خانه رتبه قبولی دکتری کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه قبولی مهندسی هسته ای دکتری دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

تا کنون 1668615 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1399 8 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 3268 کارنامه
1399 9 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مهندسی هسته ای - راکتور دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 3187 کارنامه
1399 6 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 4360 کارنامه
1399 6 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 4301 کارنامه
1399 6 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - گداخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 4308 کارنامه
1399 7 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - راکتور دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 4319 کارنامه
1399 10 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4320 کارنامه
1399 10 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - راکتور چرخه سوخت دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 4297 کارنامه
1399 10 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4290 کارنامه
1399 12 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - راکتور دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4286 کارنامه
1399 12 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - راکتور چرخه سوخت دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4287 کارنامه
1399 14 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4278 کارنامه
1399 14 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - گداخت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4290 کارنامه
1399 15 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4298 کارنامه
1399 15 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - گداخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران نوبت دوم 4281 کارنامه
1399 16 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4269 کارنامه
1399 18 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 4256 کارنامه
1399 19 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - گداخت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4269 کارنامه
1399 31 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - راکتور دانشگاه اصفهان روزانه 4251 کارنامه
1399 45 سهمیه آزاد مهندسی هسته ای - راکتور دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 4237 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید… دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری