تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری استان تهران

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری استان تهران

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری استان تهران با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6216025 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 25 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 42 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 62 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 110 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 191 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 221 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 227 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 319 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 351 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 417 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 464 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 667 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 725 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 785 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 939 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2776 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 6720 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1396 7 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 10 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 23 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 59 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 68 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 71 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 89 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 90 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 131 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 141 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 153 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 190 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 209 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 216 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 275 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 301 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 308 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 324 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 356 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 391 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 452 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1369 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 1520 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 2040 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 3510 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 3537 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 4183 منطقه 2 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1396 21404 منطقه 2 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
1396 1 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 4 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 6 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 55 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 63 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 70 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 73 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 91 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 95 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 106 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 170 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 195 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 403 منطقه 3 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 12208 منطقه 3 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

بسیاری از داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه روزانه استان تهران هستند به همین منظور مطلبی را با عنوان آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری استان تهران برای این دسته از داوطلبان ارائه نموده ایم. با پیشرفت و توسعه نرم افزارها، تکنولوژی و ماشین آلات تولیدی منجر به ایجاد رشته ای تخصصی تحت عنوان مهندسی کامپیوتر در دانشکده ها شده است. گرایش های این رشته شامل سخت افزار و نرم افزار می باشد که هر یک به نحوی به حل مسائل و مشکلات مشکلات جامعه می پردازد.

بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر: مسلما هر کشوری برای پیشرفت و حل مسائل و مشکلات نیاز به متخصصان کامپیوتری دارد که در حل این مسائل یاری کند. به همین دلیل بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر برای فارغ التحصیلانی که قدرت تحلیل بسیار بالایی، در ساخت نرم افزار دارند همیشه گسنرده است.

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی کامپیوتر استان تهران: رشته مهندسی کامپیوتر به دلیل اهمیتی که در پیشرفت جوامع دارد مورد علاقه بسیاری از داوطلبان می باشد به همین دلیل در اکثر دانشگاه های کشور ارائه می گردد. دانشگاه تهران – دانشگاه الزهرا – دانشگاه تهران ( محل تحصیل فومن – گیلان) دانشگاه شاهد – دانشگاه شهید بهشتی – دانشگاه صنعتی امیر کبیر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران همانند دانشگاه های دیگر در دفترچه انتخاب رشته سال 96 این رشته را ارائه نموده است. برای درک بیشتر ازآخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری تعدادی از کارنامه های پذیرفته شدگان دانشگاه روزانه استان تهران را برای شما در قسمت بالای مطلب قرار داده ایم. همچنین شما می توانید برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد و پردیس خودگردان به لینک های قرار داده شده مراجعه فرمایید.  

 آخرین تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پردیس خودگردان 96 – 97

در صورت تمایل برای آگاهی بیشتر می توانید با  مشاوره تحصیلی ما در مرکز ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری استان تهران با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور