خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

 رتبه قبولی رشته طبیعت گردی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، سازمان سنجش آموزش کشور که اجرای این آزمون را بر عهده دارد، زمانی را برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند به انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته، فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده نمایند. پس از اعلام نتایج، داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته داشته باشند، از روش های مختلفی استفاده می کنند. اما بهترین راه، بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در آزمون سال های پیشین می باشد. به طوری که با مقایسه ی جزئیات این کارنامه ها با رتبه و تراز کسب کرده، می توانند شانس قبولی خود در رشته محلی خاص را تخمین بزنند.

بررسی کارنامه، رتبه ی قبولی و تراز داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته برای انجام یک انتخاب رشته ی صحیح می تواند کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته ی طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 2659
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی4
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات7
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)2
ژئوپلیتیک24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: 142تراز: 3616
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
فلسفه جغرافیا11
آمار و احتمالات0
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)3
ژئوپلیتیک30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 341
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمناندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3596
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی24
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات13
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)11
ژئوپلیتیک27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 498
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و فرهنگ تهراندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2849
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی10
فلسفه جغرافیا14
آمار و احتمالات1-
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)2
ژئوپلیتیک16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته طبیعت گردی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: —جنسیت: آقاسهمیه: آزادرتبه: 641
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه موسسه علامه قزوینی – قزویندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2899
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی6
فلسفه جغرافیا0
آمار و احتمالات7
جغرافیای سیاسی (مبانی وایران)2-
ژئوپلیتیک20

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد