خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل سراسری 96 – 97

تا کنون 14697339 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد

رشته اتاق عمل یکی از رشته هایی است که در شاخه علوم پزشکی تدریس می شود و اگر شما داوطلبان به رشته های حوزه پزشکی علاقه مند بوده و همچنین دارای دقت و توجه لازم در کار هستید پس می توانید رشته اتاق عمل را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب نموده و پس از فارغ التحصیلی در بیمارستان ها به عنوان تکنسین اتاق عمل مشغول به کار شوید. جهت معرفی بیشتر این رشته لازم است که بگوییم فارغ التحصیلان در این حوزه در اتاق عمل کمک های لازم را به جراحان هنگام جراحی و همچنین دستیار جراحان در حین عمل می باشند. با توجه به افزایش  مراکز بیمارستانی وجود تکنسین های اتاق عمل روز به روز در بیمارستان ها احساس می شود به همین جهت این رشته دارای بازارکار و شرایط کاری مناسبی می باشد و به طور کلی می توانیم بگوییم که فارغ التحصیلان این رشته وظیفه دارند در مسائل فنی ، جراحان را در اتاق عمل یاری نمایند.  لازم به ذکر است که قبولی در رشته اتاق عمل هم در انتخاب رشته کنکور 97 و هم در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ و تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ نیز ممکن است و داوطلبانی که در انتخاب رشته اصلی موفق به قبولی نشده اند می توانند شانس خود را برای قبولی در این دوره ها امتحان نمایند. یکی از مواردی که لازم دانستیم شما داوطلبان را آگاه نماییم این است که برای انجام یک انتخاب رشته صحیح و مورد علاقه بهتر است از رتبه های قبولی رشته اتاق عمل سال های قبل اطلاعات کافی داشته باشید.در انتخاب رشته کنکور تجربی 97 اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اتاق عمل سراسری 96 بسیار کارآمد و کمک کننده می باشد.در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده خواهید کرد. همچنین برای دریافت مشاوره تحصیلی می توانید از بخش نظرات با مشاوران ایران مشاوره در تماس باشید.

برای راهنمایی شما داوطلبان کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه سراسری سال 95 را قرار داده ایم که می توانید در در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2883 رتبه کشوری : 9170
نام درسدرصد
ادبیات فارسی48%
عربی60%
معارف90%
زبان70%
زمین شناسی0%
ریاضیات38%
زیست شناسی58%
فیزیک31%
شیمی31%

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4251 رتبه کشوری : 8925
نام درسدرصد
ادبیات فارسی59%
عربی46%
معارف49%
زبان38%
زمین شناسی0%
ریاضیات40%
زیست شناسی49%
فیزیک54%
شیمی53%

 

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5803 رتبه کشوری : 19586
نام درسدرصد
ادبیات فارسی68%
عربی78%
معارف62%
زبان62%
زمین شناسی0%
ریاضیات23%
زیست شناسی50%
فیزیک5%
شیمی30%

 

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8776 رتبه کشوری : 18679
نام درسدرصد
ادبیات فارسی60%
عربی43%
معارف65%
زبان18%
زمین شناسی0%
ریاضیات8%
زیست شناسی56%
فیزیک38%
شیمی34%

 

درصد قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه قزوین – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3128 رتبه کشوری : 15040
نام درسدرصد
ادبیات فارسی70%
عربی62%
معارف69%
زبان37%
زمین شناسی2%
ریاضیات23%
زیست شناسی40%
فیزیک58%
شیمی24%

درصد قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه قزوین – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 15298 رتبه کشوری : 33117
نام درسدرصد
ادبیات فارسی47%
عربی15%
معارف46%
زبان27%
زمین شناسی0%
ریاضیات17%
زیست شناسی51%
فیزیک19%
شیمی24%

 

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شیراز – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 10074 رتبه کشوری : 21611
نام درسدرصد
ادبیات فارسی50%
عربی13%
معارف49%
زبان44%
زمین شناسی0%
ریاضیات16%
زیست شناسی47%
فیزیک36%
شیمی42%

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شیراز – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4908 رتبه کشوری : 21963
نام درسدرصد
ادبیات فارسی43%
عربی34%
معارف48%
زبان0%
زمین شناسی0%
ریاضیات26%
زیست شناسی44%
فیزیک49%
شیمی44%

 

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3801 رتبه کشوری : 12353
نام درسدرصد
ادبیات فارسی48%
عربی50%
معارف74%
زبان69%
زمین شناسی0%
ریاضیات42%
زیست شناسی49%
فیزیک34%
شیمی36%

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7081 رتبه کشوری : 15001
نام درسدرصد
ادبیات فارسی46%
عربی66%
معارف55%
زبان39%
زمین شناسی5%
ریاضیات49%
زیست شناسی42%
فیزیک33%
شیمی38%

 

درصد قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه بقیه الله – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4704 رتبه کشوری : 9899
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی49%
معارف57%
زبان40%
زمین شناسی26%
ریاضیات40%
زیست شناسی40%
فیزیک26%
شیمی36%

درصد قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه بقیه الله – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8660 رتبه کشوری : 35393
نام درسدرصد
ادبیات فارسی27%
عربی51%
معارف45%
زبان24%
زمین شناسی0%
ریاضیات37%
زیست شناسی27%
فیزیک32%
شیمی27%

 

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه جندی شاپور اهواز – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4649 رتبه کشوری : 9783
نام درسدرصد
ادبیات فارسی52%
عربی53%
معارف52%
زبان60%
زمین شناسی0%
ریاضیات34%
زیست شناسی62%
فیزیک24%
شیمی46%

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه جندی شاپور اهواز – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96 

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 9118 رتبه کشوری : 36932
نام درسدرصد
ادبیات فارسی34%
عربی38%
معارف51%
زبان7%
زمین شناسی0%
ریاضیات31%
زیست شناسی37%
فیزیک14%
شیمی31%

 

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه ایران – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3947 رتبه کشوری : 12814
نام درسدرصد
ادبیات فارسی72%
عربی66%
معارف70%
زبان84%
زمین شناسی9%
ریاضیات32%
زیست شناسی15%
فیزیک47%
شیمی21%

رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه ایران – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5951 رتبه کشوری : 12584
نام درسدرصد
ادبیات فارسی46%
عربی31%
معارف52%
زبان25%
زمین شناسی0%
ریاضیات44%
زیست شناسی58%
فیزیک54%
شیمی31%

 

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2923 رتبه کشوری : 9334
نام درسدرصد
ادبیات فارسی72%
عربی70%
معارف73%
زبان54%
زمین شناسی6%
ریاضیات40%
زیست شناسی36%
فیزیک56%
شیمی30%

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8776 رتبه کشوری : 18679
نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی84%
معارف59%
زبان18%
زمین شناسی0%
ریاضیات13%
زیست شناسی52%
فیزیک14%
شیمی53%

 

درصد قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شاهد تهران – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8842 رتبه کشوری : 18829
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی52%
معارف78%
زبان44%
زمین شناسی0%
ریاضیات25%
زیست شناسی34%
فیزیک50%
شیمی19%

کارنامه قبولی رشته اتاق عمل دولتی دانشگاه شاهد تهران – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4420 رتبه کشوری : 14475
نام درسدرصد
ادبیات فارسی78%
عربی82%
معارف50%
زبان28%
زمین شناسی11%
ریاضیات42%
زیست شناسی35%
فیزیک39%
شیمی20%

 


سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳ نظر
  1. Shaghayegh

    خیلی مطالب عالی و دسته بندی شده و خوب بود.ممنون

  2. فاطمه

    سلام ببخشید با تراز ۸۰۷۱در سهمیه ۵درصد احتمال قبولی در رشته اتاق عمل یا هوشبری یا علوم آزمایشگاهی در تکمیل ظرفیت سراسری هست؟

  3. موژان

    سلام خسته نباشین.رتبه در منطقه من ۲۳۱۹۸ هست.شانس قبولی برای اتاق عمل دانشگاه دولتی سمنان دارم؟لطفا جواب بدید.

دریافت مشاوره پیج کنکور