خانه کارشناسی ارشد لیست رشته های مجاز شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

لیست رشته های مجاز شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

لیست رشته های مجاز شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت 1401
لیست رشته های مجاز شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را دارند، می بایست قبل از ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 1401 از مجاز بودن خود با توجه به مدرک کارشناسی شان، اطمینان یابند. چرا که متقاضیان نمی توانند با هر مدرکی در هر کدام از رشته های ارشد وزارت بهداشت شرکت نمایند.

هر رشته و مدارک کارشناسی متناسب با آن قبل از شروع زمان ثبت نام ارشد وزارت بهداشت از طریق سایت “مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور”، اعلام می گردد. از همین رو در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا با رشته هایی که مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هستند، آشنا شوید.

مدارک تحصیلی مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، از طریق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون موجود در سایت sanjeshp.ir، قابل مشاهده است.

رشته های مجاز جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

به طور کلی می توان گفت یکی از شرایط ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 1401 قابل قبول بودن مدرک تحصیلی در رشته ای خاص می باشد. از همین رو لیستی از رشته های مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را تهیه نموده ایم.

رشته های مجاز به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1401
رشته امتحانی
پزشکیمدیریت صنعتیشیمیدبیری شیمی
دندانپزشکیمهندسی مکانیکرشته های فنی مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریروان شناسی بالینی
داروسازیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتیبینایی سنجیفوریت های پزشکی
دامپزشکیروان شناسیعلوم آزمایشگاهیعلوم نظامی و انتظامی
انگل شناسیایمنی صنعتیعلوم تغذیهدفع آفات کشاورزی
اتاق عملفیزیکعلوم و صنایع غذاییگیاه پزشکی
اعضای مصنوعی و وسایل کمکیگرایش های کارشناسی اکولوژی انسانیمیکروبیولوژیعلوم زیستی
اقتصادجغرافیا (با گرایش انسانی)مهندسی کشاورزی حفاظت گیاهان
علوم اقتصادیزیست شناسی و گرایش های آنمهندسی شیمیمدیریت تلفیق آفات
مدیریتمحیط زیستبهداشت مواد غذایی با منشأ دامیزبان عمومی
حسابداریبهداشت محیطبهداشت و بازرسی گوشتعلوم ارتباطات
مهندسی پزشکیبهداشت خانواده و جمعیتمهندسی تکنولوژی صنایع آردآموزش بهداشت
مهندسی ایمنیبهداشت حرفه ایبهداشت مواد غذاییمدیریت توان بخشی
کاردرمانیشیمی کاربردیدبیری زیست شناسیبهداشت عمومی
فیزیوتراپیعلوم تشریحیحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینپرستاری
ارتوپدی فنیبافت شناسیمهندسی منابع طبیعیمامایی
مهندسی فناوری اطلاعاتعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیتکنولوژی پزشکی هسته ایمهندسی بهداشت محیط
طراحی صنعتیبیوشیمیتکنولوژی پرتودرمانیمهندسی بهداشت حرفه ای
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیهوشبریمشاورهمردم شناسی
علوم اجتماعیعلوم تربیتیروان شناسی کودکان استثناییتکنولوژی اتاق عمل
فناوری اطلاعات سلامتمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعاتمددکاری اجتماعیشنوایی سنجی
گفتاردرمانیتکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)شنوایی شناسیباستان شناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیصنایع غذاییتغذیهتکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
تکنولوژی صنایع مهندسی روغن خوراکیفیزیولوژیجانورشناسیعلوم دارویی
فارماکولوژیمهندسی هسته ایاداره امور بیمارستان هاحقوق
خدمات اجتماعیمدیریت امداد در سوانحکودکان استثناییامداد و نجات
رشته های علوم پایهمهندسی مدیریت اجراییمیکروب شناسیمهندسی مواد
بیوالکتریکشیمی داروییمهندسی صنایع شیمیاییمهندسی صنایع غذایی
زیست فناوری (بیوتکنولوژی)مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیستتکنولوژی آموزشیبرنامه ریزی درسی
برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیانفورماتیک پزشکیآموزش جامعه نگر در نظام سلامت و سلامت رسانهعلوم محیط زیست
سم شناسیمهندسی آب و فاضلابمهندسی آبایمنی شناسی پزشکی
ویروس شناسیداروسازی و دامپزشکیژنتیکباکتری شناسی
میکروب شناسی پزشکیزیست پزشکیانگل شناسی پزشکیرژیم شناسی
اقتصاد تغذیهرشته علوم پزشکیبیوفیزیکفیزیک مهندسی
 ایمونولوژی علوم بیولوژی شیمی مواد غذاییبهداشت محیط تغذیه
ایمنی شناسیدارو شناسیبیهوشیمحیط زیست و شیلات

رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

شما داوطلبان گرامی جهت اطلاع از رشته های ارائه شده در هر سال می توانید دفترچه ثبت نام را از سایت ثبت نام ارشد وزارت بهداشت که همان سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به نشانی sanjeshp.ir می باشد، دانلود کرده و به دقت مطالعه نمایید. در ادامه چند رشته پر طرفدار وزارت بهداشت را به همراه مدارک تحصیلی مجاز برای آن بیان کرده ایم اما درصورتی که رشته مورد نظر شما در لیست زیر موجود نیست، می توانید به دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت و یا جدولی که در ادامه ذکر خواهد شد، مراجعه کرده و اطلاعات دقیقی کسب نمایید.

رشته ها و مدارک لازم جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401
رشته امتحانیمدرک تحصیلی قابل قبول
اتاق عملکارشناسی رشته های اتاق عمل، پرستاری و هوشبری
فیزیوتراپیکارشناسی فیزیوتراپی

هر گونه معلولیتی که استقلال فردی را مختل کند، نقص کامل یک چشم، یک گوش و یا لکنت شدید، مانع پذیرفتن دانشجو در این رشته می باشد.

علوم تغذیهکارشناسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، علوم تغذیه، بهداشت مواد غذایی (کلیه گرایش ها به جز گرایش منشأ دامی)، مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی عمومی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (گرایش های بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)، دبیری زیست شناسی (با گرایش زیست شناسی عمومی)، پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی، فیزیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، رژیم شناسی، اقتصاد تغذیه
پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی پرستاری، هوشبری، اتاق عمل

ارائه 2 سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است.

روان شناسی بالینیکارشناسی کلیه رشته های روان شناسی، مشاوره و راهنمایی
مددکاری اجتماعیکارشناسی مددکاری اجتماعی، کلیه گرایش های خدمات اجتماعی، علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، پژوهشگری)

قبولی نهایی داوطلبان شرکت کننده در این رشته، بر اساس نتایج آزمون کتبی و مصاحبه اعلام خواهد شد.

ماماییکارشناسی مامایی، پرستار ماما
شیمی داروییکارشناسی رشته های داروسازی، کلیه گرایش های شیمی، دبیری شیمی، شیمی محض و کاربردی، بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی
ژنتیک انسانیکارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، بیوتکنولوژی، ویروس شناسی، انگل شناسی پزشکی، ژنتیک، بیوشیمی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، تغذیه، علوم آزمایشگاهی، مامایی، دکتری عمومی گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ای دامپزشکی

باقی رشته هایی که می توانند در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرکت کنند در فایل پی دی اف موجود در جدول زیر قرار داده شده است داوطلبان می بایست رشته مورد علاقه خود را با در نظر داشتن تمام شرایط موجود، انتخاب کرده و با استفاده از منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت که در دفترچه ذکر می شوند، خود را جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد آماده سازند.

 لیست رشته ها و مدارک لازم جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401
دانلود لیست رشته ها و مدارک لازم جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک نمایید.)

جهت اطلاع از زمان برگزاری ارشد وزارت بهداشت، انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت و… می توانید بر روی لینک های مرتبط و موجود در مطلب استفاده نمایید.

 

سوالات متداول

1- زمان ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401 به چه صورت می باشد؟

ثبت نام این فرآیند در بازه زمانی 30 بهمن ماه لغایت 10 اسفند ماه 1401 انجام شده است.

2- از چه طریقی می توان به لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401 دست یافت؟

متقاضیان می توانند لیست کامل این رشته ها را از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام مربوطه و همچنین جداول موجود در این مقاله مشاهده نمایند.

3- دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1401 شامل چه اطلاعاتی است؟

این دفترچه علاوه بر شرایط و نحوه ثبت نام شامل اطلاعاتی مانند کد رشته محل های ارائه شده، جزئیات مربوط به فرآیند انتخاب رشته و... می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۹۸ نظر
 1. با سلام و تشکر بابت سایت خیلی خوبتون،یه سوال داشتم من با مدرک کارشناسی رشته علوم تغذیه می توانم در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای یا HSE شرکت کنم؟

 2. سلام
  توی قسمت مدارک مجاز برای شرکت در ارشد قارچ شناسی پزشکی سال‌های قبل اسم میکروبیولوژی وجود داشت ولی امسال اسم‌اش نبود‌‌. یعنی نمیشه امسال با مدرک کارشناسی میکروبیولوژی توی انتخاب رشته قارچ شناسی شرکت کرد؟

 3. سلام با داشتن کارشناسی شیمی محض میشه کارشناسی ارشد میکروب مواد غذایی خوند؟

 4. با کارشناسی علوم تربیتی میشه ارشد رشته روانشناسی بالینی یا مددکار اجتماعی یا بهداشت حرفه ای خوند؟

 5. سلام و خسته نباشید بنده لیسانس علوم تربیتی دارم چ رشته هایی ارشد وزارت بهداشت میتونم شرکت کنم؟

 6. سلام من رشته ی کارشناسیم مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست هست برای ارشد چه رشته ای میتونم شرکت کنم؟

 7. سلام من رشته ی کارشناسیم مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست هست برای ارشد چه رشته ای میتونم شرکت کنم؟

 8. سلام و عرض ادب با لیسانس شیمی کاربردی میشه ارشد علوم آزمایشگاهی خوند ممنون میشم از راهنمایی شما

  • با سلام، مطابق با دفترچه راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۱۴۰۰، شما میتوانید برای رشته بیوشیمی بالینی گروه آزمایشی علوم آزمایشگاهی (۱)، ادامه تحصیل دهید.

 9. سلام من کارشناسی مهندسی پزشکی دارم. برای ارشد چه رشته هایی میتونم آزمون بدم؟ و اینکه برای استخدام در آموزش و پرورش میتونم شرکت کنم؟

 10. سلام من کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری دارم برای آزمون کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب چه رشته هایی در آزمون وزارت بهداشت هستم

 11. سلام با لیسانس جامعه شناسی میشه ازمون ارشد وزرات بهداشت رو شرکت کرد؟

 12. سلام خسته نباشید من کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی _ بیوتکنولوژی دارم آیا میتونم ارشد وزارت بهداشت ایمونولوژی پزشکی شرکت کنم ؟ ممنون میشم از لطفتون

 13. آیا برای ارشد علوم پزشکی امسال (۱۴۰۰)حد نصاب نمره زبان اعمال می شود؟

 14. با سلام
  باکارشناسی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی میتونم تو ارشد رشته زیست فناوری پزشکی شرکت کنم؟؟؟

 15. سلام وقتتون بخیر من کارشناسی میکروبیولوژی خوندم برای ارشد چه رشته هایی میتونم انتخاب کنم در آزمون وزارت بهداشت ؟

 16. سلام من کارشناسی زیست شناسی جانوری قبول شدم.ولی نیمه درسم درخواست کاردانی دادم والان مدرکم کاردانیه زیست شناسیه،من میتونم بااین مدرک ارشد وزارت بهداشت گرایش علوم آزمایشگاهی(خون شناسی)شرکت کنم؟برای کنکور ارشد وزرات بهداشت حتما باید مدرک لیسانس باشه؟

  • باسلام، طبق شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه ی ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۱۳۹۹، افراد دارای دانشنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در رشته امتحانی کارشناسی ارشد، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.

 17. سلام وقتتون بخیر لیسانس شیمی هستم کدام رشته های ارشد وزارت بهداشت میتونم سرکت کنم ؟؟
  آیا ارشد صنایع غذایی میتونم شرکت کنم ؟؟

  • با سلام و درود، شما با مدرک کارشناسی شیمی مجاز به شرکت در رشته امتحانی علوم و صنایع غذایی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نمی باشید.

 18. با سلام من رشته تربیت بدنی هستم میخواهم وارد حیطه پزشکی بشم چطور میتونم؟
  آیا برای ارشد باید کنکور علوم تشریحی بدم؟
  و چه رشته های مجاز هست برای ما که تربیت بدنی هستیم؟

 19. سلام وقت بخیر
  من با کارشناسی مددکاری اجتماعی میتونم واسه ارشد گفتار درمانی اقدام کنم؟؟

 20. سلام.من کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار هستم.به نظر شما میتوانم در رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم.

 21. باسلام. ببخشید لیسانس مدیریت دولتی هستم. خواستم ببینم آیا میتونم در کنکور ارشد رشته بالینی تحصیل کنم

  • با سلام و وقت بخیر، در صورتی که متقاضی شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم می باشید، محدودیتی جهت تغییر رشته، برای شما وجود ندارد.

 22. سلام من کارشناسی گریم حرفه ای دارم دانشگاه علمی کاربردی رشتمم انسانی بوده چه رشته ای روبرای ارشد میتونم بخونم

  • با سلام، مطابق با دفترچه ی ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم سال ۱۴۰۰، محدودیتی از بابت انتخاب رشته های آزمون برای شما وجود ندارد.

 23. سلام.با کارشناسی رشته مشاوره میشه کنکور ارشد وزارت بهداشت روانشناسی شرکت کرد؟
  لطفا جواب بدین.

 24. با سلام،من کارشناسی حسابداریم در صورت شرکت در کنکور ارشد چ رشتع ای میتونم برم از وزارت بهداشت

  • با سلام، با توجه به دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰، شما مجاز به ثبت نام در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد بهداشت می باشید.

 25. سلام وقتتون بخیر من کارشناسی زیست سلولی و مولکولی دارم از دانشگاه پیام نور میتونم ارشد مامایی بخونم؟
  ممنون میشم منو راهنمایی کنید

 26. با سلام و وقت بخیر
  من ارشد رشته اصلاح نباتات ؟( مهندسی کشاورزی) دانشگاه روزانه هستم در کنکور وزارت بهداشت چه رشته ای میتونم برای ارشد دوباره شرکت کنم
  ممنون میشم راهنمایی ام کنید.

 27. سلام وقت بخیر برای کنکور ارشد وزارت بهداشت مثلا رشته هماتو
  بستگی داره که مدرک کارشناسی در چه دانشگاهی گرفتیم پیام نوریم میتونم بخونم برای هماتو ؟
  رشته زیست هستم

 28. سلام با کارشناسی علوم‌ تربیتی، میشه برای ارشد، از رشته های بهداشتی خوند!؟

 29. سلام وقتتون بخیر
  با کارشناسی اقتصاد نظری میتوان برای ارشد رشته های وزارت بهداشت آزمون داد؟

 30. سلام من کارشناسی شیمی دارویی رو دارم.ایا میتونم ارشد وزارت بهداشت رشته سم شناسی پزشکی رو شرکت کنم؟

 31. سلام
  ببخشید من کارشناسی روانشناسی از دانشگا پیامنور هستم
  میتونم کنکور وزارت بهدلشت بدم؟

  • با سلام و درود، ملاک شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط می باشد و دانشگاه محل تحصیل اهمیتی ندارد.

 32. سلام با مدرک کارشناسی میکروبیولوژی میشه برای ارشد اتاق عمل یا علوم آزمایشگاهی یا هماتولوژی یا پرستاری خواند ؟؟؟ ممنون میشم جواب بدید .

 33. سلام من کارشناسی علوم خاک خستم میتونم ازمون ارشد رشته های پیراپزشکی رو بدم

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره ارشد پیج کنکور