جمعه , ۲ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری

رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1270274 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
234 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
718 منطقه 1 زن تبریز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
845 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
899 منطقه 1 زن شیراز مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1089 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1196 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1212 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1265 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1303 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1812 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1876 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1937 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
2562 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
3159 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
5115 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
5441 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6164 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
6261 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6623 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
7016 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
8592 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
8979 منطقه 1 مرد تهران مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
9791 منطقه 1 زن تهران مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
24 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
375 منطقه 2 مرد سمنان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
406 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
474 منطقه 2 زن تویسرکان مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
478 منطقه 2 مرد آمل مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
480 منطقه 2 زن قوچان مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
483 منطقه 2 زن کرمان مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
493 منطقه 2 زن اهواز مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
541 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
599 منطقه 2 زن آران و بیدگل مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
656 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
675 منطقه 2 زن ساری مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
697 منطقه 2 زن شهریار مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
734 منطقه 2 زن ورامین مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
735 منطقه 2 زن بروجرد مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
769 منطقه 2 زن بندرعباس مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
861 منطقه 2 مرد قم مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
906 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
977 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1088 منطقه 2 مرد محلات مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1145 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1261 منطقه 2 مرد کاشمر مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1298 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1327 منطقه 2 زن زنجان مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1523 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1639 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1788 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1790 منطقه 2 مرد یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1851 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1936 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
2084 منطقه 2 مرد دزفول مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
2219 منطقه 2 زن میبد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2450 منطقه 2 مرد قم مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2455 منطقه 2 مرد رشت مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
2469 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
2507 منطقه 2 زن قم مهندسی معماری دانشگاه قم روزانه کارنامه
3157 منطقه 2 زن یزد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
3160 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
3279 منطقه 2 زن کرج مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
3465 منطقه 2 زن بوشهر مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
3659 منطقه 2 زن سنندج مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
3747 منطقه 2 زن ابهر مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
3755 منطقه 2 زن همدان مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
3771 منطقه 2 مرد ورامین مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
4255 منطقه 2 زن شهریار