خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

فرآیند انتخاب رشته پس از شرکت در کنکور یکی از اصلی ترین مراحلی است که داوطلبان برای ورود به مقطه کارشناسی ارشد دانشگاه با آن مواجه هستند. در این روند متقاضیان پس از اعلام نتایج و مشاهده کارنامه خود در آزمون ورودی دانشگاه ها، به انتخاب رشته های تحصیلی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند، بر اساس علاقه مندی و امکان انتخاب در کد رشته محل های مذکور اقدام می نمایند.

کنکور کارشناسی ارشد یکی از آزمون هایی است که همه ساله با هدف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود. افرادی که دراین آزمون شرکت می نمایند، صرفا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند انتخاب رشته دارای اصول و روش های مختص خود می باشد، بنابراین داوطلبان باید نحوه صحیح انتخاب رشته را بیاموزند یا از مشاوران تحصیلی در این زمینه کمک بگیرند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته برای انجام یک انتخاب رشته صحیح می تواند کاربردی و راهبردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه خود را تخمین برنند یا شانس قبولی خود در رشته ی خاصی را بسنجند، خواستار بررسی کارنامه های قبولی سال گذشته می باشند. در این مقاله قصد داریم به ارائه چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان آزمون سال 99 بپردازیم. بررسی این کارنامه ها می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و همچنین داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد کمک کننده باشد. به شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد توصیه می شود از محتویات کارنامه های این مقاله در جهت دستیابی به انتخاب رشته ای اصولی و بالا بردن احتمال قبولی در رشته مد نظر خود، استفاده نموده و آن ها را با دقت تحلیل نمایند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی نظریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5646
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)4
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی نظریجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلدوره قبولی: روزانهتراز: 5478
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)7
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)4
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی نظریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5146
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)21
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)15
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی نظریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 796
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی – مرکز بیرجنددوره قبولی: پیام نورتراز: 3240
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فلسفه و جغرافیا2
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)1-
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)4
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی نظریجنسیت: زنسهمیه: مردرتبه: 996
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی مرکز بیرجنددوره قبولی: پیام نورتراز: 3068
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات2-
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)7
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی و آمایش محیطجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 49
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 2744
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)4
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)7
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی و آمایش محیطجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3711
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات4
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)2
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی و آمایش محیطجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4916
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)24
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات12
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)17
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی66
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی و آمایش محیطجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 662
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور فارس – واحد آبادهدوره قبولی: پیام نورتراز: 3746
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات7
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)4
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)2-
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته ژئومورفولوژی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ژئومورفولوژی و آمایش محیطجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 252
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کردستان – مرکز سنندجدوره قبولی: پیام نورتراز: 3496
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات7
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)3-
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی4

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد