9099071647    تماس از تلفن ثابت
خانه انتخاب رشته کنکور رشته های دانشگاه شاهد 1401

رشته های دانشگاه شاهد 1401

لیست رشته های دانشگاه شاهد 1401
رشته های دانشگاه شاهد 1401

دانشگاه شاهد یکی از دانشگاه های جامع کشور است که در گروه های آموزشی مختلف نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می کند. رشته های دانشگاه شاهد در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شوند؛ همچنین این دانشگاه دارای چند دانشکده از جمله علوم پایه، دانشکده فنی مهندسی، دانشکده علوم انسانی، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.

رشته های دانشگاه شاهد، توسط سایت سازمان سنجش و در دفترچه های انتخاب رشته گروه آزمایشی مربوطه، منتشر می شوند.

رشته های کارشناسی دانشگاه شاهد 1401

دانشگاه شاهد ثبت نام و آزمون جداگانه ای ندارد و نام نویسی در آن همزمان با ثبت نام کنکور سراسری انجام می گیرد، بدین صورت که داوطلبان علاقه مند به تحصیل در این دانشگاه می بایست پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج اولیه، در زمان انتخاب رشته، رشته های این دانشگاه را در فرم انتخاب رشته خود قرار دهند. سازمان سنجش پس از بررسی کارنامه داوطلبان، به صورت چند برابر ظرفیت، داوطلبان واجد شرایط را برای انجام مراحل مصاحبه دانشگاه شاهد معرفی می کند. چنانچه داوطلب در این مرحله نیز نمره لازم را کسب کند، پذیرش او قطعی خواهد شد. در ادامه به بیان رشته های این دانشگاه به تفکیک گروه های آزمایشی می پردازیم.

رشته های ارائه شده مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد 1401
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
ریاضیات و کاربردهامهندسی پزشکی
علوم کامپیوترمهندسی عمران
فیزیکمهندسی کامپیوتر
مهندسی برقروانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسیمدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتیمدیریت دولتی
گروه آزمایشی علوم تجربی
پزشکیدندانپزشکی
پرستاریتکنولوژی اتاق عمل
روانشناسیزیست فناوری
مدیریت بازرگانیعلم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت صنعتیزیست شناسی سلولی و مولکولی
مدیریت دولتیپزشکی (ظرفیت مازاد)
گروه آزمایشی علوم انسانی
جامعه شناسیحقوق
علوم تربیتیعلوم سیاسی
علوم قرآن و حدیثفقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامیمددکاری اجتماعی
روانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت بازرگانیمدیریت صنعتی
مدیریت دولتی
گروه آزمایشی هنر
ارتباط تصویریکتابت و نگارگری
نقاشی

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد 1401

دانشگاه شاهد برای مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته های متعددی در گروه های علوم انسانی، علوم پایه و… ارائه می دهد و داوطلبان می توانند در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد، متناسب با گروه آزمایشی که آزمون داده اند انتخاب رشته این دانشگاه را انجام دهند. توجه داشته باشید که برای همه گروه های آزمایشی مقطع کارشناسی ارشد، یک دفترچه انتخاب رشته منتشر می شود.

رشته های ارائه شده مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد 1401
گروه علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداریفیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی تربیت بدنی و تندرستی
جامعه شناسیعلوم قرآن و حدیث
فقه و حقوق جزافقه و حقوق خصوصی
فلسفه و کلام اسلامیبرنامه ریزی درسی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامیعلم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
علم سنجیحقوق خصوصی
روانشناسی بالینیمدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکمدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومیمدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردمدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
کارآفرینی گرایش سازمانی
گروه علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالمیکروبیولوژی گرایش میکروب های بیماری زا
زیست فناوری گرایش میکروبیریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
ریاضی کاربردی گرایش رمز و کدعلوم کامپیوتر گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعیعلوم کامپیوتر گرایش داده کاوی
علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانشزیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
گروه فنی مهندسی
مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیکمهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتالمهندسی برق گرایش سیستم های قدرت
مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیمهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
مهندسی برق گرایش مخابرات سیستممهندسی برق گرایش کنترل
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریکمهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
مهندسی عمران گرایش سازهمهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریمهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
ژنتیک و به نژادی گیاهیاگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذراگرو اکولوژی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوهعلوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان داروییعلوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مدیریت منابع خاک گرایش گرایش فیزیک و حفاظت خاکمدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
حشره شناسی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزی
گروه هنر
ارتباط تصویریتصویرسازی
نقاشیپژوهش هنر
نقاشی ایرانیهنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگری

رشته های دکتری دانشگاه شاهد 1401

همانند سایر مقاطع تحصیلی، دانشگاه شاهد در برخی رشته ها در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد، لیست آخرین رشته های ارائه شده دکتری دانشگاه شاهد به شرح زیر می باشد.

رشته های ارائه شده در مقطع دکتری دانشگاه شاهد 1401
فلسفه تعلیم و تربیتروانشناسی بالینی
مطالعات سیاسی انقلاب سیاسیزیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
زیست شناسی جانوری – فیزیولوژیمیکروبیولوژی
زیست فناوری میکروبیریاضی کاربردی
مهندسی برقمهندسی پزشکی
مهندسی صنایعاگروتکنولوژی
پژوهش هنرتاریخ تطبیقی و تحلیل هنر اسلامی

در مقطع دکتری، رشته های کمتری در مقایسه با سایر مقاطع ارائه می شود و داوطلبان می توانند همزمان با انتخاب رشته دکتری برای ثبت نام در رشته های این مقطع، اقدام کنند. پس از اعلام نتایج آزمون دکتری سراسری و انتشار کارنامه ها، داوطلبانی که در فرم انتخاب رشته خود رشته های دانشگاه شاهد را قرار داده باشند به صورت چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه دکتری دعوت خواهند شد.

 

سوالات متداول

1- از چه طریقی می توان لیست رشته های دانشگاه شاهد ۱۴۰۱ را مشاهده کرد؟

توسط سایت سازمان سنجش و در دفترچه های انتخاب رشته گروه آزمایشی مربوطه، منتشر می شوند.

2- ثبت نام در رشته های دانشگاه شاهد ۱۴۰۱ در چه مقاطعی امکان پذیر می باشد؟

داوطلبان می توانند جهت ثبت نام در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه اقدامات لازم را به عمل آورند.

3- دفترچه های راهنمای انتخاب رشته دانشگاه شاهد شامل چه اطلاعاتی است؟

این دفترچه شامل اطلاعاتی مانند کد رشته محل های ارائه شده، جزئیات مربوط به انتخاب رشته و... می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور