خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه راهنما به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود در بازه زمانی مشخص بپردازند.

بسیاری از شرکت کنندگان با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی خواهند داشت و به چه ترتیب می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته یاشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز قبول شدگان این آزمون است.

داوطلبان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود اقدام نمایند.

کارنامه قبولی رشته مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بررسی کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند در خصوص دستیابی به یک انتخاب رشته مطلوب و با شانس پذیرش بالا کمک کننده باشد. این امر، با هدف آشنایی بیشتر و بالا بردن آگاهی در زمینه انتخاب رشته اصولی انجام می گیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که برخی از پذیرفته شدگان حتی با دست یافتن به حدنصاب نمره لازم، رتبه و تراز مناسب به دلایلی از جمله عدم اطلاع از شیوه های صحیح فرآیند انتخاب رشته، موفق به قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نشوند.

در ادامه مطلب چندین نمونه کارنامه رشته مهندسی پلیمر مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: نانوفناوریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 6721
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون37
ریاضیات مهندسی52
تکنولوژی پلیمر42
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی28
پدیده های انتقالی39
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: نانوفناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 178
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: قمدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5367
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون15
ریاضیات مهندسی33
تکنولوژی پلیمر29
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی0
پدیده های انتقالی11
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: نانوفناوریجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگرانرتبه: 144
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4026
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون6
ریاضیات مهندسی29
تکنولوژی پلیمر27
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی9
پدیده های انتقالی12
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: نانوفناوریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگرانرتبه: 165
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4256
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون11
ریاضیات مهندسی33
تکنولوژی پلیمر25
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی9
پدیده های انتقالی18
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: نانوفناوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 88
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 6895
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون29
ریاضیات مهندسی56
تکنولوژی پلیمر77
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی19
پدیده های انتقالی38
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: فرآورشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 215
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5338
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون21
ریاضیات مهندسی36
تکنولوژی پلیمر44
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی8
پدیده های انتقالی18
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: فرآورشجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 286
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: گلپایگاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5125
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون19
ریاضیات مهندسی36
تکنولوژی پلیمر49
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی17
پدیده های انتقالی9
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: فرآورشجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 321
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی قمشهر داوطلب: ساوهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4996
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون29
ریاضیات مهندسی33
تکنولوژی پلیمر38
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی27
پدیده های انتقالی12
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: پلیمریزاسیونجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 40
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 6643
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)38
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون51
ریاضیات مهندسی47
تکنولوژی پلیمر33
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی18
پدیده های انتقالی23
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: پلیمریزاسیونجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: ورامیندوره قبولی: نوبت دومتراز: 6103
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون42
ریاضیات مهندسی39
تکنولوژی پلیمر37
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی23
پدیده های انتقالی19
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: علوم پایهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 6519
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)43
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون15
ریاضیات مهندسی48
تکنولوژی پلیمر39
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی33
پدیده های انتقالی25
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: علوم پایهجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 453
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: هشتروددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4186
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)9
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون19
ریاضیات مهندسی26
تکنولوژی پلیمر33
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی13
پدیده های انتقالی15
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: علوم پایهجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگرانرتبه: 296
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمانشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: نوبت دومتراز: 3142
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون9
ریاضیات مهندسی19
تکنولوژی پلیمر18
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی9
پدیده های انتقالی12
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: علوم پایهجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگرانرتبه: 263
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بنابشهر داوطلب: مراغهدوره قبولی: روزانهتراز: 2965
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)6
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون5
ریاضیات مهندسی14
تکنولوژی پلیمر13
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی6
پدیده های انتقالی0
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: علوم پایهجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بنابشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 6352
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون36
ریاضیات مهندسی66
تکنولوژی پلیمر79
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی11
پدیده های انتقالی29
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: پلیمریزاسیونجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگرانرتبه: 312
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3921
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون22
ریاضیات مهندسی13
تکنولوژی پلیمر19
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی8
پدیده های انتقالی0
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: پلیمریزاسیونجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگرانرتبه: 182
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریزشهر داوطلب: مراغهدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3818
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون28
ریاضیات مهندسی13
تکنولوژی پلیمر15
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی12
پدیده های انتقالی3
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: پلیمریزاسیونجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 79
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: مراغهدوره قبولی: روزانهتراز: 6524
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)36
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون76
ریاضیات مهندسی36
تکنولوژی پلیمر59
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی12
پدیده های انتقالی29
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: فرآورشجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگرانرتبه: 196
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گلستان – گرگانشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 3242
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)9
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون12
ریاضیات مهندسی23
تکنولوژی پلیمر18
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی5
پدیده های انتقالی11
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی پلیمر ارشد 99
گرایش: فرآورشجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگرانرتبه: 182
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 2813
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)6
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون11
ریاضیات مهندسی22
تکنولوژی پلیمر16
شـیمی فیزیـک پلیمرهـا و خواص فیزیکی3
پدیده های انتقالی9
ساختمان کنترل فرایندهای پلیمری و سیالات8

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد