تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی دکتری / کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دکتری سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 99 – 1400

تا کنون 918085 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1399 10 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه 3341 کارنامه
1399 32 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه 3046 کارنامه
1399 64 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3124 کارنامه
1399 142 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3017 کارنامه
1399 241 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه شیراز روزانه 3414 کارنامه
1399 19 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 4269 کارنامه
1399 20 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 3422 کارنامه
1399 24 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین روزانه 3397 کارنامه
1399 37 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3275 کارنامه
1399 46 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه شیراز روزانه 3149 کارنامه
1399 141 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز روزانه 3114 کارنامه
1399 167 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه تبریز روزانه 2976 کارنامه
1399 4 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه 5134 کارنامه
1399 10 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4792 کارنامه
1399 13 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 4655 کارنامه
1399 16 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4621 کارنامه
1399 22 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه 3082 کارنامه
1399 30 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3875 کارنامه
1399 31 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم 3907 کارنامه
1399 32 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4271 کارنامه
1399 37 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4197 کارنامه
1399 38 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 3879 کارنامه
1399 42 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه 3551 کارنامه
1399 44 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 4068 کارنامه
1399 45 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه شیراز روزانه 4010 کارنامه
1399 47 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه شهید بهشتی روزانه 3918 کارنامه
1399 49 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه تبریز روزانه 3814 کارنامه
1399 52 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 1947 کارنامه
1399 52 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه شیراز روزانه 3915 کارنامه
1399 56 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء - تهران (ویژه خواهران) روزانه 3881 کارنامه
1399 65 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه ارومیه روزانه 3575 کارنامه
1399 66 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه شیراز روزانه 3527 کارنامه
1399 68 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 4828 کارنامه
1399 75 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه ارومیه روزانه 3416 کارنامه
1399 78 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 3424 کارنامه
1399 84 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه ارومیه روزانه 3321 کارنامه
1399 84 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه گیلان - رشت روزانه 3557 کارنامه
1399 88 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه کردستان - سنندج روزانه 3302 کارنامه
1399 97 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی دانشگاه ارومیه نوبت دوم 3106 کارنامه
1399 99 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 3434 کارنامه
1399 113 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3316 کارنامه
1399 114 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه تبریز نوبت دوم 3197 کارنامه
1399 124 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 3297 کارنامه
1399 132 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه بیرجند روزانه 3041 کارنامه
1399 138 سهمیه آزاد زبان و ادبیات فارسی ادبیات غنایی دانشگاه شیراز روزانه 3009 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره