خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

 رتبه قبولی رشته مطالعات منطقه ای کارشناسی ارشد سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن، به انتخاب رشته کارشناسی ارشد و ثبت کد رشته های مورد نظر خود بپردازند. بسیاری از شرکت کنندگان با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی خواهند داشت و به چه ترتیب می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته یاشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز پذیرفته شدگان این آزمون می باشد.

داوطلبان در ابتدا باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود مطابق با مندرجات دفترچه مربوطه اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

فرآیند انتخاب رشته دارای حساسیت های مختص به خود بوده و چنانچه به علت نداشتن اطلاعات کافی در این زمینه، در چینش انتخاب ها جا به جایی صورت بگیرد، احتمال قبولی کمتری در رشته های دلخواه وجود خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود در این خصوص از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده نمایید. چرا که یک کارشناس می تواند راهنمای خوبی در بررسی تمامی عوامل و نکات مهم جهت انجام یک انتخاب رشته اصولی و دستیابی به نتیجه مورد نظر به هنگام اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد باشد.

برای آن که بدانید با تراز و رتبه ای که کسب کرده اید، برای تحصیل در رشته مطالعات منطقه ای کدام دانشگاه شانس پذیرش بیشتری دارید، می توانید نگاهی به کارنامه های زیر بیاندازید. این اقدام باعث می شود که نگاه دقیق تری نسبت به اولویت بندی انتخاب های خود داشته و دانشگاه محل پذیرش خود را تخمین بزنید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 20تراز: 3549
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی23
نظام های سیاسی تطبیقی25
سازمان های بین المللی29
روش پژوهش15
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 24تراز: 4568
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی50
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی64
نظام های سیاسی تطبیقی62
سازمان های بین المللی46
روش پژوهش72
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)50
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 32تراز: 6722
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی66
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی54
نظام های سیاسی تطبیقی53
سازمان های بین المللی62
روش پژوهش50
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 86تراز: 5538
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی31
نظام های سیاسی تطبیقی37
سازمان های بین المللی32
روش پژوهش24
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 108تراز: 6231
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاهدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی42
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی31
نظام های سیاسی تطبیقی45
سازمان های بین المللی36
روش پژوهش47
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 122تراز: 6178
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی34
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی41
نظام های سیاسی تطبیقی38
سازمان های بین المللی46
روش پژوهش45
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 200تراز: 5763
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی34
نظام های سیاسی تطبیقی28
سازمان های بین المللی31
روش پژوهش20
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 552تراز: 4041
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتییدوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی20
نظام های سیاسی تطبیقی21
سازمان های بین المللی17
روش پژوهش15
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 638تراز: 3452
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی8
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی0
نظام های سیاسی تطبیقی12
سازمان های بین المللی8
روش پژوهش15
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مطالعات منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 658تراز: 3151
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قمدوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2-
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی11
نظام های سیاسی تطبیقی8
سازمان های بین المللی0
روش پژوهش4
سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)7

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد