خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 96 – 97

تا کنون 14919508 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
کارنامه ای با این مشخصات وجود ندارد

رشته فیزیوتراپی در شاخه علوم پزشکی است ویکی از رشته های توانبخشی محسوب می شود. در چندین سال گذشته داوطلبان کنکور گروه آزمایشی تجربی علاقه بسیاری به رشته فیزیوتراپی نشان داده اند و امسال نیز با گروه بزرگ داوطلبان تحصیل در این رشته مواجهه هستیم . برای آشنایی و معرفی بیشتر برای شما علاقه مندان تحصیل در این رشته لازم دانستیم که بگوییم رشته فیزیوتراپی از رشته های توانبخشی است و توانبخشی رشته ای است که تمامی اقداماتی که برای یک فرد بیمار یا معلول انجام می شود را برعهده دارد تا بیمار بتواند از نظر جسمی و روانی ، اجتماعی توانایی خود را کسب نماید. فارغ التحصیلان فیزیوتراپی در تیم پزشکی وظیفه  توانبخشی و نجات بیماران رابرعهده دارند و به طور کلی می توانیم بگوییم که فیزیوتراپی شاخه ای از پزشکی است که برای توانبحشی بیماران از عوامل گرما ،نور ، الکتریسیته و ورزش کمک می گیرد.  قابل توجه شما داوطلبان قبولی در رشته فیزیوتراپی هم در انتخاب رشته کنکور 97 و هم در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ و تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ نیز ممکن است و داوطلبانی که در انتخاب رشته اصلی موفق به قبولی نشده اند می توانند شانس خود را برای قبولی در این دوره ها امتحان نمایند.همچنین برای انجام یک انتخاب رشته صحیح و مورد علاقه بهتر است از رتبه های قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سال های قبل اطلاعات کافی داشته باشید.در انتخاب رشته کنکور تجربی 97 اطلاع از کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری 96 بسیار کارآمد و کمک کننده می باشد.در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها راا مشاهده خواهید کرد.همچنین برای دریافت مشاوره تحصیلی می توانید از بخش نظرات با مشاوران ایران مشاوره در تماس باشید.

برای راهنمایی شما داوطلبان کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری سال 95 را قرار داده ایم که می توانید در در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1569 رتبه کشوری : 4750
نام درسدرصد
ادبیات فارسی73%
عربی69%
معارف85%
زبان41%
زمین شناسی0%
ریاضیات51%
زیست شناسی55%
فیزیک47%
شیمی41%

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه تهران  – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2022 رتبه کشوری : 4169
نام درسدرصد
ادبیات فارسی80%
عربی55%
معارف78%
زبان80%
زمین شناسی0%
ریاضیات34%
زیست شناسی54%
فیزیک60%
شیمی50%

 

رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1792 رتبه کشوری : 3714
نام درسدرصد
ادبیات فارسی88%
عربی65%
معارف78%
زبان65%
زمین شناسی0%
ریاضیات68%
زیست شناسی55%
فیزیک28%
شیمی40%

رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1137 رتبه کشوری : 6275
نام درسدرصد
ادبیات فارسی59%
عربی58%
معارف88%
زبان63%
زمین شناسی0%
ریاضیات40%
زیست شناسی56%
فیزیک63.4%
شیمی34.3%

 

درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه ایران – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1886 رتبه کشوری : 5688
نام درسدرصد
ادبیات فارسی50%
عربی16%
معارف73%
زبان45%
زمین شناسی0%
ریاضیات14%
زیست شناسی70%
فیزیک26%
شیمی71%

درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه ایران – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2637 رتبه کشوری : 5517
نام درسدرصد
ادبیات فارسی72%
عربی87%
معارف74%
زبان82%
زمین شناسی0%
ریاضیات46%
زیست شناسی54%
فیزیک47%
شیمی37%

 

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دولتی دانشگاه سمنان  روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1707 رتبه کشوری : 8808
نام درسدرصد
ادبیات فارسی60%
عربی77%
معارف72%
زبان24%
زمین شناسی0%
ریاضیات46%
زیست شناسی53%
فیزیک47%
شیمی32%

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دولتی دانشگاه سمنان  روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3254 رتبه کشوری : 6814
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی54%
معارف65%
زبان72%
زمین شناسی0%
ریاضیات49%
زیست شناسی58%
فیزیک55%
شیمی34%

 

رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه شیراز – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1424 رتبه کشوری : 4245
نام درسدرصد
ادبیات فارسی76%
عربی89%
معارف89%
زبان100%
زمین شناسی5%
ریاضیات62%
زیست شناسی46%
فیزیک38%
شیمی20%

رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه شیراز – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1566 رتبه کشوری : 8158
نام درسدرصد
ادبیات فارسی47%
عربی58%
معارف86%
زبان15%
زمین شناسی0%
ریاضیات35%
زیست شناسی56%
فیزیک50%
شیمی49%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1955 رتبه کشوری : 5885
نام درسدرصد
ادبیات فارسی66%
عربی76%
معارف72%
زبان32%
زمین شناسی2%
ریاضیات44%
زیست شناسی57%
فیزیک33%
شیمی

 رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دولتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1629 رتبه کشوری : 8442
نام درسدرصد
ادبیات فارسی54%
عربی71%
معارف92%
زبان26%
زمین شناسی2%
ریاضیات23%
زیست شناسی58%
فیزیک49%
شیمی38%

 

رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی  دولتی دانشگاه  تبریز – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2842 رتبه کشوری : 5957
نام درسدرصد
ادبیات فارسی60%
عربی49%
معارف90%
زبان56%
زمین شناسی0%
ریاضیات16%
زیست شناسی68%
فیزیک34%
شیمی

رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی  دولتی دانشگاه  تبریز – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

 

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1065 رتبه کشوری : 6021
نام درسدرصد
ادبیات فارسی75%
عربی60%
معارف79%
زبان48%
زمین شناسی0%
ریاضیات54%
زیست شناسی51%
فیزیک47%
شیمی40%

 

درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 1579 رتبه کشوری : 8208
نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی66%
معارف33%
زبان42%
زمین شناسی0%
ریاضیات58%
زیست شناسی57%
فیزیک47%
شیمی33%

درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2872 رتبه کشوری : 6021
نام درسدرصد
ادبیات فارسی54%
عربی64%
معارف87%
زبان66%
زمین شناسی0%
ریاضیات43%
زیست شناسی58%
فیزیک55%
شیمی36%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه مشهد  – روزانه – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2227 رتبه کشوری : 6884
نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی54%
معارف81%
زبان56%
زمین شناسی0%
ریاضیات23%
زیست شناسی52%
فیزیک66%
شیمی47%

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه مشهد  – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3094 رتبه کشوری : 6507
نام درسدرصد
ادبیات فارسی60%
عربی83%
معارف86%
زبان46%
زمین شناسی0%
ریاضیات34%
زیست شناسی54%
فیزیک40%
شیمی42%

 

درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه همدان – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3280 رتبه کشوری : 6873
نام درسدرصد
ادبیات فارسی65%
عربی53%
معارف65%
زبان85%
زمین شناسی0%
ریاضیات44%
زیست شناسی61%
فیزیک45%
شیمی29%

درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی دانشگاه همدان – روزانه – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3513 رتبه کشوری : 7382
نام درسدرصد
ادبیات فارسی17%
عربی40%
معارف93%
زبان63%
زمین شناسی0%
ریاضیات4%
زیست شناسی69%
فیزیک62%
شیمی67%

 

 


سوالات خود را در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور