خانه رتبه قبولی دکتری کارنامه و رتبه قبولی رشته آگروتکنولوژی مقطع دکتری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته آگروتکنولوژی مقطع دکتری دانشگاه سراسری

تراز و رتبه قبولی آگروتکنولوژی دکتری دانشگاه دولتی 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته آگروتکنولوژی مقطع دکتری دانشگاه سراسری 98 – 99

تا کنون 1801241 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی رشته گرایش دانشگاه نوع دوره تراز کل کارنامه
1398 59 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 5630 کارنامه
1398 27 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه شیراز روزانه 6407 کارنامه
1398 163 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه زابل نوبت دوم 3114 کارنامه
1398 12 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه شاهد - تهران روزانه 7652 کارنامه
1398 18 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه تهران روزانه 7517 کارنامه
1398 23 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی علوم علف ھای ھرز دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 5720 کارنامه
1398 33 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 7283 کارنامه
1398 40 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه تبریز روزانه 7115 کارنامه
1398 48 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه زنجان روزانه 6982 کارنامه
1398 53 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه 6834 کارنامه
1398 61 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران نوبت دوم 5234 کارنامه
1398 69 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه شهید چمران - اهواز نوبت دوم 6571 کارنامه
1398 82 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 6303 کارنامه
1398 93 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی دانشگاه زنجان نوبت دوم 6167 کارنامه
1398 101 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه یاسوج نوبت دوم 6019 کارنامه
1398 109 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه زابل نوبت دوم 5833 کارنامه
1398 130 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه لرستان - خرم آباد پردیس خودگردان 5529 کارنامه
1398 148 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاھان زراعی دانشگاه زابل پردیس خودگردان 5403 کارنامه
1398 259 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 2093 کارنامه
1398 358 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه لرستان - خرم آباد پردیس خودگردان 2950 کارنامه
1398 420 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه زابل پردیس خودگردان 2017 کارنامه
1398 6470 سهمیه آزاد آگروتکنولوژی اکولوژی گیاھان زراعی دانشگاه زنجان نوبت دوم 76 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری