تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان همواره برآنند تا بتوانند رشته ای را انتخاب کنند که شانس پذیرش بیشتری در آن دارند. از طرفی نمی توان به طور قطعی رشته و دانشگاهی را برای قبولی هر یک از داوطلبان در نظر گرفت چرا که عوامل موثر بر قبولی داوطلبان طی دوره های مختلف، متفاوت است.

بهترین راهی که می تواند برای انتخاب رشته ارشد به متقاضیان کمک کند، بررسی نمونه کارنامه های قبولی آزمون سال های گذشته در رشته مورد نظر آن ها می باشد. داوطلبان با بررسی و مطابقت جزئیات این کارنامه ها با نمره و تراز مکتسبه خود می توانند به طور حدودی احتمال قبولی خود را در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود تخمین بزنند. در ادامه، نمونه کارنامه رتبه های قبولی سال گذشته در رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد برای شما قرار داده شده اند.

بررسی کارنامه قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته از جمله عوامل موفقیت داوطلبان در انجام انتخاب رشته ای درست و آگاهانه می باشد.

کارنامه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

از جمله اقداماتی که لازم است، پیش از مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد جهت استخراج کد رشته های و اولویت بندی انتخاب های خود به انجام برسانید، بررسی کارنامه قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته در رشته مورد نظر می باشد. اهمیت این امر از آن جهت است که می توانید درصد شانس پذیرش خود را در رشته و دانشگاه مد نظر با توجه به رتبه و تراز مکتسبه خود پیش بینی کرده و بدین ترتیب، رتبه بندی بهتری در انتخاب های خود داشته باشید تا هنگام اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد، به هدف مطلوب خود دست پیدا نمایید.

در ادامه مطلب، جداولی در خصوص جزئیات کارنامه قبولی متقاضیان در گرایش های مختلف رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته قابل مشاهده می باشد که توصیه می کنیم پیش از مراجعه به سایت انتخاب رشته کنکور ارشد و تکمیل فرآیند مربوطه، محتویات کارنامه های زیر را با دقت مطالعه کنید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 6317
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 9
سیستم های کنترل خطی 16
زبان انگلیسی 22
سیگنال ها و سیستم ها 32
الکترومغناطیس 27
ریاضیات 39
مدارهای الکتریکی 1 و 2 46
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: شبانه تراز: 6246
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 8
سیستم های کنترل خطی 15
زبان انگلیسی 20
سیگنال ها و سیستم ها 29
الکترومغناطیس 25
ریاضیات 35
مدارهای الکتریکی 1 و 2 42
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 79
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5753
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 5
سیستم های کنترل خطی 16
زبان انگلیسی 13
سیگنال ها و سیستم ها 26
الکترومغناطیس 22
ریاضیات 32
مدارهای الکتریکی 1 و 2 39
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امام رضا شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 5162
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 7
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 22
الکترومغناطیس 19
ریاضیات 27
مدارهای الکتریکی 1 و 2 30
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 248
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: مجازی تراز: 2960
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1-
سیستم های کنترل خطی 11
زبان انگلیسی 12
سیگنال ها و سیستم ها 18
الکترومغناطیس 15
ریاضیات 19
مدارهای الکتریکی 1 و 2 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5923
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 6
سیستم های کنترل خطی 15
زبان انگلیسی 17
سیگنال ها و سیستم ها 28
الکترومغناطیس 23
ریاضیات 34
مدارهای الکتریکی 1 و 2 40
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 92
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: سمنان دوره قبولی: شبانه تراز: 5645
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 26
سیگنال ها و سیستم ها 25
الکترومغناطیس 20
ریاضیات 31
مدارهای الکتریکی 1 و 2 38
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 143
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: خمین دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5206
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 21
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 17
ریاضیات 28
مدارهای الکتریکی 1 و 2 35
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیک جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 202
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه دانش البرز شهر داوطلب: آبیک قزوین دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3016
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 5
سیستم های کنترل خطی 13
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 31
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 25
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 276
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمال شهر داوطلب: قم دوره قبولی: پیام نور تراز: 2860
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 19
زبان انگلیسی 2-
سیگنال ها و سیستم ها 25
الکترومغناطیس 14
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 29
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتال جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: گرگان دوره قبولی: شبانه تراز: 5140
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 15
زبان انگلیسی 21
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 12
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 26
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتال جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: بندرانزلی دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5016
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 20
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 3
الکترومغناطیس 17
ریاضیات 28
مدارهای الکتریکی 1 و 2 36
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتال جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 185
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 4812
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 18
سیستم های کنترل خطی 1-
زبان انگلیسی 12
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 15
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 35
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتال جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 238
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سجاد مشهد شهر داوطلب: نیشابور دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2964
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 13
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 1-
سیگنال ها و سیستم ها 10
الکترومغناطیس 11
ریاضیات 22
مدارهای الکتریکی 1 و 2 31
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتال جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 256
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: مجازی تراز: 2864
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 9
سیستم های کنترل خطی 8
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 8
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 18
مدارهای الکتریکی 1 و 2 30
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: روزانه تراز: 5810
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 48
سیستم های کنترل خطی 31
زبان انگلیسی 26
سیگنال ها و سیستم ها 22
الکترومغناطیس 9
ریاضیات 37
مدارهای الکتریکی 1 و 2 42
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: شبانه تراز: 5397
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 44
سیستم های کنترل خطی 27
زبان انگلیسی 22
سیگنال ها و سیستم ها 18
الکترومغناطیس 7
ریاضیات 33
مدارهای الکتریکی 1 و 2 39
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 193
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4856
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 41
سیستم های کنترل خطی 20
زبان انگلیسی 18
سیگنال ها و سیستم ها 15
الکترومغناطیس 12
ریاضیات 29
مدارهای الکتریکی 1 و 2 34
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرت جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 198
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بناب شهر داوطلب: بناب دوره قبولی: روزانه تراز: 3967
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 48
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 9
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 29
مدارهای الکتریکی 1 و 2 33
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خاتم شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4532
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 38
سیستم های کنترل خطی 18
زبان انگلیسی 15
سیگنال ها و سیستم ها 11
الکترومغناطیس 10
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 31
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تفرش شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 2764
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 25
سیستم های کنترل خطی 22
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 27
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: نوشهر دوره قبولی: روزانه تراز: 5526
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 42
سیستم های کنترل خطی 12
زبان انگلیسی 12
سیگنال ها و سیستم ها 25
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 28
مدارهای الکتریکی 1 و 2 37
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 158
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5040
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 39
سیستم های کنترل خطی 13
زبان انگلیسی 2
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 15
ریاضیات 19
مدارهای الکتریکی 1 و 2 27
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی جنسیت: زن سهمیه:  آزاد رتبه: 212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و فرهنگ تهران شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4581
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 35
سیستم های کنترل خطی 21
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 13
مدارهای الکتریکی 1 و 2 25
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 351
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هدف ساری شهر داوطلب: گرگان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2712
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 21
سیستم های کنترل خطی 2-
زبان انگلیسی 1-
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 13
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 18
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شهر داوطلب: جیرفت دوره قبولی: روزانه تراز: 3062
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 27
سیستم های کنترل خطی 25
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 19
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 32
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 92
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5429
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 45
سیستم های کنترل خطی 15
زبان انگلیسی 5
سیگنال ها و سیستم ها 32
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 12
مدارهای الکتریکی 1 و 2 38
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: شاهرود دوره قبولی: شبانه تراز: 5016
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 41
سیستم های کنترل خطی 11
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 19
الکترومغناطیس 1-
ریاضیات 8
مدارهای الکتریکی 1 و 2 22
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 239
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اشرفی اصفهانی شهر داوطلب: نجف آباد دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4127
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 35
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 1-
سیگنال ها و سیستم ها 11
الکترومغناطیس 10
ریاضیات 2
مدارهای الکتریکی 1 و 2 22
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 428
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: قم دوره قبولی: مجازی تراز: 3019
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 13
سیستم های کنترل خطی 2-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 11
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5380
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 58
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 38
الکترومغناطیس 10
ریاضیات 32
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقل جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 171
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: شبانه تراز: 5011
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 48
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 21
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 23
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 19
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقل جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 208
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4650
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 41
سیستم های کنترل خطی 12
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 17
ریاضیات 8
مدارهای الکتریکی 1 و 2 15
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقل جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 237
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3039
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 29
سیستم های کنترل خطی 19
زبان انگلیسی 11
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 41
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 475
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زند شیراز شهر داوطلب: گرگان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3425
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 15
سیستم های کنترل خطی 10
زبان انگلیسی 1-
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 8
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موج جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5840
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 5
سیستم های کنترل خطی 17
زبان انگلیسی 22
سیگنال ها و سیستم ها 11
الکترومغناطیس 54
ریاضیات 35
مدارهای الکتریکی 1 و 2 47
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موج جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: شبانه تراز: 5380
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 14
زبان انگلیسی 17
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 45
ریاضیات 28
مدارهای الکتریکی 1 و 2 34
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موج جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابل شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4767
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 10
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 27
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 38
ریاضیات 23
مدارهای الکتریکی 1 و 2 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موج جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 276
دانشگاه محل قبولی: کاشان شهر داوطلب: قم دوره قبولی: روزانه تراز: 3864
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1-
سیستم های کنترل خطی 11
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 5
الکترومغناطیس 29
ریاضیات 27
مدارهای الکتریکی 1 و 2 40
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موج جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 426
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیبان گرمسار شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3729
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 18
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 31
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 13
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5761
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 13
سیستم های کنترل خطی 8
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 39
ریاضیات 47
مدارهای الکتریکی 1 و 2 51
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر شهر داوطلب: خمین دوره قبولی: روزانه تراز: 5359
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 5
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 23
الکترومغناطیس 36
ریاضیات 42
مدارهای الکتریکی 1 و 2 48
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 240
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 4630
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 23
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 32
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 41
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 310
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: بناب دوره قبولی: شبانه تراز: 3860
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 22
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
الکترومغناطیس 25
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 34
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 343
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 3308
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1-
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 7
الکترومغناطیس 28
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 42
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستم جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس تهران شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5201
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 24
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 47
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 42
مدارهای الکتریکی 1 و 2 35
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستم جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 321
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهرکرد شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: روزانه تراز: 2917
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1-
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 1-
سیگنال ها و سیستم ها 13
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 11
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستم جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 396
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شهر داوطلب: اهر دوره قبولی: شبانه تراز: 4016
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 7
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 31
الکترومغناطیس 14
ریاضیات 27
مدارهای الکتریکی 1 و 2 38
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستم جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 408
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امام رضا شهر داوطلب: بجنورد دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3716
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 18
زبان انگلیسی 1-
سیگنال ها و سیستم ها 11
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 26
مدارهای الکتریکی 1 و 2 32
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستم جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 482
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریز شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: مجازی تراز: 3092
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 18
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 35
الکترومغناطیس 6-
ریاضیات 22
مدارهای الکتریکی 1 و 2 15
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 39
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 6144
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 19
زبان انگلیسی 10
سیگنال ها و سیستم ها 56
الکترومغناطیس 24
ریاضیات 35
مدارهای الکتریکی 1 و 2 43
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: شبانه تراز: 5728
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 5
سیستم های کنترل خطی 32
زبان انگلیسی 8
سیگنال ها و سیستم ها 52
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 29
مدارهای الکتریکی 1 و 2 37
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5027
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 31
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 17
سیگنال ها و سیستم ها 48
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 24
مدارهای الکتریکی 1 و 2 33
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 316
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سجاد مشهد شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4051
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی 12
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 37
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 383
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 2861
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 10
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 33
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 22
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 5960
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 5
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 55
الکترومغناطیس 24
ریاضیات 32
مدارهای الکتریکی 1 و 2 49
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 5260
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 8
سیستم های کنترل خطی 23
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 47
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 35
مدارهای الکتریکی 1 و 2 12
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فناوری های نوین آمل شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: روزانه تراز: 3151
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 11
سیگنال ها و سیستم ها 29
الکترومغناطیس 2-
ریاضیات 15
مدارهای الکتریکی 1 و 2 25
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 147
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: شبانه تراز: 4832
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 23
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 41
الکترومغناطیس 25
ریاضیات 11
مدارهای الکتریکی 1 و 2 34
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: خمینی شهر دوره قبولی: شبانه تراز: 4230
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 11
زبان انگلیسی 29
سیگنال ها و سیستم ها 32
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 26
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: گرگان دوره قبولی: شبانه تراز: 5346
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 20
سیستم های کنترل خطی 42
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 7
ریاضیات 27
مدارهای الکتریکی 1 و 2 68
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5160
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 9
سیستم های کنترل خطی 39
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 12
الکترومغناطیس 1-
ریاضیات 22
مدارهای الکتریکی 1 و 2 58
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترل جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 301
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجند شهر داوطلب: بیرجند دوره قبولی: روزانه تراز: 3024
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی 31
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 1-
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 27
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 421
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه دانش البرز شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2945
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 5
سیستم های کنترل خطی 24
زبان انگلیسی 16
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 21
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 32
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 445
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: مجازی تراز: 2791
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1-
سیستم های کنترل خطی 33
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 21
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 15
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائم جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 51
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 3249
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 48
زبان انگلیسی 7
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 12
مدارهای الکتریکی 1 و 2 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائم جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 61
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5629
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 55
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 11
الکترومغناطیس 24
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 42
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائم جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 5131
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 23
سیستم های کنترل خطی 49
زبان انگلیسی 8
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 35
مدارهای الکتریکی 1 و 2 18
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائم جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 154
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: بیجار دوره قبولی: روزانه تراز: 4869
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 56
زبان انگلیسی 16
سیگنال ها و سیستم ها 13
الکترومغناطیس 25
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائم جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: جهرم دوره قبولی: شبانه تراز: 3920
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 22
سیستم های کنترل خطی 28
زبان انگلیسی 16
سیگنال ها و سیستم ها 6
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 5
مدارهای الکتریکی 1 و 2 11
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: ماهدشت کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5512
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 76
سیستم های کنترل خطی 48
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 8
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 41
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیک جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 79
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: روزانه تراز: 3014
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 53
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 2-
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 0
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: شبانه تراز: 4976
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 59
سیستم های کنترل خطی 22
زبان انگلیسی 14
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 25
مدارهای الکتریکی 1 و 2 24
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 269
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: خرم آباد دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4301
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 55
سیستم های کنترل خطی 39
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 24
مدارهای الکتریکی 1 و 2 14
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 442
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سراج تبریز شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3206
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 42
سیستم های کنترل خطی 31
زبان انگلیسی 5
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 1-
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 105
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: روزانه تراز: 5260
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 53
سیستم های کنترل خطی 25
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 35
الکترومغناطیس 7
ریاضیات 37
مدارهای الکتریکی 1 و 2 25
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 4530
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 42
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 7
الکترومغناطیس 25
ریاضیات 11
مدارهای الکتریکی 1 و 2 28
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: بروجن دوره قبولی: روزانه تراز: 3754
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 29
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 9
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 12
مدارهای الکتریکی 1 و 2 45
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 218
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 4160
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 35
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 42
مدارهای الکتریکی 1 و 2 25
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 290
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: شبانه تراز: 3028
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 46
سیستم های کنترل خطی 2-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 17
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 14
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 28
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلام شهر داوطلب: شهرکرد دوره قبولی: روزانه تراز: 3725
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 18
سیستم های کنترل خطی 12
زبان انگلیسی 10
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 2-
مدارهای الکتریکی 1 و 2 42
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5412
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 23
سیستم های کنترل خطی 13
زبان انگلیسی 26
سیگنال ها و سیستم ها 57
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 39
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 138
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: خرم آباد دوره قبولی: شبانه تراز: 5083
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 55
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 12
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 28
مدارهای الکتریکی 1 و 2 15
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4320
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 48
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
الکترومغناطیس 21
ریاضیات 16
مدارهای الکتریکی 1 و 2 43
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: مرد سهمیه:  آزاد رتبه: 246
دانشگاه محل قبولی: پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت کرج شهر داوطلب: ماهدشت کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 4018
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی 2-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 16
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 15
مدارهای الکتریکی 1 و 2 59
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5612
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 46
سیگنال ها و سیستم ها 28
الکترومغناطیس 53
ریاضیات 59
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: شهرکرد دوره قبولی: روزانه تراز: 5461
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 21
زبان انگلیسی 28
سیگنال ها و سیستم ها 16
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 53
مدارهای الکتریکی 1 و 2 16
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 58
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: بجنورد دوره قبولی: روزانه تراز: 5215
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی 1-
زبان انگلیسی 23
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 19
ریاضیات 28
مدارهای الکتریکی 1 و 2 51
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیک جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه تراز: 4010
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 12
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 15
الکترومغناطیس 23
ریاضیات 28
مدارهای الکتریکی 1 و 2 46
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 196
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: گرگان دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4783
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 21
ریاضیات 13
مدارهای الکتریکی 1 و 2 34
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 6100
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 13
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 29
سیگنال ها و سیستم ها 35
الکترومغناطیس 41
ریاضیات 55
مدارهای الکتریکی 1 و 2 18
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 72
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5604
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 21
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 18
ریاضیات 32
مدارهای الکتریکی 1 و 2 49
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیک جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیه شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 3845
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
الکترومغناطیس 11
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 35
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اهر دوره قبولی: شبانه تراز: 5243
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 23
سیستم های کنترل خطی 1-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 11
مدارهای الکتریکی 1 و 2 35
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 186
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: بهشهر دوره قبولی: مجازی تراز: 4625
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 1-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 18
مدارهای الکتریکی 1 و 2 25
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 42

 

سوالات متداول

1- چرا بررسی رتبه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری دوره های گذشته مهم است؟

داوطلبان با بررسی درصد و رتبه های دوره گذشته می توانند از بازه رتبه قبولی در این رشته آگاه شوند.

2- چگونه می توان به رتبه قبولی رشته مهندسی برق ارشد دانشگاه سراسری دوره های گذشته دسترسی پیدا کرد؟

متقاضیان می توانند با مراجعه به این مقاله از رتبه های قبولی این رشته در سال های گذشته مطلع شوند.

3- کارنامه رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری را از طریق کدام سایت می توان دریافت نمود؟

این کارنامه را می توان در زمان مشخص از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کرد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد