تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6732270 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1277 منطقه 1 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 1331 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 1406 منطقه 1 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1440 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1472 منطقه 1 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1496 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1533 منطقه 1 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 1643 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1396 1701 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 1753 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1396 1901 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 1925 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران ظرفیت مازاد کارنامه
1396 2052 منطقه 1 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 2058 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 2066 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 2075 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 2102 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 2238 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2259 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 2417 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 3670 منطقه 1 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 3700 منطقه 1 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 660 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 860 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1103 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1349 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 1349 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 1696 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 1701 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 1726 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 1792 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 1814 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2004 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2132 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2141 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2155 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2203 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2212 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 2222 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2259 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 2272 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 2330 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 2338 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 2345 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 2348 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 2359 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2384 منطقه 2 فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1396 2466 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2493 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1396 2509 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 2527 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 2592 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2602 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2647 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1396 2653 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 2709 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 2718 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2740 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 2750 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1396 2795 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 2810 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2825 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 2880 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 2903 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 2911 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 2925 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 2941 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 2960 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 2966 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 3013 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 3022 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 3036 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 3058 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 3098 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 3127 منطقه 2 زن فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 3135 منطقه 2 مرد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 3184 منطقه 2 زن فیزیوتراپی