شنبه , ۴ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 95 – 96

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1626838 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 2610 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1396 3915 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 3915 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 3919 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 3951 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 4446 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 4446 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 4551 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 5132 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران ظرفیت مازاد کارنامه
1396 5324 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 5530 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 5643 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1396 5902 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 6003 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 6414 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 6820 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان(آران وبیدگل) روزانه کارنامه
1396 7043 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 7093 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 7563 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1396 7563 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 7730 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 7882 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1396 8285 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 8530 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1396 8897 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1396 9885 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
1396 15614 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه بجنورد پردیس خودگردان کارنامه
1396 15683 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 15811 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1396 15977 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم پردیس خودگردان کارنامه
1396 16055 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه خوارزمی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1396 16077 منطقه 1 مرد مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان کارنامه
1396 16165 منطقه 1 زن مامایی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پردیس خودگردان کارنامه
1396 16326 منطقه 1 زن مامایی دانشگاه تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1396 2833 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 4040 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 4804 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 5390 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 5769 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 6151 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1396 6178 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 6550 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 6550 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 6963 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 7050 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 7630 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 8002 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 8027 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 8065 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1396 8107 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 8187 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 8214 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 8214 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 8268 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 8270 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 8312 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 8316 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 8410 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ظرفیت مازاد کارنامه
1396 8428 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1396 8918 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 8945 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 8960 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1396 8984 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1396 9099 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 9595 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 9612 منطقه 2 زن مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه