خانه پذیرش بدون کنکور لیست دانشگاه های بدون کنکور ۱۴۰۳

لیست دانشگاه های بدون کنکور ۱۴۰۳

لیست دانشگاه های بدون کنکور

در سال های گذشته تعداد رشته های محدودتری در دانشگاه های سراسری به صورت بدون کنکور ارائه می شدند ولی با توجه به تصمیمات اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو، 85 درصد از ظرفیت پذیرش این دانشگاه ها به صورت بدون آزمون تکمیل می شود. داوطلبانی که خواستار تحصیل در رشته های بدون کنکور هستند، در صورتی که دارای شرایط لازم باشند، می توانند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری را انجام دهند. منظور از بدون آزمون بدین معناست که متقاضیان نیازی به ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری ندارند و فقط بر اساس سوابق تحصیلی خود گزینش خواهند شد.

اکثر دانشگاه های سراسری در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و… به صورت بدون آزمون به پذیرش دانشجو می پردازند.

لیست دانشگاه های بدون کنکور سراسری ۱۴۰۳

معمولا رشته های بدون کنکور سراسری در دو نیمسال مهر ماه و بهمن ماه ارائه می شوند. از آن جا که بسیاری از داوطلبان تمایل دارند در شهر محل سکونت خود مشغول به تحصیل شوند، در وهله اول باید بدانند که آیا دانشگاه مورد نظر آن ها، به صورت بدون آزمون پذیرش دارد یا خیر. از این رو در ادامه متن، لیستی از دانشگاه های بدون آزمون سراسری را قرار می دهیم تا علاقه مندان به یک آشنایی نسبی با آن ها دست یابند.

دانشگاه های بدون کنکور – دوره روزانه
نام استاننام دانشگاهنام استاننام دانشگاه
استان آذربایجان شرقیدانشگاه بناباستان فارسدانشگاه جهرم
دانشگاه تبریزدانشگاه سلمان فارسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشگاه شیراز
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – مراغهدانشگاه فسا
دانشگاه مراغهمرکز آموزش عالی استهبان
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمرکز آموزش عالی اقلید
استان آذربایجان غربیدانشگاه ارومیهمرکز آموزش عالی ممسنی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – خویاستان قزویندانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خویاستان قمدانشگاه قم
استان اردبیلدانشگاه محقق اردبیلیاستان کردستاندانشگاه کردستان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغاناستان کرماندانشگاه جیرفت
دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهردانشگاه شهید باهنر
استان اصفهاندانشگاه اصفهاندانشگاه صنعتی سیرجان
مرکز آموزش عالی شهرضادانشگاه ولی عصر (عج)
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارمجتمع آموزش عالی بم
دانشگاه کاشانمجتمع آموزش عالی زرند
دانشگاه هنر اصفهاناستان کرمانشاهدانشگاه رازی
استان البرزدانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرجدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – کرمانشاه
استان ایلامدانشگاه ایلاماستان کهگیلویه و بویراحمددانشگاه یاسوج
استان بوشهردانشگاه خلیج فارساستان گلستاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
استان تهراندانشگاه تهراندانشگاه گلستان
استان چهارمحال و بختیاریدانشگاه شهرکرددانشگاه گنبد
استان خراسان جنوبیدانشگاه بزرگمهر قایناتاستان گیلاندانشگاه گیلان
دانشگاه بیرجنداستان لرستاندانشگاه آیت الله بروجردی
دانشگاه صنعتی بیرجنددانشگاه لرستان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجندآموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم آباد
استان خراسان رضویدانشگاه تربت حیدریهاستان مازندراندانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
دانشگاه حکیم سبزواریدانشگاه شهید بهشتی – تهران (محل تحصیل پردیس زیراب واقع در سوادکوه)
دانشگاه صنعتی قوچاندانشگاه علم و فناوری مازندران
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سبزواردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – آمل
دانشگاه نیشابوردانشگاه مازندران
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جاماستان مرکزیدانشگاه اراک
مجتمع آموزش عالی گناباددانشگاه تفرش
مرکز آموزش عالی کاشمردانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – خمین
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوارمرکز آموزش عالی محلات
استان خراسان شمالیدانشگاه بجنورداستان هرمزگاندانشگاه هرمزگان
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – بجنوردآموزشکده فنی و حرفه ای میناب
دانشگاه کوثراستان همداندانشگاه بوعلی سینا
استان خوزستاندانشگاه شهید چمراندانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
دانشگاه صنعتی جندی شاپوردانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – ملایر
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)دانشگاه ملایر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاناستان یزددانشگاه اردکان
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – میبد
استان زنجاندانشگاه زنجاندانشگاه میبد
دانشگاه یزد
استان سمناندانشگاه دامغاناستان سیستان و بلوچستان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دانشگاه زابل
دانشگاه سمناندانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه صنعتی شاهروددانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – زابل
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – شاهروددانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – زاهدان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهروددانشگاه ولایت
مجتمع آموزش عالی سراوان
دانشگاه های بدون کنکور – دوره نوبت دوم (شبانه)
نام استاننام دانشگاهنام استاننام دانشگاه
استان آذربایجان شرقیدانشگاه تبریزاستان فارسدانشگاه سلمان فارسی
دانشگاه مراغهدانشگاه فسا
دانشگاه صنعتی سهندمرکز آموزش عالی ممسنی
استان آذربایجان غربیآموزشکده فنی و حرفه ای دختران خویاستان کردستانآموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج
استان اردبیلدانشگاه محقق اردبیلیاستان کرماندانشگاه جیرفت
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغاندانشگاه شهید باهنر
دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهردانشگاه صنعتی سیرجان
دانشگاه اصفهاندانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانساردانشگاه ولی عصر (عج)
دانشگاه کاشانمجتمع آموزش عالی بم
دانشگاه هنر اصفهانمجتمع آموزش عالی زرند
استان ایلامدانشگاه ایلاماستان کرمانشاهدانشگاه رازی
استان چهارمحال و بختیاریدانشگاه شهرکرداستان کهگیلویه و بویراحمددانشگاه یاسوج
استان خراسان جنوبیدانشگاه بزرگمهر قایناتاستان گلستاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه بیرجنددانشگاه گلستان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجنددانشگاه گنبد
استان خراسان رضویدانشگاه حکیم سبزواریآموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان
دانشگاه صنعتی قوچانآموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آباد کتول
دانشگاه فردوسی مشهداستان گیلاندانشگاه گیلان
دانشگاه نیشابوراستان لرستاندانشگاه آیت الله بروجردی
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامدانشگاه لرستان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوارآموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم آباد
استان خوزستاندانشگاه شهید چمراناستان مازندراندانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)دانشگاه علم و فناوری مازندران
استان زنجاندانشگاه زنجاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
استان سمناندانشگاه دامغاندانشگاه مازندران
دانشگاه سمناناستان مرکزیدانشگاه اراک
دانشگاه صنعتی شاهروداستان هرمزگاندانشگاه هرمزگان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرودآموزشکده فنی و حرفه ای میناب
استان سیستان و بلوچستاندانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دانشگاه زابلاستان همداندانشگاه ملایر
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه ولایتاستان یزددانشگاه یزد
مجتمع آموزش عالی سراوان
دانشگاه های بدون کنکور – مجازی
نام استاننام دانشگاه
استان آذربایجان شرقیدانشگاه صنعتی سهند – تبریز
استان فارسدانشگاه شیراز
استان قمموسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
دانشگاه های بدون کنکور – پردیس خودگردان
نام استاننام دانشگاه
استان سیستان و بلوچستاندانشگاه زابل
استان هرمزگاندانشگاه تهران (محل تحصیل کیش)
دانشگاه صنعتی شریف (محل تحصیل مهندسی و علوم در جزیره کیش)
دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی
نام استاننام دانشگاهنام استاننام دانشگاه
استان اصفهاندانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانیاستان تهراندانشگاه غیرانتفاعی سوره
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهاییدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ
دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت (ع) اصفهاندانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهردانشگاه غیرانتفاعی اصول الدین
موسسه غیرانتفاعی امینموسسه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران)
موسسه غیرانتفاعی بنیانموسسه غیرانتفاعی ارشاد
موسسه غیرانتفاعی پیامموسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهیموسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس
موسسه غیرانتفاعی سینااستان خراسان رضویدانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع)
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاددانشگاه غیرانتفاعی خیام
موسسه غیرانتفاعی عقیقدانشگاه غیرانتفاعی سجاد
استان فارسخراسان رضویموسسه غیرانتفاعی اسرار
موسسه غیرانتفاعی ارم
موسسه غیرانتفاعی اندیشهموسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری
موسسه غیرانتفاعی حافظموسسه غیرانتفاعی بیهق
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد
دانشگاه های بدون کنکور پیام نور
نام استاننام دانشگاهنام استاننام دانشگاه
استان اصفهانمرکز آران و بیدگلاستان تهرانواحد ری
مرکز اردستانواحد فیروزکوه
مرکز اصفهانمرکز پرند
مرکز تیرانمرکز حسن آباد
مرکز خوانسارمرکز دماوند
مرکز دولت آبادمرکز ورامین
مرکز زرین دشتواحد بهارستان رباط کریم
مرکز سمیرمواحد پیشوا
مرکز شاهین شهرواحد شهر جدید پردیس
مرکز شهرضاواحد شهریار
مرکز فریدون شهرواحد فیروزکوه
مرکز کاشانواحد لواسانات
مرکز گلپایگانواحد ملارد
واحد بهارستانتهران جنوب
واحد خمینی شهرتهران شرق
واحد خوراسگانتهران شمال
واحد فولاد شهرتهران غرب
استان خراسان رضویمرکز تربت حیدریهمرکز اسلامشهر
مرکز سبزوارمرکز پاکدشت
مرکز فریماناستان فارسمرکز جهرم
مرکز قوچانمرکز داراب
مرکز کاشمرمرکز شیراز
مرکز مشهدمرکز فسا
مرکز تربت نیشابورمرکز کازرون
واحد کوار

لازم به ذکر است که لیست دانشگاه های سراسری بسیار فراتر از تعدادی می باشد که ما در جداول بالا قرار داده ایم. بر این اساس، داوطلبان برای آشنایی با تمام آن ها می توانند دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه های بدون کنکور 1403

هر کدام از دانشگاه های سراسری روزانه، شبانه، پردیس خود گردان، غیر انتفاعی، مجازی و پیام نور برای پذیرش دانشجو به صورت بدون کنکور، شرایط عمومی و اختصاصی را تعیین کرده و آن را از طریق دفترچه مربوطه در اختیار داوطلبان قرار می دهند و افراد در صورتی که واجد این شرایط باشند، می توانند اقدام به نام نویسی نمایند. با توجه به اینکه شرایط مورد نیاز دانشگاه های مختلف تقریبا یکسان می باشد در ادامه به طور کلی به بیان آنها پرداختیم.

شرایط عمومی

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
 • نداشتن هرگونه دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم عضویت در سازمان های غیرقانونی، فراماسونری و وابستگان آن ها
 • نداشتن فساد اخلاقی
 • عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر
 • عدم منع نظام وظیفه برای آقایان

شرایط اختصاصی

 • داشتن مدرک دیپلم چهار ساله قدیم ، دیپلم سه ساله جدید نظری ، فنی حرفه ای
 • پذیرش بر اساس معدل کل دیپلم برای فارغ التحصیلان فنی حرفه ای و کارو دانش
 • با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش، پذیرفته شدگان نهایی که دانشجوی دوره نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هستند نیازی به انصراف نداشته و فقط  می توانند در یکی از رشته های قبلی و یا جدید ادامه تحصیل دهند.
 • این دسته از متقاضیان در صورت پذیرش باید مدارک لازم برای ثبت نام را از رشته قبلی خود دریافت نموده و به دانشگاه محل پذیرش جدید تحویل بدهند.

دفترچه ثبت نام دانشگاه های بدون کنکور ۱۴۰۳

با توجه به این که در سال جاری متقاضیان رشته های بدون آزمون به دو دسته تفکیک شده اند، 2 دفترچه برای آن ها منتشر شده است. افرادی که در کنکور ثبت نام کرده اند، بایستی دفترچه های انتخاب رشته با آزمون را مطالعه کنند زیرا کدرشته های بدون آزمون در این دفترچه قرار داده شده بود و داوطلبانی که نام نویسی انجام نداده اند، باید از دفترچه صرفا بر اساس سوابق تحصیلی اطلاعات مورد نظر خود را استخراج نمایند. با توجه به این که دفترچه ثبت نام دانشگاه های بدون کنکور 1403 هنوز منتشر نشده به منظور آشنایی بیشتر شما، لینک دریافت دفترچه های سال 1402، در ادامه مطلب قرار گرفته است.

 

در صورت انتشار دفترچه ثبت نام بدون کنکور مقاله به روزرسانی می شود و همچنین شما می توانید با عضویت در کانال تلگرام بدون آزمون آخرین اخبار مربوط به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ها را پیگیری نمایید.

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور سراسری مهر ماه 1403

تاریخ انتشار :

به زودی منتشر می شود

دفترچه ثبت نام نیمسال اول

دفترچه ثبت نام داوطلبانی که کنکور ثبت نام کرده اند

دفترچه کنکور داوطلبانی که کنکور ثبت نام نکرده اند

دفترچه نیمسال دوم

لیست دانشگاه های بدون کنکور آزاد 1403

دانشگاه آزاد نیز در چهار دوره کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال مهر ماه و بهمن ماه با ارائه رشته های متنوع، به صورت بدون آزمون به پذیرش دانشجو می پردازد.

 

علاقه مندان جهت ثبت نام بدون کنکور آزاد می بایست دفترچه های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته مختص این دانشگاه را دانلود کرده و مورد مطالعه قرار دهند تا از لیست دانشگاه ها و رشته های بدون کنکور آزاد ۱۴۰۳ مطلع شوند. از همین رو در ادامه مقاله، تعدادی از واحدهای دانشگاهی آزاد که در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو دارند، معرفی کرده ایم.

لیست دانشگاه های بدون کنکور آزاد
نام استاننام واحد دانشگاهینام استاننام واحد دانشگاهی
استان تهرانتهران شرقاستان اصفهاناردستان
تهران شمالبادرود
تهران جنوبخمینی شهر
تهران مرکزیشاهین شهر
تهران غربکاشان
اسلامشهرگلپایگان
پاکدشتشهرضا
استان خراسان رضویمشهدآران و بیدگل
سبزواراستان فارسکازرون
نیشابورپاسارگاد
تربت جاممرودشت
تربت حیدریهنی ریز
فسا
کاشمرمیمند
سروستان
گنابادجهرم
داراب

توجه داشته باشید که در جدول فوق، تنها چند مورد از دانشگاه های آزاد که بدون کنکور دانشجو می پذیرند، معرفی کرده ایم. برای آگاهی از تمامی این واحدها، می توانید از دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور آزاد 1403 استفاده کنید که همزمان با فرآیند نام نویسی بر روی سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی این دانشگاه به نشانی اینترنتی azmoon.org قرار می گیرد. همچنین برای تسهیل در دسترسی شما به این دفترچه ها، لینک دانلود آن برای مقاطع تحصیلی مختلف در ادامه متن، قرار داده شده است.

دفترچه مقطع کاردانی

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی ناپیوسته آزاد 1403 (مهر)

تاریخ انتشار :

به زودی منتشر می شود

دفترچه مقطع کارشناسی

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد ۱۴۰۳

تاریخ انتشار :

به زودی منتشر می شود

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد ۱۴۰۳

تاریخ انتشار :

به زودی منتشر می شود

داوطلبانی که در کنکور نام نویسی کرده اند، می توانند در زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری و آزاد، شانس خود را برای رشته هایی که پذیرش آن ها بر اساس سوابق تحصیلی است، امتحان کنند. توجه داشته باشید که 15 درصد از ظرفیت دانشگاه های سراسری و آزاد به رشته های با آزمون تعلق دارد که بیشتر آن ها رشته های پر متقاضی مثل پزشکی می باشد. جهت تحصیل در رشته های پرطرفدار دانشگاه های برتر بایستی ثبت نام کنکور سراسری را انجام دهید و برای موفقیت در آن، نهایت تلاش خود را به کار گیرید.

 

سوالات متداول

1- آیا پذیرش دانشجو در دوره روزانه دانشگاه های سراسری ۱۴۰۳ به صورت بدون کنکور صورت می گیرد؟

بله، پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری به صورت بدون کنکور در تمامی دوره ها اعم از روزانه انجام می شود.

2- پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ در چه دوره هایی می باشد؟

دانشگاه آزاد در چهار دوره کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون به پذیرش دانشجو می پذیرد.

3- دانشگاه های پردیس خودگردان در کدام شهرها به صورت بدون کنکور دانشجو می پذیرد؟

این دانشگاه ها در شهرهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرند که لیست دقیق آن ها در دفترچه درج شده در مقاله فوق، ذکر شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴۰ نظر
 1. فاطمه ایمانی

  سلام من میخوام بدون کنکور و مجازی در مقطع کاردانی درس بخونم و ریاضیات هم نداشته باشه میشه کمکم کنید؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   رشته های زیادی هستند که شما با ریاضیات سرو کار ندارید.
   رشته هایی مانند: گردشگری، زیرمجموعه رشته های هنری (طراحی دوخت، نقاشی،مدیریت فرهنگی…)، رشته های شاخه های کشاورزی و مانند این رشته ها

 2. آرمان

  سلام
  چرا وقتی از دانشگاه پیام نور تهران واقع در شهریار میپرسم رشته حقوق بدون کنکور دارن میگن بدستور سازمان سنجش از امسال برداشته شده دلیلش چیه واقعیت داره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، هنوز این خبر تایید نشده، پیشنهاد می شود منتظر دفترچه جدید بمانید.

 3. آرمان

  سلام
  آیا میشه در ورودی بهمن از دانشگاه پیام نور برم دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور حقوق بخونم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، بله این مورد میسر است.

 4. آرمان

  سلام
  من یه ترم در دانشگاه پیام نور علوم سیاسی خوندم میخواستم بدونم میشه برای بهمن تغییر رشته به حقوق بدم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود برای تغییر رشته باید به آموزش دانشگاه مراجعه فرمایید.

 5. آرمان

  سلام وقتتون بخیر
  میخواستم بدونم برای ورودی بهمن میتونم بدون کنکور رشته حقوق ثبت نام کنم در چه دانشگاه هایی امکانش هست؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   برای اطلاع از این موضوع نیاز است تا انتشار دفترچه انتخاب رشته ورودی بهمن ماه صبر کنید.
   این دفترچه معمولا اواخر اذر و یا اوایل دی ماه منتشر می شود.

 6. کوثر

  سلام دانشگاه فرهنگیان هم دانشجو بدون کنکور پذیرش دارد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود خیر، پذیرش بر اساس کنکور سراسری می باشد.

 7. علی

  سلام معدلم کل دیپلم ۱۶.۶۰ هست دانشگاه دولتی بدون کنکور رشته های اقتصاد ؟ مدیریت مالی. امور بانکی حسابداری. اینارو شانس قبولی در دانشگاه. دارم ؟؟؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، بله شانس خوبی دارید.

 8. علی

  سلام معدلم کل دیپلم ۱۶.۶۰ هست دانشگاه دولتی بدون کنکور رشته های اقتصاد ؟ مدیریت مالی. امور بانکی حسابداری. اینارو شانس قبولی در دانشگاه های قم. یا تهران. همدان. دارم ؟؟؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   شانس قبولی شما ۷۰ درصد می باشد.

 9. مری

  سلام وقت بخیر
  من میخوام دانشگاه آزاد رشته های بدون کنکور ثبت نام کنم
  الان دانشگاه آزاد دانشجو میپذیره؟ یا مهلت ثبت نام تموم شده؟؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   متاسفانه فرصت ثبت نام برای ورودی مهر به اتمام رسیده، پیشنهاد می شود برای ترم آتی نسبت به ثبت نام اقدام فرمایید.

 10. مریلا

  سلام وقت بخیر
  میخواستم بدونم دانشگاه های غیر انتفاعی بدون کنکور و انتخاب رشته دانشجو میپذیرند؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، بله، دانشگاه های غیرانتفاعی برای ورودی مهر و ورودی بهمن ماه برای رشته های بدون کنکور دانشجو می پذیرند.

 11. سعیده

  سلام وقتتون بخیر
  من فارغ التحصیل سال ۹۰ هستم میتونم برای ارشد بدون کنکور رشته کامپیوتر در هر دانشگاهی در مشهد شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   متاسفانه پذیرش مقطع کارشناسی ارشد برای تمامی دانشگاه ها در کشور صرفا بر اساس کنکور سراسری می باشد.

 12. امیرعلی

  سلام وقتتون بخیر من دیپلم ریاضی دارم و کاردانی طراحی دوخت امکانش هست کارشناسی ناپیوسته حسابداری بخونم؟اصلا دانشگاهی رشته حسابداری بدون کنکور داره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، بله، رشته ی حسابداری در مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه های فنی و حرفه ای، غیر انتفاعی و آزاد بدون کنکور ارائه می شود.

 13. Aidin

  سلام وقتتون بخیر.

  آیا امکان ادامه تحصیل برای فارغ التحصیل های دیپلم کار و دانش برای مقطع کاردانی و یا کارشناسی به صورت مجازی و بدون کنکور مقدور هست؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   بله این امکان فراهم است و شما با توجه به نوع دیپلم در مسیر کاردانی پیوسته و یا کارشناسی پیوسته میتوانید وارد دانشگاه های مجازی بدون کنکور شوید.

 14. F

  سلام وقت بخیر
  میخواستم نحوه ی شرکت و ثبت نام دانشگاه آزاد رشته دندانپزشکی رو بدونم ب چه نحوی است؟ و اینک شهریش چقدره؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   برای انتخاب این رشته نیاز است در کنکور سراسری شرکت نمایید.
   شهریه این رشته در دانشگاه های آزاد حدود ۱۸ الی ۲۵ میلیون تومان است.

 15. غلامرضا

  سلام وقتتون بخیر
  اینجا گفتید برخی از دانشگاه های روزانه هم پذیرش بدون کنکور دارند ولی چرا اسم این دانشگاه های تو دفترچه انتخاب رشته که سازمان سنجش منتشر کرده نیست؟!

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   این موضوع با توجه به ظرفیت دانشگاه ها هر ساله متغیر می باشد.

 16. Mehran

  سلام برای رشته های بدون کنکور امکانِ ترمیم معدل وجود دارد؟!

  • ایران مشاوره

   با سلام ، بله امکان ترمیم معدل بطور کلی برای شما یکبار میسر است .

 17. کورش

  سلام
  آیا بدون کنکور می توان رشته پزشکی بیاورم

  • ایران مشاوره

   با سلام، مطابق با دفترچه ی انتخاب رشته ی کنکور تجربی سال ۱۳۹۹، رشته های پزشکی و پیراپزشکی براساس سوابق تحصیلی ارائه نمی شوند.

 18. سروش

  سلام من سال ٩۶ و ٩٧ کنکور تجربی دادم امسال برای اینکه مشمول میشدم دانشگاه پیام نور ثبت نام کردم و مرخصی گرفتم خواستم ببینم تا کی میتونم انصراف بدم و در کنکور ٩٨ شرکت کنم ؟ آیا میشه بعد از کنکور و مثلا در شهریور ٩٨ انصراف بدم؟!

 19. علی قیم

  سلام براساس نمرات دانشگاه قبول میشیم

 20. علی قیم

  سلام.رشته نقشه کشی معماری بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرد

 21. سروش

  سلام دیروز که لیست انتخاب رشته ها امد فقط دانشگاه های پیام نور و عسرانتفاعی و پردیس شریف کیش بود که این پیام نور و … قبلا هم بدون کنکور پذیرش داشتند ، پس این همه میگن دانشگاه های سراسری بدون کنکور میشه ٨۵٪؜ رشته ها کجاست پس ؟!

 22. R.E.Z.A

  سلام
  تو این لیست دانشگاه روزانه نیست که,یعنی روزانه باکنکوره؟
  اگه مهر ۹۸همه رشته ها بدون کنکوره پس دیگه کنکور براچی میزارن؟ مرسی

 23. کامبیز

  سلام من در ازمون سراسری ۹۷ برای رشته روزانه قبول شده بودم ولی انصراف دادم حالا می تونم در رشته های بدون ازمون سراسری شرکت کنم؟؟!!

دریافت مشاوره