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 3679
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 27
فلسفه جغرافیا 2
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 7
برنامه ریزی شهری 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3996
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 21
فلسفه جغرافیا 12
آمار و احتمالات 0
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 16
برنامه ریزی شهری 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 116
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 3450
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 21
فلسفه جغرافیا 11
آمار و احتمالات 34
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 9
برنامه ریزی شهری 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: کاربری اراضی و ممیزی املاک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 228
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زابل دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4161
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 10
فلسفه جغرافیا 36
آمار و احتمالات 21
جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 15
برنامه ریزی شهری 0

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد