خانه کارشناسی ارشد لیست رشته های مجاز شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

لیست رشته های مجاز شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

لیست رشته های مجاز شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت 1401
لیست رشته های مجاز شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را دارند، می بایست قبل از ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 1401 از مجاز بودن خود با توجه به مدرک کارشناسی شان، اطمینان یابند. چرا که متقاضیان نمی توانند با هر مدرکی در هر کدام از رشته های ارشد وزارت بهداشت شرکت نمایند.

هر رشته و مدارک کارشناسی متناسب با آن قبل از شروع زمان ثبت نام ارشد وزارت بهداشت از طریق سایت “مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور”، اعلام می گردد. از همین رو در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا با رشته هایی که مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هستند، آشنا شوید.

مدارک تحصیلی مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، از طریق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون موجود در سایت sanjeshp.ir، قابل مشاهده است.

رشته های مجاز جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

به طور کلی می توان گفت یکی از شرایط ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 1401 قابل قبول بودن مدرک تحصیلی در رشته ای خاص می باشد. از همین رو لیستی از رشته های مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را تهیه نموده ایم.

رشته های مجاز به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1401
رشته امتحانی
پزشکیمدیریت صنعتیشیمیدبیری شیمی
دندانپزشکیمهندسی مکانیکرشته های فنی مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریروان شناسی بالینی
داروسازیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتیبینایی سنجیفوریت های پزشکی
دامپزشکیروان شناسیعلوم آزمایشگاهیعلوم نظامی و انتظامی
انگل شناسیایمنی صنعتیعلوم تغذیهدفع آفات کشاورزی
اتاق عملفیزیکعلوم و صنایع غذاییگیاه پزشکی
اعضای مصنوعی و وسایل کمکیگرایش های کارشناسی اکولوژی انسانیمیکروبیولوژیعلوم زیستی
اقتصادجغرافیا (با گرایش انسانی)مهندسی کشاورزی حفاظت گیاهان
علوم اقتصادیزیست شناسی و گرایش های آنمهندسی شیمیمدیریت تلفیق آفات
مدیریتمحیط زیستبهداشت مواد غذایی با منشأ دامیزبان عمومی
حسابداریبهداشت محیطبهداشت و بازرسی گوشتعلوم ارتباطات
مهندسی پزشکیبهداشت خانواده و جمعیتمهندسی تکنولوژی صنایع آردآموزش بهداشت
مهندسی ایمنیبهداشت حرفه ایبهداشت مواد غذاییمدیریت توان بخشی
کاردرمانیشیمی کاربردیدبیری زیست شناسیبهداشت عمومی
فیزیوتراپیعلوم تشریحیحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینپرستاری
ارتوپدی فنیبافت شناسیمهندسی منابع طبیعیمامایی
مهندسی فناوری اطلاعاتعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیتکنولوژی پزشکی هسته ایمهندسی بهداشت محیط
طراحی صنعتیبیوشیمیتکنولوژی پرتودرمانیمهندسی بهداشت حرفه ای
مدیریت خدمات بهداشتی درمانیهوشبریمشاورهمردم شناسی
علوم اجتماعیعلوم تربیتیروان شناسی کودکان استثناییتکنولوژی اتاق عمل
فناوری اطلاعات سلامتمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعاتمددکاری اجتماعیشنوایی سنجی
گفتاردرمانیتکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)شنوایی شناسیباستان شناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیصنایع غذاییتغذیهتکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
تکنولوژی صنایع مهندسی روغن خوراکیفیزیولوژیجانورشناسیعلوم دارویی
فارماکولوژیمهندسی هسته ایاداره امور بیمارستان هاحقوق
خدمات اجتماعیمدیریت امداد در سوانحکودکان استثناییامداد و نجات
رشته های علوم پایهمهندسی مدیریت اجراییمیکروب شناسیمهندسی مواد
بیوالکتریکشیمی داروییمهندسی صنایع شیمیاییمهندسی صنایع غذایی
زیست فناوری (بیوتکنولوژی)مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیستتکنولوژی آموزشیبرنامه ریزی درسی
برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیانفورماتیک پزشکیآموزش جامعه نگر در نظام سلامت و سلامت رسانهعلوم محیط زیست
سم شناسیمهندسی آب و فاضلابمهندسی آبایمنی شناسی پزشکی
ویروس شناسیداروسازی و دامپزشکیژنتیکباکتری شناسی
میکروب شناسی پزشکیزیست پزشکیانگل شناسی پزشکیرژیم شناسی
اقتصاد تغذیهرشته علوم پزشکیبیوفیزیکفیزیک مهندسی
 ایمونولوژی علوم بیولوژی شیمی مواد غذاییبهداشت محیط تغذیه
ایمنی شناسیدارو شناسیبیهوشیمحیط زیست و شیلات

رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

شما داوطلبان گرامی جهت اطلاع از رشته های ارائه شده در هر سال می توانید دفترچه ثبت نام را از سایت ثبت نام ارشد وزارت بهداشت که همان سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به نشانی sanjeshp.ir می باشد، دانلود کرده و به دقت مطالعه نمایید. در ادامه چند رشته پر طرفدار وزارت بهداشت را به همراه مدارک تحصیلی مجاز برای آن بیان کرده ایم اما درصورتی که رشته مورد نظر شما در لیست زیر موجود نیست، می توانید به دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت و یا جدولی که در ادامه ذکر خواهد شد، مراجعه کرده و اطلاعات دقیقی کسب نمایید.

رشته ها و مدارک لازم جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401
رشته امتحانیمدرک تحصیلی قابل قبول
اتاق عملکارشناسی رشته های اتاق عمل، پرستاری و هوشبری
فیزیوتراپیکارشناسی فیزیوتراپی

هر گونه معلولیتی که استقلال فردی را مختل کند، نقص کامل یک چشم، یک گوش و یا لکنت شدید، مانع پذیرفتن دانشجو در این رشته می باشد.

علوم تغذیهکارشناسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، علوم تغذیه، بهداشت مواد غذایی (کلیه گرایش ها به جز گرایش منشأ دامی)، مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی عمومی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (گرایش های بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)، دبیری زیست شناسی (با گرایش زیست شناسی عمومی)، پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی، فیزیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، رژیم شناسی، اقتصاد تغذیه
پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی پرستاری، هوشبری، اتاق عمل

ارائه 2 سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است.

روان شناسی بالینیکارشناسی کلیه رشته های روان شناسی، مشاوره و راهنمایی
مددکاری اجتماعیکارشناسی مددکاری اجتماعی، کلیه گرایش های خدمات اجتماعی، علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، پژوهشگری)

قبولی نهایی داوطلبان شرکت کننده در این رشته، بر اساس نتایج آزمون کتبی و مصاحبه اعلام خواهد شد.

ماماییکارشناسی مامایی، پرستار ماما
شیمی داروییکارشناسی رشته های داروسازی، کلیه گرایش های شیمی، دبیری شیمی، شیمی محض و کاربردی، بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی
ژنتیک انسانیکارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، بیوتکنولوژی، ویروس شناسی، انگل شناسی پزشکی، ژنتیک، بیوشیمی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، تغذیه، علوم آزمایشگاهی، مامایی، دکتری عمومی گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ای دامپزشکی

باقی رشته هایی که می توانند در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرکت کنند در فایل پی دی اف موجود در جدول زیر قرار داده شده است داوطلبان می بایست رشته مورد علاقه خود را با در نظر داشتن تمام شرایط موجود، انتخاب کرده و با استفاده از منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت که در دفترچه ذکر می شوند، خود را جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد آماده سازند.

 لیست رشته ها و مدارک لازم جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401
دانلود لیست رشته ها و مدارک لازم جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک نمایید.)

جهت اطلاع از زمان برگزاری ارشد وزارت بهداشت، انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت و… می توانید بر روی لینک های مرتبط و موجود در مطلب استفاده نمایید.

 

سوالات متداول

1- زمان ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ به چه صورت می باشد؟

ثبت نام این فرآیند در بازه زمانی 30 بهمن ماه لغایت 10 اسفند ماه ۱۴۰۱ انجام شده است.

2- از چه طریقی می توان به لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دست یافت؟

متقاضیان می توانند لیست کامل این رشته ها را از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام مربوطه و همچنین جداول موجود در این مقاله مشاهده نمایند.

3- دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۱۴۰۱ شامل چه اطلاعاتی است؟

این دفترچه علاوه بر شرایط و نحوه ثبت نام شامل اطلاعاتی مانند کد رشته محل های ارائه شده، جزئیات مربوط به فرآیند انتخاب رشته و... می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۰۴ نظر
 1. کیان

  سلام
  من با دبیری علوم تجربی میتونم تو چه رشته هایی از وزارت بهداشت شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   لازم است رشته خود را با لیست مدارک جهت پذیرش دفترچه در هر سال انطباق دهید.

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد