تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن به انتخاب رشته کارشناسی ارشد و محل های مورد نظر خود بپردازند. بسیاری از شرکت کنندگان با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی خواهند داشت و چگونه می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته یاشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز آن ها است. بررسی کارنامه های داوطلبان مورد پذیرش در رشته مد نظر، سبب می شود تا اطلاعاتی در خصوص رتبه، درصد و تراز مورد نیاز رشته و گرایش نیز در دسترس باشد.

داوطلبان نخست باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مطابق با مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3297
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 11
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 4968
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
فلسفه جغرافیا 66
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 2
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 41
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4536
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
فلسفه جغرافیا 12
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 55
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 45
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد دوره قبولی: روزانه تراز: 3656
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 20
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 12
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 21
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهدان دوره قبولی: روزانه تراز: 3126
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 11
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری شهری جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 201
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3284
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 4
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه: 254
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه لرستان – خرم آباد دوره قبولی: روزانه تراز: 2329
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 3
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری شهری جنسیت: خانم سهمیه: آزاد رتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3636
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
فلسفه جغرافیا 10
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 29
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری شهری جنسیت: خانم سهمیه: آزاد رتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3169
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 27
فلسفه جغرافیا 6
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 12
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری شهری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 150
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3265
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 13
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 4
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستایی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه: 166
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3189
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 3
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستایی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3548
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 7
فلسفه جغرافیا 58
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 39
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 6
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3849
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 17
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 2
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 127
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3236
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 24
فلسفه جغرافیا 10
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 0
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستایی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه: 166
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3189
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 3
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گری مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: گردشگری روستایی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 193
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3626
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 22
فلسفه جغرافیا 0
جغرافیایی طبیعی (مبانی و ایران) 12
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 0
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری) 27

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد