خانه دانشگاه آزاد لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402
لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402

دانشگاه آزاد با هدف جذب دانشجو علاوه بر پذیرش با کنکور، شرایطی را مهیا ساخته تا متقاضیان بدون آزمون نیز امکان ورود به این دانشگاه را داشته باشند. در دوره های گذشته ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد به نحوی بود که داوطلبان به دو روش سوابق تحصیلی و بر اساس  سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد این امکان برای آن ها وجود داشت تا در رشته های مورد علاقه خویش ادامه تحصیل دهند. در نهایت متقاضیان با توجه به کد رشته های موجود در دفترچه ثبت نام، انتخاب رشته خود را به سر انجام رسانده و منتظر نتایج نهایی آن می ماندند. اما از سال 99 به بعد، این دانشگاه ها تنها بر اساس بررسی سهمیه مذکور در مقطع ارشد دانشجو می پذیرند. توجه داشته باشید که جهت دریافت دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402 و اطلاع از لیست رشته های ارائه شده می بایست در موعد مقرر به سایت دانشگاه آزاد مراجعه نمایید.

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در موعد مقرر از طریق سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی این دانشگاه منتشر می گردد.

لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد 1402 بر اساس سهمیه استعداد درخشان

آگاهی از لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد، به متقاضیان این فرصت را می دهد تا بتوانند با بررسی کامل این لیست در دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402 که در زمان مقرر منتشر می شود، اجازه انتخاب 100 کد رشته محل را داشته باشند. لازم به ذکر است این دسته از افراد باید پیش از انتخاب رشته، واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402 باشند تا بتوانند رشته محل های اولویت بندی شده خود را انتخاب نمایند.

  • رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد در 7 گروه آزمایشی دامپزشکی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی ،منابع طبیعی و گروه علوم پزشکی ویژه داوطلبان استعداد درخشان ارائه می شود که هر یک را به همراه رشته و گرایش های آن در ادامه ذکر کرده ایم.
  • درصورت تغییر این رشته ها و یا ارائه رشته جدید برای سال جاری، این مقاله به روز رسانی می گردد.

گروه علوم انسانی

رشته های گروه علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شامل تعداد زیادی مجموعه امتحانی است که دارای رشته و گرایش های بی شماری می باشد.

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم انسانی ارشد دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوان/ ادبیات تطبیقی/  ادبیات پایداری
علوم جغرافیاییآب و هواشناسیسینوپتیک/ تغییر اقلیم
ژئومورفولوژیژئومورفولوژی و آمایش محیط
جغرافیا و برنامه ریزی شهریآمایش شهری/ برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری/ کاربری اراضی و ممیزی املاک/ محیط زیست شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییتوسعه اقتصاد روستایی/ برنامه ریزی کالبدی – فضایی/ مدیریت توسعه پایدار روستایی
برنامه ریزی آمایش سرزمین
مخاطرات محیطی
جغرافیای سیاسیآمایش سیاسی فضا/ ژئوپلیتیک/ مطالعات ایران
طبیعت گردیاکوتوریسم
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریبرنامه ریزی فضایی و مجتمع های
گردشگری/ گردشگری شهری/ گردشگری روستایی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات جغرافیایی
زبان عربیادبیات عربی
مترجمی زبان عربی
علوم اقتصادیعلوم اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ اقتصاد انرژی/ بانکداری اسلامی/ اقتصاد و تجارت الکترونیک/ اقتصاد اسلامی
علوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی و تندرستی/ فیزیولوژی ورزشی کاربردی/ فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
بیومکانیک ورزشی
رفتار حرکتیرشد حرکتی/ یادگیری و کنترل حرکتی/ آموزش تربیت بدنی
آسیب شناسی ورزشی و
تمرینات اصلاحی
تمرینات اصلاحی/ آسیب شناسی ورزشی
مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی در ورزش/ مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی/ مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی/ مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی/ مدیریت رسانه های ورزشی/ مدیریت رویدادهای ورزشی
روانشناسی ورزشی
جامعه شناسی ورزش
 مهندسی ورزش
تاریختاریــختاریخ ایران باستان/ مطالعات خلیج فارس/ تاریخ ایران اسلامی تاریخ عمومی جهان
تاریخ انقلاب اسلامی
تاریخ تشیع
علوم اجتماعیمردم شناسی
جمعیت شناسی
جامعه شناسی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
مطالعات فرهنگی
مطالعات جوانان
پژوهش علوم اجتماعی
زبان شناسیزبان شناسیمحض/ جتماعی/ نشانه شناختی
/ حقوقی/ ناشنوائی/ فرهنگ نویسی روانشناختی/ شناختی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
علوم قرآن و حدیثعلوم قرآن و حدیث
علوم حدیثاقتصاد اسلامی/ تفسیر اثری/ کلام و عقاید/ خلاق/ عرفان اسلامی
نهج البلاغهاخلاق و تربیت فردی و اجتماعی/ اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی/ اصول الدین و معارف علوی
فقه و حقوقفقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی
فلسفه و کلام اسلامیفلسفه و کلام اسلامی
عرفان اسلامی
شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)
ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیادیان و عرفان
تصوف و عرفان اسلامی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)فقه شافعی
فلسفهفلسفه
فلسفه هنر
منطق
علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
مدیریت آموزشی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
تحقیقات آموزشی
تکنولوژی آموزشی
علوم تربیتیآموزش بزرگسالان/ آموزش و پرورش پیش  دبستانی
علم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیمدیریت اطلاعات/ مدیریت کتابخانه های
دانشگاهی/ مطالعات کتابخانه های عمومی/ مدیریت کتابخانه های دیجیتال
زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه
آموزش زبان فرانسه
مترجمی زبان فرانسه
زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیآموزش زبان به کمک فنّاوری
زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان روسی آموزش زبان روسی
زبان آلمانیآموزش زبان آلمانی
زبان و ادبیات آلمانی
حقوق حقوق خصوصی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق عمومی
حقوق محیط زیست
حقوق اقتصادی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق خانواده
فقه و حقوق اقتصادی
مدیریت ثبت اسناد و املاک
حقوق بین الملل
حقوق مالی
ایران شناسیایران شناسیایران باستان و میانه/ ایران شناسی تاریخ / ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی
علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی
روابط بین المللدیپلماسی کنترل تسلیحات
مطالعات منطقه ایمطالعات خاورمیانه وشمال آفریقا/ مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز/ مطالعات اروپا/ مطالعات آمریکای شمالی/ مطالعات آسیای جنوب شرقی
اندیشه سیاسی در اسلام
مطالعات جهان مطالعات جهانمطالعات آمریکای شمالی
باستان شناسیباستان شناسیپیش از تاریخ ایران/ دوران تاریخی ایران/
تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر
روانشناسیروانشناسی عمومی
روانشناسی بالینیخانواده
سنجش واندازه گیری (روانسنجی)
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی اسلامیروانشناسی مثبت گرا
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
علوم شناختیتوان بخشی شناختی/ ذهن، مغز و تربیت/روانشناسی شناختی
حسابداریحسابداری
حسابرسی
حسابداری مدیریت
مطالعات زنانمطالعات زنانحقوق زن در اسلام/ زن و خانواده
علوم ارتباطات اجتماعیعلوم ارتباطات اجتماعیتبلیغات فرهنگی
مطالعات فرهنگی و رسانه
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
مدیریتمدیریت بازرگانیبازاریابی/ بازرگانی بین المللی/ تجارت الکترونیکی/ مدیریت استراتژیک/ بازرگانی داخلی/ کارآفرینی
مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی/ طراحی سازمان های دولتی
/ بودجه و مالیه عمومی/ خط مشی گذاری عمومی/مدیریت تحول/ مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت صنعتیتحقیق در عملیات/ تولید و عملیات/ مدیریت عملکرد
/ مدیریت زنجیره تامین/ مدیریت کیفیت و بهره وری/ مدیریت پروژه
مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک/ مدیریت منابع اطلاعاتی
/ سیستم های اطلاعاتی پیشرفته/ مدیریت دانش
مدیریت تکنولوژیسیاست های تحقیق و توسعه/ نوآوری تکنولوژی/ انتقال تکنولوژی/ استراتژی های توسعه صنعتی
کارآفرینیکسب و کار جدید
مالیمهندسی مالی و مدیریت ریسک
مدیریت بازرگانی دریایی
مدیریت بحران
مشاورهمشاورهمشاوره مدرسه/ مشاوره شغلی/ مشاوره خانواده/ مشاوره توانبخشی
مدیریت دریاییدریانوردیحمل و نقل دریایی/ بندر و کشتیرانی
محیط زیستمحیط زیستبرنامه ریزی محیط زیست/ مدیریت محیط زیست/ آموزش محیط زیست
مدیریت کسب و کار و امور شهریمدیریت کسب و کار استراتژی / بازاریابی/ رفتار سازمانی و منابع انسانی/ سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ عملیات و زنجیره تامین/ فناوری/ مالی
مدرسی معارف اسلامی
مدرسی انقلاب اسلامی—  
مدرسی معارف قرآن و حدیث—  

گروه علوم پایه

پس از علوم انسانی، پر متقاضی ترین رشته در مقطع کارشناسی ارشد، مختص به گروه علوم پایه می باشد.

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم پایه ارشد دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
علوم زمینعلوم زمینپترولوژی/ زمین شناسی اقتصادی/ زمین ساخت (تکتونیک)/ آب زمین شناسی / چینه نگاری و دیرینه شناسی/ رسوب شناسی و سن گشناسی رسوبی/ زمین شناسی نفت/ زمین شناسی مهندسی/ زمین شناسی زیست محیطی/ سنجش از دور زمین- شناختی
ژئوفیزیک و هواشناسیژئوفیزیکلرزه شناسی/ زلزله شناسی/ ژئو مغناطیس/ گرانی سنجی/ ژئو الکتریک
هواشناسی
شیمیشیمیشیمی فیزیک/ شیمی آلی/ شیمی معدنی/ شیمی تجزیه/ شیمی کاربردی/ شیمی پلیمر/ شیمی دریا/ شیمی دارویی/ شیمی کاتالیست/ شیمی و فناوری اسانس/شیمی پیشرانه
فیتو شیمی
نانوشیمی
فیزیک فیزیکفیزیک ماده چگال/ فیزیک پلاسما /فیزیک هسته ای/ ذرات بنیادی و نظریه میدان ها/ جوم و اخترفیزیک
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها/ گداخت هسته ای/ مهندسی راکتور/ مهندسی پرتوپزشکی/ مهندسی فیزیک بهداشت
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست/ سیستم های انرژی
نانو فیزیک
فوتونیکفوتونیکپتوالکترونیک/ لیزر
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک
میکروبیولوژیزیست شناسی میکروب های
بیماری زا/ میکروبیولوژی صنعتی/ بیوسیستماتیک و بوم شناسی /میکروبیولوژِی محیطی
بیوشیمی
بیوفیزیک
زیست فناوریمیکروبی/ مولکولی/ دریا/ صنعت و محیط زیست
نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام)
آمارآمار ریاضی
آمار اجتماعی
آمار اقتصادی
ریاضیریاضیات و کاربردهاجبر/ آنالیز/ هندسه (توپولوژی)
ریاضی کاربردیآنالیز عددی/ بهینه سازی/ معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی/ ریاضی مالی/ رمز و کد
آموزش ریاضی
محاسبات نرم
علوم کامپیوترعلوم کامپیوترمحاسبات علمی/ الگوریتم و نظریه محاسبه/ نظریه سیستم ها/ محاسبات نرم و هوش مصنوعی/  داده کاوی/ علوم تصمیم و دانش
زیست شناسی گیاهیزیست شناسی گیاهیفیزیولوژی/ سیستماتیک و بوم شناسی/ سلولی و تکوینی
زیست شناسی جانوریفیزیولوژی/ بیوسیستماتیک/ سلولی و تکوینی
علوم محیط زیستعلوم محیط زیست
محیط زیست دریا
زیست شناسی دریا زیست شناسی دریاجانوران دریا/ بوم شناسی دریا/ آلودگی دریا/گیاهان دریا
اقیانوس شناسی فیزیکیاقیانوس شناسی فیزیکیدینامیک اقیانوسی
تاریخ و فلسفه علمفلسفه علم
تاریخ علمریاضی در جهان اسلام/ طب و داروسازی در جهان
اسلام/ نجوم در جهان اسلام/ فیزیک و فناوری در جهان اسلام

گروه فنی مهندسی

در صورتی که به شغل مهدسی علاقه مند هستید، تحصیل در رشته های باکنکور فنی مهندسی ارشد را به شما پیشنهاد می کنیم.

لیست رشته های بدون کنکور گروه فنی مهندسی ارشد دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
مهندسی برقمهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیک/ افزاره های میکرو و نانوالکترونیک/ سیستم های قدرت/ الکترونیک قدرت و ماشین- های الکتریکی/ سامانه های برقی حمل و نقل/ مخابرات نوری/ مخابرات میدان و موج/ مخابرات سیستم/ مخابرات امن و رمزنگاری/شبکه های مخابراتی/ کنترل
مهندسی پزشکیبیوالکتریک/ مهندسی ورزش
مهندسی مکاترونیک
مهندسی انرژی های تجدید پذی
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها/ گداخت هسته ای/ مهندسی راکتور/ مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی هوا فضافناوری ماهواره
مهندسی نفتمهندسی نفتاکتشاف/ بهره برداری/ حفاری /مخازن /تجهیزات نفت
مهندسی پلیمرمهندسی پلیمرفراورش/ نانو فناوری/ پلیمریزاسیون
مهندسی معماری کشتیمعماری کشتیسازه کشتی
مهندسی شیمیمهندسی شیمیترموسینتیک و کاتالیست/ فرآیندهای جداسازی/ طراحی فرآیند/ محیط زیست/ فرآوری و انتقال گاز/ صنایع غذایی/ صنایع شیمیایی معدنی/ نانوفناوری/ پلیمر/ پدیده های انتقال
مهندسی هسته ایمهندسی راکتور/ مهندسی چرخه سوخت
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست/ سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی صنایعمهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها/ سیستم های سلامت/ مدیریت نوآوری و فناوری/ مهندسی مالی/ لجستیک و زنجیره تأمین/ مدیریت پروژه/ سیستم های کلان/ مدیریت مهندسی/ سیستم های اطلاعاتی/ کیفیت و بهره وری/ آینده پژوهی
مهندسی در سوانح طبیعیمهندسی در سوانح طبیعی
مهندسی نقشه برداریمهندسی نقشه برداریفتوگرامتری/ ژئودزی/ سیستم اطلاعات مکانی
مهندسی عمرانمهندسی عمرانسازه/ زلزله/ ژئوتکنیک/ راه و ترابری/ مهندسی و مدیریت منابع آب/ مهندســی آب و ســـازه های هیدرولیکی/ حمل و نقل/ مهندسی و مدیریت ساخت/ مهندسی محیط زیست
مهندسی محیط زیستآب و فاضلاب/ آلودگی هوا/ سواحل/منابع/ مواد زائد جامد آب/ آلودگی خاک
مهندسی مکانیکمهندسی مکانیکساخت و تولید/ طراحی کاربردی/ تبدیل انرژی
مهندسی خودروقوای محرکه خودرو/ طراحی سیستم های دینامیکی/ سازه و بدنه خودرو
مهندسی مکاترونیک
مهندسی پزشکیبیومکانیک/ مهندسی توان بخشی/ مهندسی ورزش
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی/ انرژی و محیط زیست/ سیستم های انرژی
مهندسی هوافضافناوری ماهواره/ آیرودینامیک
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها/ گداخت هسته ای/ مهندسی راکتور/ مهندسی پرتو پزشکی/ مهندسی چرخه سوخت
مهندسی معدنمهندسی معدنفرآوری مواد معدنی / مکانیک سنگ/ استخراج مواد معدنی/ اکتشاف مواد معدنی
مهندسی متالورژی و موادمهندسی موادشناسایی و انتخاب مواد مهندسی/ شکل دادن فلزات/ استخراج فلزات/ خوردگی و حفاظت مواد/ جوشکاری/ سرامیک/ ریخته گری
مهندسی پزشکیبیومتریال/ مهندسی بافت
نانوفناوری ـ نانوموادنانو فناورینانومواد
مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکی/ مدیریت سیستم های اطلاعاتی سیستم های چندرسانه ای/ معماری سازمانی
مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری/ هوش مصنوعی و رباتیکز/ معماری سیستم های کامپیوتری/ نرم افزار
مهندسی هوافضامهندسی هوافضاجلوبرندگی/ دینامیک پرواز و کنترل/ سازه های هوایی/ آیرودینامیک/ مهندسی فضایی/ فناوری ماهواره صلاحیت های پروازی
مهندسی نساجیمهندسی نساجیالیاف/ پوشاک/ ساختارهای نانولیفی/ شیمی نساجی و رنگ/ فناوری/ مدیریت تولید
مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی و داروسازیمهندسی شیمیبیوتکنولوژی
مهندسی پلیمر ـ صنایع رنگمهندسی پلیمررنگ/ کامپوزیت/ پلیمریزاسیون
مهندسی طراحی محیط زیستمهندسی طراحی محیط زیست
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیستمهندسی ایمنی، بهداشت و محیط
زیست (HSE)
مهندسی فرماندهی و کنترل (ویژه برادران شاغل در نیروهای مسلح)
مهندسی فرماندهی و کنترلطرحریزی فرماندهی و کنترل

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

تنوع این رشته ها به نسبت سایر رشته ها کمتر می باشد اما داوطلبانی که مایل به تحصیل در حوزه کشاورزی هستند می بایست بدانند که این گروه شامل تمامی گرایش های کشاورزی می شود.

لیست رشته های بدون کنکور گروه کشاورزی و منابع طبیعی ارشد دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزسیلاب و رودخانه/ مدیریت حوزه های آبخیز/ حفاظت آب و خاک/ آبخیزداری شهری
علوم و مهندسی مرتعمدیریت مرتع/ گیاهان دارویی و صنعتی
علوم و مهندسی آبعلوم و مهندسی آبآبیاری و زهکشی/ سازه های آبی/ منابع آب/ هواشناسی کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتاتژنتیک و به نژادی گیاهی
اگرو تکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی/ اکولوژی گیاهان زراعی/ علوم و تکنولوژی بذر/ علوم علف های هرز
اگرو اکولوژی
اقتصاد کشاورزیاقتصاد کشاورزیسیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست/ بازاریابی محصولات کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی باغبانیدرختان میوه/ سبزی ها/ گیاهان زینتی/ گیاهان دارویی/ تولید محصولات گلخانه ای
ترویج و آموزش کشاورزیترویج و آموزش کشاورزیترویج کشاورزی پایدار ومنابع طبیعی
علوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی جنگلمدیریت جنگل/ علوم زیستی جنگل/ عمران و بهره برداری جنگل
مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاکمدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاکشیمی، حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه/ بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مدیریت منابع خاکفیزیک و حفاظت خاک/ منابع خاک و ارزیابی اراضی
علوم دام و طیورعلوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور/ فیزیولوژی دام و طیور
/ تغذیه دام/ تغذیه طیور/ زنبور عسل
علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی شیلاتتکثیر و پرورش آبزیان/ فرآوری محصولات شیلاتی/ بوم شناسی آبزیان
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیکامپوزیت های لیگنوسلولزی/ بیولوژی و آناتومی/ حفاظت و اصلاح/ صنایع سلولزی/ مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییصنایع غذایی/ شیمی مواد غذایی/ زیست فناوری مواد غذایی/ فناوری مواد غذایی
حشره شناسی کشاورزیحشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهیبیماری شناسی گیاهی
علوم و مهندسی محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستمدیریت و حفاظت تنوع زیستی/ ارزیابی و آمایش سرزمین/ آلودگی محیط زیست
مهندسی مکانیک بیوسیستممهندسی مکانیک بیوسیستمطراحی و ساخت/ انرژی های تجدیدپذیر/ فناوری پس از برداشت
مدیریت و کنترل بیابانمدیریت و کنترل بیابان
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمدیریت و تحلیل سامانه ها/ انرژی/ بازیافت و مدیریت پسماند
توسعه روستاییتوسعه روستایی
مدیریت کشاورزیمدیریت کشاورزی
مهندسی فضای سبزمهندسی فضای سبز

گروه هنر

لیست رشته های با کنکور ارشد گروه هنر دارای چند مجموعه امتحانی چون هنرهای نمایشی و سینما، هنرهای موسیقی، هنرهای ساخت و معماری و … می باشد که متقاضیان خاص خودش را دارد.

لیست رشته های بدون کنکور گروه هنر ارشد دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهریبرنامه ریزی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
طراحی شهریطراحی شهری
طراحی فضاهای آموزشی
معماریمهندسی معماریمهندس معماری منظر/ مسکن/
معماری داخلی
بازسازی پس از سانحه
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیمرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیحفاظت و مرمت میراث معماری/ حفاظت و مرمت میراث شهری
هنرهای نمایشی و سینماکارگردانی نمایش
ادبیات نمایشی
هنرهای تصویری و طراحیمرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
نقاشی
تصویرسازی
ارتباط تصویری
هنرهای پژوهشی و صنایع دستیپژوهش هنر
نقاشی ایرانی
تاریخ هنر ایران اسلامی
تاریخ هنر جهان اسلام
تاریخ هنر ایران باستان
هنرهای موسیقینوازندگی موسیقی جهانی
هنرهای ساخت و معماریمدیریت پروژه و ساخت

گروه دامپزشکی

جدول زیر لیست رشته های کارشناسی ارشد را در گروه دامپزشکی نشان می دهد.

لیست رشته های بدون کنکور گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
انگل شناسیانگل شناسی
فیزیولوژی دامپزشکیدامپزشکی
قارچ شناسی دامپزشکیقارچ شناسی
 بافت شناسی دامپزشکیبافت شناسی
 باکتری شناسی دامپزشکیباکتری شناسی
ایمنی شناسی دامپزشکیایمنی شناسی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییبهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
پیشگیری بیماری های دامیپیشگیری بیماری های دامی

گروه علوم پزشکی

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد 1402
عنوان مجموعه امتحانینام رشتهگرایش
پرستاری پرستاری
پرستاری داخلیجراحی
پرستاری سلامت جامعه
پرستاری کودکان
روان پرستاری
پرستاری مراقبت های ویژه
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
علوم تغذیهعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم تغذیه
علوم و صنایع غذاییعلوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
آموزش بهداشتآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
بهداشت محیط
مهندسی بهداشت محیط
بیوشیمی بالینیبیوشیمی بالینی

در هر دوره دفترچه ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد منتشر می شود و داوطلبان می توانند با مطالعه آن، علاوه بر آشنایی با شرایط پذیرش، از دانشگاه های ارائه دهنده هر یک از کد رشته ها نیز مطلع شده و بدین ترتیب، فرآیند انتخاب رشته خود را به انجام برسانند. جهت دریافت دفترچه پذیرش بدون آزمون این مقطع می توانید به لینک موجود در جدول زیر مراجعه نمایید.

به محض در دسترس قرار گرفتن دفترچه برای سال 1402، لینک مربوط به آن در جدول ذیل فعال خواهد شد.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سهمیه استعداد درخشان
دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل، بر روی لینک فوق کلیک نمایید.)

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد 1402

(به محض انتشار، لینک فوق فعال خواهد شد.)

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402 بر اساس سوابق تحصیلی

آگاهی از کد رشته های بدون کنکور برای متقاضیان این نوع رشته ها اهمیت بالایی دارد. داوطلبان می بایست با دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1402 که با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد کشور این امکان فراهم است از جزییات این روش پذیرش اطلاع یابند.

لیست رشته هایی که در گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در جداول زیر ارائه شده اند مربوط به پذیرش سال 99 می باشند و در صورت انتشار دفترچه سال 1402 و اعمال تغییرات، این لیست بروزرسانی خواهد شد.

رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی 1402 “گروه علوم انسانی”
کد رشته عنوان مجموعه امتحانیکد رشته عنوان مجموعه امتحانی
1101زبان و ادبیات فارسی1102مجموعه علوم جغرافیایی
1103سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی1104مجموعه زبان عربی
1105مجموعه علوم اقتصادی1106مجموعه علوم ورزشی
1107تاریخ1108مجموعه علوم اجتماعی
1109زبان های باستانی ایران1110مجموعه زبان شناسی
1111مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث1112مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق
1113مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام1114مجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیان
1115مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)1116مجموعه فلسفه
1117مجموعه علوم تربیتی1119مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی
1120مجموعه زبان فرانسه1121مجموعه زبان انگلیسی
1122مجموعه زبان روسی1124مجموعه زبان آلمانی
1125مدیریت جهانگردی1126مجموعه حقوق
1127ایران شناسی1148مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
1152مجموعه مدرسی معارف اسلامی1130مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
1143مشاوره1132باستان شناسی
1133مجموعه روانشناسی1134 مجموعه حسابداری
1137مطالعات زنان1138مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
1139مجموعه مددکاری اجتماعی1142مجموعه مدیریت
1144مدیریت دریایی
رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی 1402 “گروه علوم پایه”
کد رشته عنوان مجموعه امتحانیکد رشته عنوان مجموعه امتحانی
1201علوم زمین1202مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
1203مجموعه شیمی1204مجموعه فیزیک
1205مجموعه فتونیک1206مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
1207مجموعه آمار1208مجموعه ریاضی
1209مجموعه علوم کامپیوتر1213زیست شناسی گیاهی
1214زیست شناسی جانوری1215مجموعه علوم محیط زیست
1216زیست شناسی دریا1217اقیانوس شناسی فیزیکی
1218مجموعه تاریخ و فلسفه علم
رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی 1402 “گروه فنی مهندسی”
کد رشته عنوان مجموعه امتحانیکد رشته عنوان مجموعه امتحانی
1251مجموعه مهندسی برق1253مهندسی نفت
1255مهندسی پلیمر1256مجموعه مهندسی معماری کشتی
1257مجموعه مهندسی شیمی1259مهندسی صنایع
1262مهندسی در سوانح طبیعی1263مهندسی نقشه برداری
1264مجموعه مهندسی عمران1267مجموعه مهندسی مکانیک
1268مهندسی معدن1272مهندسی مواد و متالورژی
1273نانو فناوری – نانو مواد1276مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
1277مجموعه مهندسی کامپیوتر1279مهندسی هوافضا
1283مهندسی نساجی1285مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
1286مهندسی پلیمر – صنایع رنگ1287مهندسی طراحی محیط زیست
_____1293مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی 1402 “گروه کشاورزی و منابع طبیعی”
کد رشته عنوان مجموعه امتحانیکد رشته عنوان مجموعه امتحانی
1301مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری1302علوم و مهندسی آب
1303مجموعه زراعت و اصلاح نباتات1304اقتصاد کشاورزی
1305علوم و مهندسی باغبانی1306ترویج و آموزش کشاورزی
1307علوم و مهندسی جنگل1308مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک
1309علوم دام و طیور1311علوم و مهندسی شیلات
1312مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی1313علوم و مهندسی صنایع غذایی
1314حشره شناسی کشاورزی1315بیماری شناسی گیاهی
1317علوم و مهندسی محیط زیست1319مهندسی مکانیک بیوسیستم
1321مدیریت و کنترل بیابان1322مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
1323اکو هیدرولوژی1324بیوتکنولوژی کشاورزی
1325توسعه روستایی1327مدیریت کشاورزی
1328مهندسی فضای سبز
رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی 1402 “گروه هنر”
کد رشته عنوان مجموعه امتحانیکد رشته عنوان مجموعه امتحانی
1350مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری1351مجموعه طراحی شهری
1352مجموعه معماری1353مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
1364طراحی پارچه و لباس1357مجموعه هنرهای نمایشی و سینما
1358مجموعه هنرهای تصویری و طراحی1359مجموعه هنرهای پژوهشی و هنرهای دستی
1360مجموعه هنرهای موسیقی1361مجموعه هنرهای ساخت و معماری
1362طراحی صنعتی
رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی 1402 “گروه دامپزشکی”
کد رشته عنوان مجموعه امتحانیکد رشته عنوان مجموعه امتحانی
1501انگل شناسی1502فیزیولوژی دامپزشکی
1503 قارچ شناسی دامپزشکی1504بافت شناسی دامپزشکی
1505باکتری شناسی دامپزشکی

دفترچه ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد همزمان با آغاز ثبت نام در آذر ماه 99 در دسترس متقاضیان قرار گرفت. در صورتی که این دفترچه برای سال 1402 منتشر شود، جدیدترین اخبار در این زمینه از طریق همین مقاله و همچنین کانال تلگرام کارشناسی ارشد ایران مشاوره به اطلاع شما رسانده خواهد شد.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی
دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد 99 

(جهت دریافت فایل، بر روی لینک فوق کلیک نمایید.)

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد 1402 

(به محض انتشار، لینک فوق فعال خواهد شد.)

 

سوالات متداول

1- چه رشته هایی به صورت بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارائه می شود؟

به طور کلی لیست این رشته ها به دو دسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و استعداد درخشان تقسیم می شود که آخرین دوره بر اساس سوابق تحصیلی به سال 99 باز می گردد.

2- دفترچه راهنمای پذیرش رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از چه طریقی قابل دریافت است؟

بدین منظور می توانید به لینک های موجود در این مقاله و یا سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد به آدرس azmoon.org مراجعه کنید.

3- لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد دارای چند گروه آزمایشی است؟

این رشته ها در 7 گروه آزمایشی دامپزشکی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی ،منابع طبیعی و گروه علوم پزشکی ویژه داوطلبان استعداد درخشان ارائه می شوند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره