خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 95 – 96

 

تا کنون 14919706 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد

رشته مامایی یکی از رشته هایی است که در شاخه علوم پزشکی به رشته ی پرطرفدار در چندین سال گذشته تبدیل شده است که دانشجویان بسیاری را به سمت دانشکده های خود جذب می نماید. برای معرفی و آشنایی بیشتر شما داوطلبان لازم دانستیم که بگوییم رشته مامایی در نقش های گسترده ای اعم از مشاوره ، آموزشی ، حمایتی ، درمانگری و تحقیقاتی است همچنین فارغ التحصیلان رشته مامایی در زمینه های قبل و بعد و هنگام ازدواج ، آموزش تنظیم خانواده ، آموزش پیش از بارداری ، آموزش های دوران بارداری و پس از بارداری می پردازند به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که وظایف رشته ی مامایی از قبل حاملگی آغاز و پس از حاملگی تا 6 سالگی کودک ، ادامه دارد.

شما داوطلبان بایستی توجه داشته باشید که برای قبولی در رشته مامایی هم در انتخاب رشته کنکور 97 و هم در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ و تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ نیز ممکن است و داوطلبانی که در انتخاب رشته اصلی موفق به قبولی نشده اند می توانند شانس خود را برای قبولی در این دوره ها امتحان نمایند. همچنین برای انجام یک انتخاب رشته صحیح و مورد علاقه بهتر است از رتبه های قبولی رشته مامایی سال های قبل اطلاعات کافی داشته باشید.در انتخاب رشته کنکور تجربی 97 اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 96 بسیار کارآمد و کمک کننده می باشد..همچنین برای دریافت مشاوره تحصیلی می توانید از بخش نظرات با مشاوران ایران مشاوره در تماس باشید.

برای راهنمایی شما داوطلبان کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری سال 95 را قرار داده ایم که می توانید در در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3311 رتبه کشوری : 10655
نام درسدرصد
ادبیات فارسی57%
عربی54%
معارف60%
زبان49%
زمین شناسی0%
ریاضیات54%
زیست شناسی36%
فیزیک57%
شیمی34%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3366 رتبه کشوری : 7077
نام درسدرصد
ادبیات فارسی56%
عربی49%
معارف79%
زبان9%
زمین شناسی3%
ریاضیات57%
زیست شناسی56%
فیزیک47%
شیمی45%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2271 رتبه کشوری : 11393
نام درسدرصد
ادبیات فارسی71%
عربی58%
معارف90%
زبان19%
زمین شناسی0%
ریاضیات36%
زیست شناسی41%
فیزیک46%
شیمی35%

 

رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2048 رتبه کشوری : 6202
نام درسدرصد
ادبیات فارسی84%
عربی73%
معارف85%
زبان68%
زمین شناسی0%
ریاضیات50%
زیست شناسی33%
فیزیک52%
شیمی42%

رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه  مشهد – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7061 رتبه کشوری : 14967
نام درسدرصد
ادبیات فارسی59%
عربی38%
معارف63%
زبان45%
زمین شناسی0%
ریاضیات13%
زیست شناسی52%
فیزیک52%
شیمی37%

درصد قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه قزوین – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7275 رتبه کشوری : 25141
نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی56%
معارف70%
زبان45%
زمین شناسی4%
ریاضیات23%
زیست شناسی19%
فیزیک15%
شیمی25%

درصد قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه قزوین – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 13301 رتبه کشوری : 28577
نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی46%
معارف66%
زبان0%
زمین شناسی0%
ریاضیات13%
زیست شناسی37%
فیزیک40%
شیمی32%

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه شیراز – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4196 رتبه کشوری : 8808
نام درسدرصد
ادبیات فارسی52%
عربی78%
معارف77%
زبان21%
زمین شناسی0%
ریاضیات20%
زیست شناسی64%
فیزیک68%
شیمی24%

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه شیراز – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5317 رتبه کشوری : 23604
نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی67%
معارف72%
زبان14%
زمین شناسی0%
ریاضیات19%
زیست شناسی45%
فیزیک35%
شیمی20%

رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه تبریز – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4027 رتبه کشوری : 13098
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی68%
معارف81%
زبان62%
زمین شناسی-2%
ریاضیات54%
زیست شناسی39%
فیزیک37%
شیمی24%

 

رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه تبریز – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 11273 رتبه کشوری : 24140
نام درسدرصد
ادبیات فارسی42%
عربی52%
معارف55%
زبان27%
زمین شناسی0%
ریاضیات50%
زیست شناسی19%
فیزیک34%
شیمی38%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران  – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5632 رتبه کشوری : 11852
نام درسدرصد
ادبیات فارسی80%
عربی45%
معارف57%
زبان54%
زمین شناسی9%
ریاضیات40%
زیست شناسی40%
فیزیک44%
شیمی26%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران  – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8210 رتبه کشوری : 17467
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی58%
معارف67%
زبان30%
زمین شناسی4%
ریاضیات37%
زیست شناسی41%
فیزیک36%
شیمی29%

رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه  علوم پزشکی ایران – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 9683 رتبه کشوری : 20701
نام درسدرصد
ادبیات فارسی52%
عربی52%
معارف64%
زبان56%
زمین شناسی0%
ریاضیات22%
زیست شناسی52%
فیزیک33%
شیمی19%

رتبه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه  علوم پزشکی ایران – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3226 رتبه کشوری : 15450
نام درسدرصد
ادبیات فارسی35%
عربی62%
معارف87%
زبان18%
زمین شناسی0%
ریاضیات36%
زیست شناسی45%
فیزیک32%
شیمی43%

درصد قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3675 رتبه کشوری : 17182
نام درسدرصد
ادبیات فارسی61%
عربی61%
معارف77%
زبان22%
زمین شناسی2%
ریاضیات42%
زیست شناسی36%
فیزیک37%
شیمی21%

درصد قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 7913 رتبه کشوری : 16808
نام درسدرصد
ادبیات فارسی47%
عربی56%
معارف71%
زبان47%
زمین شناسی0%
ریاضیات16%
زیست شناسی58%
فیزیک19%
شیمی33%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دولتی تربت حیدریه – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1843 رتبه کشوری : 9387
نام درسدرصد
ادبیات فارسی61%
عربی64%
معارف66%
زبان22%
زمین شناسی41%
ریاضیات44%
زیست شناسی19%
فیزیک15%
شیمی17%

درصد قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه همدان – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8043 رتبه کشوری : 17110
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی37%
معارف69%
زبان65%
زمین شناسی10%
ریاضیات32%
زیست شناسی43%
فیزیک35%
شیمی7%

کارنامه قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه همدان – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 15527 رتبه کشوری : 33632
نام درسدرصد
ادبیات فارسی46%
عربی27%
معارف82%
زبان39%
زمین شناسی2%
ریاضیات6%
زیست شناسی42%
فیزیک25%
شیمی26%

کارنامه و درصد قبولی رشته مامایی دولتی دانشگاه همدان – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 8136 رتبه کشوری : 33632
نام درسدرصد
ادبیات فارسی52%
عربی27%
معارف51%
زبان4%
زمین شناسی0%
ریاضیات35%
زیست شناسی32%
فیزیک20%
شیمی29%

 


سوالات خود را در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور