سه شنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97

درصد و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 5546963 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 50 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 164 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 171 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 470 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 476 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 634 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 693 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 709 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 748 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 763 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 816 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 937 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 977 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 981 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1058 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1115 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1329 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1373 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 1411 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم غیرانتفاعی کارنامه
1396 1527 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1604 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 1898 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 1941 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 1950 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2092 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 2476 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2754 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3941 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 4271 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 4271 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 4271 منطقه 1 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 4319 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 5830 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه بزگمهر قاینات روزانه کارنامه
1396 6217 منطقه 1 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 214 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 314 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 314 منطقه 2 حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 352 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 373 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 465 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 482 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 681 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 694 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 794 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 831 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 862 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 907 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 989 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1019 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه کارنامه
1396 1057 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1060 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1072 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 1106 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 1122 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 1132 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 1149 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1168 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1197 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1205 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1219 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1235 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1266 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1267 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 1273 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1384 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 1558 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1625 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 1637 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 1674 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1744 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1836 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1848 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1848 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1980 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 2028 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1396 2049 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 2069 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 2141 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2219 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 2230 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2310 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2347 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2394 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2560 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1396 2570 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 2607 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 2620 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 2633 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 2639 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 2653 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1396 2760 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 2871 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 3036 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3073 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3077 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3119 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 3280 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 3341 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3380 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 3420 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 3454 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 3460 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1396 3470 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 3547 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3558 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 3562 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1396 3665 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3734 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 3735 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 3740 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 3776 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3793 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3840 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 3929 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 3929 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 3932 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 4000 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 4020 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 4150 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 4179 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 4230 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 4233 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بزگمهر قاینات روزانه کارنامه
1396 4280 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 4403 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 4790 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه یزد - مهریز نوبت دوم کارنامه
1396 4820 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه گنبد روزانه کارنامه
1396 4951 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 5120 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بزگمهر قاینات روزانه کارنامه
1396 5200 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه گنبد روزانه کارنامه
1396 5480 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد - مهریز نوبت دوم کارنامه
1396 5555 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 5590 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 5615 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 5615 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 5830 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 5840 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1396 5870 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 6030 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه یزد - مهریز نوبت دوم کارنامه
1396 6134 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه گنبد روزانه کارنامه
1396 6144 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 6184 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 6318 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بزگمهر قاینات روزانه کارنامه
1396 6394 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 6564 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه یزد - مهریز نوبت دوم کارنامه
1396 7032 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 7638 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم روزانه کارنامه
1396 7642 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 8250 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 8964 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1396 9654 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 9709 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه کارنامه
1396 12235 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 12460 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 12780 منطقه 2 زن حسابداری دانشگاه بجنورد نوبت دوم کارنامه
1396 14591 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) نوبت دوم کارنامه
1396 15392 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) نوبت دوم کارنامه
1396 15830 منطقه 2 مرد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 254 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 306 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه صنعت نفت روزانه کارنامه
1396 493 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 599 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 611 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 894 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 910 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 998 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1175 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران روزانه کارنامه
1396 1276 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1328 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1684 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 1791 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1960 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 2060 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2073 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 2283 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2460 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3003 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 3120 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1396 3271 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 3424 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1396 3484 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 3596 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 3754 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 3884 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 3905 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 3984 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 4079 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان روزانه کارنامه
1396 4541 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1396 4694 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 4744 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه گنبد روزانه کارنامه
1396 4984 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 5044 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 6334 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 6664 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1396 6786 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1396 7270 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1396 7374 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1396 7816 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1396 8228 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1396 8620 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1396 8659 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 8894 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) روزانه کارنامه
1396 9021 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس روزانه کارنامه
1396 9620 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه کردستان - سنندج نوبت دوم کارنامه
1396 9662 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 11330 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه یزد - مهریز نوبت دوم کارنامه
1396 12513 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 13309 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 13623 منطقه 3 زن حسابداری دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1396 13981 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) روزانه کارنامه
1396 14593 منطقه 3 مرد حسابداری دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

رشته حسابداری در چندین سال گذشته در کنکور سراسری و گروه علوم انسانی بسیار پرطرفدار بوده و دانشجویان بسیاری را به سمت دانشکده های حسابداری جذب کرده است به همین خاطر لازم دانستیم تعریف مختصری از این رشته برای شما داوطلبان ارائه نماییم.رشته حسابداری یک نوع سیستم است که به فرایند جمع آوری ،طبقه بندی،ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی می پردازد تا مدیران سازمان ها و یا مقامات مالیاتی از اطلاعات آن استفاده لازم را نمایند.علاقه مندان به رشته حسابداری بایستی در رشته های ریاضی و ادبیات فارسی به منظور نگارش توانایی لازم را کسب نمایند تا در این رشته موفق شوند. رشته ی حسابداری از جمله رشته هایی است که تعداد فارغ التحصیلان آن بسیار محدود بوده زیرا که تمامی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی به حسابداران مالی نیازمند می باشند. همچنین مرکز ایران مشاوره چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97 رابرایتان فراهم نموده اند تا شما داوطلبان با استفاده از رتبه قبولی های سال گذشته انتخاب رشته ای صحیح داشته باشید.

برای راهنمایی شما داوطلبان کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری سال 95 را قرار داده ایم که می توانید در در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده نمایید.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 185 رتبهه کشوری : 521
نام درسدرصد
ادبیات فارسی61%
عربی58%
معارف70%
زبان66%
ریاضی45%
اقتصاد91%
ادبیات تخصصی82%
عربی تخصصی50%
تاریخ وجغرافیا51%
علوم اجتماعی45%
فلسفه ومنطق38%
روانشناسی76%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 577 رتبه کشوری : 1565
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی44%
معارف52%
زبان24%
ریاضی49%
اقتصاد78%
ادبیات تخصصی68%
عربی تخصصی44%
تاریخ وجغرافیا29%
علوم اجتماعی44%
فلسفه ومنطق18%
روانشناسی66%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 228 رتبه کشوری : 649
نام درسدرصد
ادبیات فارسی66%
عربی68%
معارف67%
زبان37%
ریاضی30%
اقتصاد87%
ادبیات تخصصی72%
عربی تخصصی87%
تاریخ وجغرافیا7%
علوم اجتماعی67%
فلسفه ومنطق26%
روانشناسی70%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی علامه طباطبایی – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 417 رتبهه کشوری : 861
نام درسدرصد
ادبیات فارسی50%
عربی77%
معارف64%
زبان32%
ریاضی18%
اقتصاد66%
ادبیات تخصصی51%
عربی تخصصی75%
تاریخ وجغرافیا41%
علوم اجتماعی68%
فلسفه ومنطق33%
روانشناسی88%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی علامه طباطبایی – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1990 رتبه کشوری : 7580
نام درسدرصد
ادبیات فارسی23%
عربی52%
معارف39%
زبان0%
ریاضی7%
اقتصاد64%
ادبیات تخصصی26%
عربی تخصصی28%
تاریخ وجغرافیا1%
علوم اجتماعی45%
فلسفه ومنطق16%
روانشناسی74%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1455 رتبه کشوری : 5993
نام درسدرصد
ادبیات فارسی25%
عربی18%
معارف9%
زبان24%
ریاضی23%
اقتصاد51%
ادبیات تخصصی21%
عربی تخصصی23%
تاریخ وجغرافیا31%
علوم اجتماعی20%
فلسفه ومنطق40%
روانشناسی68%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 815 رتبه کشوری : 1835
نام درسدرصد
ادبیات فارسی59%
عربی46%
معارف44%
زبان14%
ریاضی32%
اقتصاد85%
ادبیات تخصصی55%
عربی تخصصی55%
تاریخ وجغرافیا4%
علوم اجتماعی60%
فلسفه ومنطق17%
روانشناسی70%

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2384 رتبه کشوری : 6363
نام درسدرصد
ادبیات فارسی22%
عربی0%
معارف69%
زبان29%
ریاضی73%
اقتصاد84%
ادبیات تخصصی3%
عربی تخصصی0%
تاریخ وجغرافیا0%
علوم اجتماعی40%
فلسفه ومنطق0%
روانشناسی76%

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4212 رتبه کشوری : 13356
نام درسدرصد
ادبیات فارسی26%
عربی25%
معارف24%
زبان0%
ریاضی29%
اقتصاد49%
ادبیات تخصصی10%
عربی تخصصی-5%
تاریخ وجغرافیا13%
علوم اجتماعی36%
فلسفه ومنطق4%
روانشناسی59%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی دانشگاه الزهرا – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 328 رتبه کشوری : 2012
نام درسدرصد
ادبیات فارسی48%
عربی56%
معارف50%
زبان40%
ریاضی20%
اقتصاد73%
ادبیات تخصصی34%
عربی تخصصی55%
تاریخ وجغرافیا35%
علوم اجتماعی40%
فلسفه ومنطق37%
روانشناسی53%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی دانشگاه الزهرا – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1434 رتبه کشوری : 3799
نام درسدرصد
ادبیات فارسی41%
عربی48%
معارف35%
زبان4%
ریاضی15%
اقتصاد67%
ادبیات تخصصی37%
عربی تخصصی44%
تاریخ وجغرافیا20%
علوم اجتماعی50%
فلسفه ومنطق15%
روانشناسی64%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1088 رتبهه کشوری : 2633
نام درسدرصد
ادبیات فارسی29%
عربی60%
معارف50%
زبان21%
ریاضی55%
اقتصاد60%
ادبیات تخصصی37%
عربی تخصصی61%
تاریخ وجغرافیا0%
علوم اجتماعی35%
فلسفه ومنطق30%
روانشناسی73%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1207 رتبه کشوری : 3220
نام درسدرصد
ادبیات فارسی59%
عربی56%
معارف37%
زبان9%
ریاضی5%
اقتصاد41%
ادبیات تخصصی55%
عربی تخصصی38%
تاریخ وجغرافیا37%
علوم اجتماعی39%
فلسفه ومنطق27%
روانشناسی66%

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 792 رتبهه کشوری : 2111
نام درسدرصد
ادبیات فارسی38%
عربی33%
معارف61%
زبان12%
ریاضی51%
اقتصاد68%
ادبیات تخصصی33%
عربی تخصصی21%
تاریخ وجغرافیا21%
علوم اجتماعی65%
فلسفه ومنطق24%
روانشناسی70%

آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی یزد – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1016 رتبه کشوری : 4642
نام درسدرصد
ادبیات فارسی47%
عربی23%
معارف62%
زبان0%
ریاضی14%
اقتصاد72%
ادبیات تخصصی17%
عربی تخصصی12%
تاریخ وجغرافیا1%
علوم اجتماعی45%
فلسفه ومنطق31%
روانشناسی65%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2511 رتبه کشوری : 8983
نام درسدرصد
ادبیات فارسی32%
عربی30%
معارف46%
زبان21%
ریاضی3%
اقتصاد40%
ادبیات تخصصی30%
عربی تخصصی16%
تاریخ وجغرافیا21%
علوم اجتماعی43%
فلسفه ومنطق12%
روانشناسی58%

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2921 رتبه کشوری : 7791
نام درسدرصد
ادبیات فارسی40%
عربی14%
معارف35%
زبان-2%
ریاضی15%
اقتصاد47%
ادبیات تخصصی20%
عربی تخصصی15%
تاریخ وجغرافیا28%
علوم اجتماعی18%
فلسفه ومنطق30%
روانشناسی56%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1310 رتبهه کشوری : 5583
نام درسدرصد
ادبیات فارسی32%
عربی13%
معارف46%
زبان28%
ریاضی43%
اقتصاد77%
ادبیات تخصصی16%
عربی تخصصی1%
تاریخ وجغرافیا5%
علوم اجتماعی20%
فلسفه ومنطق13%
روانشناسی76%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1059 رتبه کشوری : 2810
نام درسدرصد
ادبیات فارسی35%
عربی52%
معارف46%
زبان45%
ریاضی14%
اقتصاد60%
ادبیات تخصصی42%
عربی تخصصی59%
تاریخ وجغرافیا16%
علوم اجتماعی55%
فلسفه ومنطق25%
روانشناسی62%

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره نتایج نهایی کنکور