تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

 رتبه قبولی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ارشد سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

طبق روال هر سال، پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری، داوطلبان به این فکر می افتند که با توجه به رتبه، تراز و درصدهای دروس خود، امکان پذیرش در چه رشته و در چه دانشگاهی برای آن ها وجود خواهد داشت. در این راستا، مطالعه دقیق توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد به علاوه مشورت با مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد بسیار مفید خواهد بود.

اما در کنار آن، ما در این مقاله سعی بر این داشته ایم از میان لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری چندین نمونه از کارنامه های شامل تراز و رتبه و درصد دروس داوطلبان آزمون سال گذشته در رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان را در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا کمکی در جهت رفع ابهامات آن ها مبنی بر پذیرش و تکمیل فرآیند انتخاب رشته قرار گیرد.

مشاهده کارنامه ها و رتبه های پذیرفته شدگان آزمون سال های گذشته کارشناسی ارشد سراسری، داوطلبان این مقطع را جهت انجام یک انتخاب درست و به جا هدایت خواهد کرد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

نظر به این که نتیجه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر اساس تراز و رتبه فرد متقاضی تعیین می شود، لذا بررسی کارنامه های داوطلبان آزمون سال های گذشته در چینش کد رشته های وی تاثیر بسزایی خواهد داشت. داوطلب می بایست کد رشته های مورد نظر خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد استخراج کرده و به ترتیب اولویت های خود ردیف کند. در میان این ترتیب بندی، مشاهده کارنامه های شرکت کنندگان آزمون سال های پیشین بسیار مفید خواهد بود. بنابراین چند نمونه از کارنامه های پذیرفته شدگان رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آزمون در ادامه مقاله ارائه شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگر 5 درصد رتبه در سهمیه: 22 تراز: 6446
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 22
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 0
آمار و روش تحقیق 0
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 25
روانشناسی رشد 18
روانشناسی بالینی 35
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 46 تراز: 7788
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 35
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 48
آمار و روش تحقیق 45
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 50
روانشناسی رشد 37
روانشناسی بالینی 55
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 49 تراز: 7567
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 55
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 69
آمار و روش تحقیق 45
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 55
روانشناسی رشد 67
روانشناسی بالینی 78
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 69
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 57 تراز: 6580
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 0
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 33
آمار و روش تحقیق 30
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 25
روانشناسی رشد 35
روانشناسی بالینی 42
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 97 تراز: 7618
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 25
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 17
آمار و روش تحقیق 39
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 25
روانشناسی رشد 52
روانشناسی بالینی 62
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 99 تراز: 7156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 30
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 50
آمار و روش تحقیق 45
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 35
روانشناسی رشد 44
روانشناسی بالینی 51
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 125 تراز: 7089
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان اصفهان دوره قبولی: پردیس خودگران
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 10
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 35
آمار و روش تحقیق 22
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 32
روانشناسی رشد 20
روانشناسی بالینی 50
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 234 تراز: 7155
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 21
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 40
آمار و روش تحقیق 10
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 37
روانشناسی رشد 29
روانشناسی بالینی 51
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان مقطع کارشناسی ارشد 99
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 423 تراز: 6840
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران جنوب دوره قبولی: پیام نور
نام درس درصد
متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) 7
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 35
آمار و روش تحقیق 5
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 40
روانشناسی رشد 25
روانشناسی بالینی 51
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 10

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر

  1. سلام وقت بخیر اقا دانشگاه اصفهان رشته ارشد بالینی کودک و نوجوان دارد ؟

    • با سلام و وقت بخیر، لیست رشته های مورد پذیرش دانشگاه ها (دفترچه انتخاب رشته) پس از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته, از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد