خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ 1402

منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ 1402

بهترین منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ 1402
منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ 1402

یکی از رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی، بیماری های داخلی دام های بزرگ است که حیطه مطالعه این رشته بررسی بیماری های داخلی دام های بزرگ، اصول معاینه دام، بیماری های متابولیک، عملیات درمانگاهی، مسمومیت دام ها می باشد. همان طور که می دانید هر یک از موارد مذکور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در مقطع دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ می باشند، در صورت داشتن مدرک دکتری عمومی می توانند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام آزمون دکتری این رشته اقدام کنند، برای موفقیت در این آزمون افراد باید از منابع آزمون دکتری این رشته آگاهی کامل داشته باشند به همین منظور، مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ ارائه نموده ایم.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ می باشند که مدرک دکتری عمومی دامپزشکی خود را دریافت نموده باشند.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ 1402

همانطور که مستحضر هستید داوطلبان می بایست قبل از شرکت در آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ از تمام جزئیات مرتبط با این رشته آگاهی پیدا کنند. هر ساله قبل از شروع فرآیند ثبت نام دفترچه ای با عنوان دفترچه جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون دکتری از سوی سازمان سنجش منتشر می گردد، که در این دفترچه به مواردی از جمله منابع آزمون رشته ها و همچنین رشته های مرتبطی که داوطلبان می توانند در آن شرکت کنند ذکر شده است.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

بیماری های داخلی دام های بزرگ (دستیاری)دکتری عمومی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ 1402

منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ – بیماری های داخلی دام های بزرگ
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب طب داخلی دام های بزرگ، تالیف تیموتی اچ اگیلوی، ترجمه قانع کمیلیان و آریا رسولی، انتشارات نوربخش.
کتاب سقط های ناشی از تک یاخته ها در نشخوارکنندگان، تالیف میلاد عامری و حامد زارع، انتشارات کردگار.
کتاب طب داخلی دام های بزرگ (جلد ۱ تا ۴)، تالیف برادفورد اسمیت، ترجمه افشین رئوفی، محمدرضا مخبردزفولی، حسام الدین سیفی و مرتضی گرجی دوز، انتشارات نوربخش.
جزوه بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه شیراز – جزوه بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه تهران – جزوه بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ – اصول معاینه دام
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب طب داخلی دام های بزرگ جلد ۱ تا ۴، تالیف بردفورد اسمیت، ترجمه افشین رئوفی، محمدرضا مخبردزفولی، حسام الدین سیفی و مرتضی گرجی، انتشارات نوربخش.
کتاب اصول معاینه دام (جلد ۱و ۲)، تالیف غلامعلی کجوری، انتشارات دانشگاه شهرکرد.
کتاب معاینه بالینی دام های مزرعه، تالیف پیتر جکسون و پیتر کاک کرافت، ترجمه علی رضاخانی، محمدقلی نادعلیان، محمدرضا مخبردزفولی و محمود بلورچی، انتشارات دانشگاه تهران.
جزوه اصول معاینه دام دانشگاه شیراز – جزوه اصول معاینه دام دکتر بازرگانی دانشگاه تهران – جزوه اصول معاینه دام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه اصول معاینه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ – بیماری های متابولیک
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب بیماریهای متابولیک و تغذیه ای دام، تالیف فریبا منصوری و خداداد مستغنی، انتشارات دانشگاه شیراز.
کتاب بیماریهای متابولیک دام، تالیف اتوام. رادوستیتس، ترجمه سعید عظیم پور، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
کتاب بیماریهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان (بیماریهای حفره دهان، حلق، مری، پیش معده ها و شیردان)، تالیف محمدقلی نادعلیان، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب بیماری های غیرعفونی نشخوارکنندگان، تالیف محمدجواد پناهنده، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی.
جزوه بیماریهای متابولیک دانشگاه شهید باهنر کرمان – جزوه بیماریهای متابولیک دانشگاه شیراز – جزوه بیماریهای متابولیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه بیماریهای متابولیک دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ – مسمومیت دام
(دروس سطح دکتری عمومی)
کتاب سم شناسی و مسمومیت ها در دام های کوچک، تالیف راجردبلیو جفلر، شوان پ مسونیر، ترجمه جمیله سالارآملی و وحید لسان، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران.
کتاب مسمومیت ها در دام های بزرگ، تالیف تقی تقی پوربازرگانی، افشین رئوفی، انتشارات دانشگاه تهران
جزوه مسمومیت دام دانشگاه شیراز – جزوه مسمومیت دام دانشگاه تهران – جزوه مسمومیت دام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه مسمومیت دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ – استعداد تحصیلی
(دروس عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ –  زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

داوطلبان کنکور دکتری این رشته جهت کسب رتبه قبولی دکتری بایستی با یک برنامه ریزی درست و اصولی منابع مذکور را مورد مطالعه قرار دهند. همچنین متقاضیان با بررسی دقیق دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری، می توانند از شرایط ثبت نام آزمون دکتری 1402 و سهمیه های موجود آگاه شوند تا در زمان ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402 فرآیند نام نویسی خود را به درستی به انجام برسانند. شما می توانید برای کسب اطلاعات درباره جزئیات شهریه دکتری روی لینک های مربوطه کلیک نمایید.

 

سوالات متداول

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج کنکور