تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

طبق روال هر سال، پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان با مشاهده رتبه، تراز و درصد های خود درصدد این برمی آیند که بدانند با توجه به سهمیه مورد استفاده احتمال قبولی در کدام یک از رشته ها و دانشگاه های کشور را دارند. دراین راستا، با بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته ارشد و بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته در رشته مشابه خود می توانند تا حد زیادی به تخمین رتبه و محل قبولی خود دست پیدا کنند. این امر امکان چینش و اولویت بندی منطقی را در هنگام انتخاب رشته کارشناسی ارشد به داوطلبان می دهد.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، امکان یک انتخاب رشته صحیح و کارآمد را برای شما به وجود خواهد آورد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می بایست کد رشته محل های مورد نظر خود را از آن استخراج کرده و طبق بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان سال های گذشته، محتمل ترین گزینه های موجود را در صدر انتخاب های خود قرار دهند. به همین مقصود، از میان رشته های کارشناسی ارشد سراسری تعدادی کارنامه قبولی آزمون سال گذشته در رشته علوم تربیتی در ادامه مقاله ارائه شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 55
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5736
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 12
روانشناسی تربیتی 24
روش ها و فنون تدریس 21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 35
مدیریت آموزشی 19
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 17
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 64
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه تراز: 5978
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 10
روانشناسی تربیتی 12
روش ها و فنون تدریس 14
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 23
مدیریت آموزشی 30
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 16
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 5520
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 14
روانشناسی تربیتی 22
روش ها و فنون تدریس 13
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 5
مدیریت آموزشی 17
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا شهر داوطلب: خراسان رضوی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4962
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 12
روانشناسی تربیتی 10
روش ها و فنون تدریس 11
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 14
مدیریت آموزشی 8
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 10
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی درسی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: البرز دوره قبولی: روزانه تراز: 3851
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1-
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 6
روانشناسی تربیتی 2
روش ها و فنون تدریس 0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 5
مدیریت آموزشی 14
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: پرند دوره قبولی: روزانه تراز: 5329
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 21
روانشناسی تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 27
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 15
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 23
تعلیم و تربیت اسلامی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 5302
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 21
روانشناسی تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 12
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 22
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 19
تعلیم و تربیت اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4647
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 17
روانشناسی تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 18
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 11
تعلیم و تربیت اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 184
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4211
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روانشناسی تربیتی 12
روش ها و فنون تدریس 14
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 10
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 19
تعلیم و تربیت اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 225
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – خوی شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: پیام نور تراز: 3625
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روانشناسی تربیتی 2
روش ها و فنون تدریس 6
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 0
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2-
تعلیم و تربیت اسلامی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 102
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 5510
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 17
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 19
روش ها و فنون تدریس 7
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 21
مدیریت آموزشی 31
نظارت و راهنمایی 23
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 105
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: روزانه تراز: 5457
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 16
روش ها و فنون تدریس 21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 24
مدیریت آموزشی 25
نظارت و راهنمایی 6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4751
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روش ها و فنون تدریس 1
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 22
مدیریت آموزشی 19
نظارت و راهنمایی 11
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 179
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان شهر داوطلب: اندیشه دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4551
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 4
روش ها و فنون تدریس 0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 6
مدیریت آموزشی 31
نظارت و راهنمایی 6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مشهد شهر داوطلب: خوی دوره قبولی: پیام نور تراز: 3798
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روش ها و فنون تدریس 6
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 14
مدیریت آموزشی 21
نظارت و راهنمایی 0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی تبریز شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 5336
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 19
روش ها و فنون تدریس 21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 24
مدیریت آموزشی 10
نظارت و راهنمایی 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 147
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5469
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 12
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 0
مدیریت آموزشی 14
نظارت و راهنمایی 15
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 200
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 3321
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1-
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 4
روش ها و فنون تدریس 8
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 7
مدیریت آموزشی 0
نظارت و راهنمایی 0
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1021
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان فارس – شیراز شهر داوطلب: البرز دوره قبولی: پیام نور تراز: 4967
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 0
روش ها و فنون تدریس 5
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 14
مدیریت آموزشی 8
نظارت و راهنمایی 1-
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: آموزش و بهسازی منابع انسانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1032
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور استان یزد – مهریز شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: پیام نور تراز: 4872
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 10
روش ها و فنون تدریس 9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 1-
مدیریت آموزشی 0
نظارت و راهنمایی 12
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5521
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 39
روانشناسی تربیتی 28
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 37
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 81
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی شهر داوطلب: کردستان دوره قبولی: روزانه تراز: 5239
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 15
روانشناسی تربیتی 27
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 22
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: پرند دوره قبولی: روزانه تراز: 5120
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 10
روانشناسی تربیتی 21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 29
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 151
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یاسوج شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 4721
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 6
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 9
روانشناسی تربیتی 14
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 0
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تحقیقات آموزشی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 165
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 3352
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1-
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 12
روانشناسی تربیتی 0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 9
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: ارزشیابی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 81
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه تراز: 5319
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 24
روانشناسی تربیتی 21
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 25
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: ارزشیابی آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: گیلان دوره قبولی: روزانه تراز: 5001
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 20
روانشناسی تربیتی 9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 11
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: ارزشیابی آموزشی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 192
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3421
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 7
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 6
روانشناسی تربیتی 1-
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 9
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 5276
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 15
روانشناسی تربیتی 29
روش ها و فنون تدریس 2
تکنولوژی آموزشی 21
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 5112
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روانشناسی تربیتی 11
روش ها و فنون تدریس 7
تکنولوژی آموزشی 14
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 10
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5013
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 10
روش ها و فنون تدریس 0
تکنولوژی آموزشی 11
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا شهر داوطلب: خراسان رضوی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4997
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 9
روانشناسی تربیتی 15
روش ها و فنون تدریس 0
تکنولوژی آموزشی 19
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 8
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: ساوه دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4861
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 11
روانشناسی تربیتی 12
روش ها و فنون تدریس 1-
تکنولوژی آموزشی 4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: تکنولوژی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 286
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران – ری شهر داوطلب: مراغه دوره قبولی: پیام نور تراز: 3100
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 6
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روانشناسی تربیتی 2-
روش ها و فنون تدریس 0
تکنولوژی آموزشی 10
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 6
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: البرز دوره قبولی: روزانه تراز: 5569
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 22
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 24
روانشناسی تربیتی 27
روش ها و فنون تدریس 20
نظارت و راهنمایی 16
مدیریت آموزشی 28
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی شهر داوطلب: پرند دوره قبولی: روزانه تراز: 4995
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 11
روانشناسی تربیتی 18
روش ها و فنون تدریس 10
نظارت و راهنمایی 5
مدیریت آموزشی 14
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 13
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 224
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4713
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 10
روانشناسی تربیتی 11
روش ها و فنون تدریس 4
نظارت و راهنمایی 1-
مدیریت آموزشی 21
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 259
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4633
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روانشناسی تربیتی 9
روش ها و فنون تدریس 0
نظارت و راهنمایی 1
مدیریت آموزشی 11
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: مدیریت برنامه ریزی و آموزش عالی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: البرز دوره قبولی: روزانه تراز: 2995
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 5
روانشناسی تربیتی 0
روش ها و فنون تدریس 0
نظارت و راهنمایی 4
مدیریت آموزشی 4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2-
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتدایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5684
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 20
روش ها و فنون تدریس 35
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 25
آموزش و پرورش تطبیقی 14
روانشناسی رشد 19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتدایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5413
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 31
روش ها و فنون تدریس 18
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 28
آموزش و پرورش تطبیقی 5
روانشناسی رشد 15
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتدایی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 137
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 5125
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 2
روش ها و فنون تدریس 12
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 0
آموزش و پرورش تطبیقی 27
روانشناسی رشد 19
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتدایی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3752
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 15
روش ها و فنون تدریس 8
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2
آموزش و پرورش تطبیقی 19
روانشناسی رشد 1
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش ابتدایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 207
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: نوشهر دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5465
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 30
روش ها و فنون تدریس 22
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 14
آموزش و پرورش تطبیقی 0
روانشناسی رشد 9
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 129
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5301
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 10
روش ها و فنون تدریس 9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 27
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 14
آموزش و پرورش تطبیقی 38
روانشناسی رشد 42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 226
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: خراسان رضوی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5217
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 15
روش ها و فنون تدریس 2
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 4
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 28
آموزش و پرورش تطبیقی 0
روانشناسی رشد 1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی – تهران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 4802
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 12
روش ها و فنون تدریس 0
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 27
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 21
آموزش و پرورش تطبیقی 14
روانشناسی رشد 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 254
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3201
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 11
روش ها و فنون تدریس 2
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 2-
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 2
آموزش و پرورش تطبیقی 9
روانشناسی رشد 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1501
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4821
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 0
روش ها و فنون تدریس 9
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 12
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 24
آموزش و پرورش تطبیقی 0
روانشناسی رشد 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5619
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 27
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 21
روانشناسی تربیتی 19
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 29
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 140
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3710
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 1
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 8
روانشناسی تربیتی 2-
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 10
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5236
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 20
روانشناسی تربیتی 19
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 17
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران بابلسر شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 5017
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 21
روانشناسی تربیتی 19
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 3
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: برنامه ریزی آموزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 370
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: کردستان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4721
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 10
روانشناسی تربیتی 11
مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 8
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 179
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: روزانه تراز: 5422
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 15
روانشناسی تربیتی 13
روش ها و فنون تدریس 21
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 11
تعلیم و تربیت اسلامی 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: خراسان شمالی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3254
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 14
روانشناسی تربیتی 0
روش ها و فنون تدریس 0
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 15
تعلیم و تربیت اسلامی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 421
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران – اهواز شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 5185
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 7
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 21
روانشناسی تربیتی 11
روش ها و فنون تدریس 20
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 18
تعلیم و تربیت اسلامی 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 425
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5119
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 0
روانشناسی تربیتی 14
روش ها و فنون تدریس 5
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2
تعلیم و تربیت اسلامی 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد 1400
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت – آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 432
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران – اهواز شهر داوطلب: خراسان رضوی دوره قبولی: روزانه تراز: 5109
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی 10
روانشناسی تربیتی 9
روش ها و فنون تدریس 12
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 10
تعلیم و تربیت اسلامی 21

 

سوالات متداول

1- مطالعه کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور ارشد سال پیش چه مزیت هایی دارد؟

کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته شما را برای تخمین رتبه و محل قبولی راهنمایی می کند.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی ارشد دانشگاه سراسری چه اطلاعاتی را شامل می شود؟

در این کارنامه اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه، درصد دروس و... درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد