سه شنبه , ۲۴ مهر ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 580139 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
25 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
42 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
62 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
110 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
137 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
191 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
221 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
227 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه کارنامه
319 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
351 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
417 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
464 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
631 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
665 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
667 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
725 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
762 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
785 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
934 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
939 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1218 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1218 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1270 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1486 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1700 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1729 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1764 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2035 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
2185 منطقه 1 زن تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
2270 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2389 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2470 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2547 منطقه 1 مرد بهشهر مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2653 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
2730 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2750 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
2776 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
2940 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3250 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
3301 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3720 منطقه 1 زن مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
3750 منطقه 1 زن خرم آباد مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
4011 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
4319 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم روزانه کارنامه
4620 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر پردیس شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
4670 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
4690 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
4870 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
4870 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
4918 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم روزانه کارنامه
5090 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
5160 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5268 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5444 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
5804 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6372 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
6560 منطقه 1 مرد رشت مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
6720 منطقه 1 زن تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پردیس خودگردان کارنامه
6951 منطقه 1 مرد بهارستان مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
6991 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
7084 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
7337 منطقه 1 مرد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
7460 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
7980 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
8150 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی کامپیوتر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه کارنامه
8806 منطقه 1 زن شیراز مهندسی کامپیوتر