خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان همواره برآنند تا بتوانند رشته ای را انتخاب کنند که شانس پذیرش بیشتری در آن دارند. از طرفی نمی توان به طور قطعی رشته و دانشگاهی را برای قبولی هر یک از داوطلبان در نظر گرفت چرا که عوامل موثر بر قبولی داوطلبان طی دوره های مختلف، متفاوت است.

بهترین راهی که می تواند برای انتخاب رشته ارشد به متقاضیان کمک کند، بررسی نمونه کارنامه های قبولی آزمون سال های گذشته در رشته مورد نظر آن ها می باشد. داوطلبان با بررسی و مطابقت جزئیات این کارنامه ها با نمره و تراز مکتسبه خود می توانند به طور حدودی احتمال قبولی خود را در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود تخمین بزنند. در ادامه، نمونه کارنامه رتبه های قبولی سال گذشته در رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد برای شما قرار داده شده اند.

بررسی کارنامه قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته از جمله عوامل موفقیت داوطلبان در انجام انتخاب رشته ای درست و آگاهانه می باشد.

کارنامه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

از جمله اقداماتی که لازم است، پیش از مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد جهت استخراج کد رشته های و اولویت بندی انتخاب های خود به انجام برسانید، بررسی کارنامه قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته در رشته مورد نظر می باشد. اهمیت این امر از آن جهت است که می توانید درصد شانس پذیرش خود را در رشته و دانشگاه مد نظر با توجه به رتبه و تراز مکتسبه خود پیش بینی کرده و بدین ترتیب، رتبه بندی بهتری در انتخاب های خود داشته باشید تا هنگام اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد، به هدف مطلوب خود دست پیدا نمایید.

در ادامه مطلب، جداولی در خصوص جزئیات کارنامه قبولی متقاضیان در گرایش های مختلف رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته قابل مشاهده می باشد که توصیه می کنیم پیش از مراجعه به سایت انتخاب رشته کنکور ارشد و تکمیل فرآیند مربوطه، محتویات کارنامه های زیر را با دقت مطالعه کنید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 6317
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی9
سیستم های کنترل خطی16
زبان انگلیسی22
سیگنال ها و سیستم ها32
الکترومغناطیس27
ریاضیات39
مدارهای الکتریکی 1 و 246
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایرانشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: شبانهتراز: 6246
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی8
سیستم های کنترل خطی15
زبان انگلیسی20
سیگنال ها و سیستم ها29
الکترومغناطیس25
ریاضیات35
مدارهای الکتریکی 1 و 242
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 79
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: کرماندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5753
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی5
سیستم های کنترل خطی16
زبان انگلیسی13
سیگنال ها و سیستم ها26
الکترومغناطیس22
ریاضیات32
مدارهای الکتریکی 1 و 239
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امام رضاشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5162
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی7
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها22
الکترومغناطیس19
ریاضیات27
مدارهای الکتریکی 1 و 230
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیکجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 248
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: مجازیتراز: 2960
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1-
سیستم های کنترل خطی11
زبان انگلیسی12
سیگنال ها و سیستم ها18
الکترومغناطیس15
ریاضیات19
مدارهای الکتریکی 1 و 223
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5923
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی6
سیستم های کنترل خطی15
زبان انگلیسی17
سیگنال ها و سیستم ها28
الکترومغناطیس23
ریاضیات34
مدارهای الکتریکی 1 و 240
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 92
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: سمناندوره قبولی: شبانهتراز: 5645
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی26
سیگنال ها و سیستم ها25
الکترومغناطیس20
ریاضیات31
مدارهای الکتریکی 1 و 238
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 143
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: خمیندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5206
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی21
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس17
ریاضیات28
مدارهای الکتریکی 1 و 235
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیکجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 202
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه دانش البرزشهر داوطلب: آبیک قزویندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3016
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی5
سیستم های کنترل خطی13
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس31
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 225
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 276
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمالشهر داوطلب: قمدوره قبولی: پیام نورتراز: 2860
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی19
زبان انگلیسی2-
سیگنال ها و سیستم ها25
الکترومغناطیس14
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 229
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتالجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: شبانهتراز: 5140
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی15
زبان انگلیسی21
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس12
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 226
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتالجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: بندرانزلیدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5016
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی20
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها3
الکترومغناطیس17
ریاضیات28
مدارهای الکتریکی 1 و 236
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتالجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 185
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 4812
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی18
سیستم های کنترل خطی1-
زبان انگلیسی12
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس15
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 235
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتالجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 238
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سجاد مشهدشهر داوطلب: نیشابوردوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2964
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی13
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی1-
سیگنال ها و سیستم ها10
الکترومغناطیس11
ریاضیات22
مدارهای الکتریکی 1 و 231
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های الکترونیک دیجیتالجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 256
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: مجازیتراز: 2864
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی9
سیستم های کنترل خطی8
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها8
الکترومغناطیس0
ریاضیات18
مدارهای الکتریکی 1 و 230
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهرانشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: روزانهتراز: 5810
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی48
سیستم های کنترل خطی31
زبان انگلیسی26
سیگنال ها و سیستم ها22
الکترومغناطیس9
ریاضیات37
مدارهای الکتریکی 1 و 242
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرتجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: شبانهتراز: 5397
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی44
سیستم های کنترل خطی27
زبان انگلیسی22
سیگنال ها و سیستم ها18
الکترومغناطیس7
ریاضیات33
مدارهای الکتریکی 1 و 239
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرتجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 193
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4856
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی41
سیستم های کنترل خطی20
زبان انگلیسی18
سیگنال ها و سیستم ها15
الکترومغناطیس12
ریاضیات29
مدارهای الکتریکی 1 و 234
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرتجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 198
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بنابشهر داوطلب: بنابدوره قبولی: روزانهتراز: 3967
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی48
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها9
الکترومغناطیس0
ریاضیات29
مدارهای الکتریکی 1 و 233
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های قدرتجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خاتمشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4532
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی38
سیستم های کنترل خطی18
زبان انگلیسی15
سیگنال ها و سیستم ها11
الکترومغناطیس10
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 231
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تفرششهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 2764
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی25
سیستم های کنترل خطی22
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 227
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: نوشهردوره قبولی: روزانهتراز: 5526
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی42
سیستم های کنترل خطی12
زبان انگلیسی12
سیگنال ها و سیستم ها25
الکترومغناطیس0
ریاضیات28
مدارهای الکتریکی 1 و 237
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 158
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5040
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی39
سیستم های کنترل خطی13
زبان انگلیسی2
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس15
ریاضیات19
مدارهای الکتریکی 1 و 227
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیجنسیت: زنسهمیه:  آزادرتبه: 212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و فرهنگ تهرانشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4581
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی35
سیستم های کنترل خطی21
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها1-
الکترومغناطیس0
ریاضیات13
مدارهای الکتریکی 1 و 225
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 351
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هدف ساریشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2712
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی21
سیستم های کنترل خطی2-
زبان انگلیسی1-
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس13
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 218
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانشهر داوطلب: جیرفتدوره قبولی: روزانهتراز: 3062
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی27
سیستم های کنترل خطی25
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس19
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 232
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 92
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5429
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی45
سیستم های کنترل خطی15
زبان انگلیسی5
سیگنال ها و سیستم ها32
الکترومغناطیس0
ریاضیات12
مدارهای الکتریکی 1 و 238
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: شاهروددوره قبولی: شبانهتراز: 5016
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی41
سیستم های کنترل خطی11
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها19
الکترومغناطیس1-
ریاضیات8
مدارهای الکتریکی 1 و 222
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 239
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اشرفی اصفهانیشهر داوطلب: نجف آباددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4127
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی35
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی1-
سیگنال ها و سیستم ها11
الکترومغناطیس10
ریاضیات2
مدارهای الکتریکی 1 و 222
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 428
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: قمدوره قبولی: مجازیتراز: 3019
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی13
سیستم های کنترل خطی2-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس11
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5380
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی58
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها38
الکترومغناطیس10
ریاضیات32
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقلجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 171
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: شبانهتراز: 5011
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی48
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی21
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس23
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 219
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقلجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 208
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4650
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی41
سیستم های کنترل خطی12
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس17
ریاضیات8
مدارهای الکتریکی 1 و 215
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقلجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 237
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 3039
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی29
سیستم های کنترل خطی19
زبان انگلیسی11
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 241
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سامانه های برقی حمل و نقلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 475
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زند شیرازشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3425
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی15
سیستم های کنترل خطی10
زبان انگلیسی1-
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس8
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موججنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5840
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی5
سیستم های کنترل خطی17
زبان انگلیسی22
سیگنال ها و سیستم ها11
الکترومغناطیس54
ریاضیات35
مدارهای الکتریکی 1 و 247
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موججنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: شبانهتراز: 5380
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی14
زبان انگلیسی17
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس45
ریاضیات28
مدارهای الکتریکی 1 و 234
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موججنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابلشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4767
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی10
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی27
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس38
ریاضیات23
مدارهای الکتریکی 1 و 20
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موججنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 276
دانشگاه محل قبولی: کاشانشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 3864
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1-
سیستم های کنترل خطی11
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها5
الکترومغناطیس29
ریاضیات27
مدارهای الکتریکی 1 و 240
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات میدان و موججنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 426
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیبان گرمسارشهر داوطلب: گرمساردوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3729
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی18
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس31
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 213
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5761
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی13
سیستم های کنترل خطی8
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس39
ریاضیات47
مدارهای الکتریکی 1 و 251
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیرشهر داوطلب: خمیندوره قبولی: روزانهتراز: 5359
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی5
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها23
الکترومغناطیس36
ریاضیات42
مدارهای الکتریکی 1 و 248
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 240
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 4630
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی23
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس32
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 241
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 310
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: بنابدوره قبولی: شبانهتراز: 3860
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی22
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها1-
الکترومغناطیس25
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 234
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات نوریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 343
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 3308
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1-
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها7
الکترومغناطیس28
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 242
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستمجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس تهرانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5201
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی24
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها47
الکترومغناطیس0
ریاضیات42
مدارهای الکتریکی 1 و 235
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستمجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 321
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهرکردشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: روزانهتراز: 2917
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1-
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی1-
سیگنال ها و سیستم ها13
الکترومغناطیس0
ریاضیات11
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستمجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 396
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجانشهر داوطلب: اهردوره قبولی: شبانهتراز: 4016
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی7
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها31
الکترومغناطیس14
ریاضیات27
مدارهای الکتریکی 1 و 238
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستمجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 408
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امام رضاشهر داوطلب: بجنورددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3716
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی18
زبان انگلیسی1-
سیگنال ها و سیستم ها11
الکترومغناطیس0
ریاضیات26
مدارهای الکتریکی 1 و 232
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات سیستمجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 482
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریزشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: مجازیتراز: 3092
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی18
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها35
الکترومغناطیس6-
ریاضیات22
مدارهای الکتریکی 1 و 215
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 39
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 6144
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی19
زبان انگلیسی10
سیگنال ها و سیستم ها56
الکترومغناطیس24
ریاضیات35
مدارهای الکتریکی 1 و 243
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 75
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: شبانهتراز: 5728
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی5
سیستم های کنترل خطی32
زبان انگلیسی8
سیگنال ها و سیستم ها52
الکترومغناطیس0
ریاضیات29
مدارهای الکتریکی 1 و 237
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5027
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی31
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی17
سیگنال ها و سیستم ها48
الکترومغناطیس0
ریاضیات24
مدارهای الکتریکی 1 و 233
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 316
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سجاد مشهدشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4051
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی11
سیستم های کنترل خطی12
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها37
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخابرات امن و رمزنگاریجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 383
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 2861
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی10
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها33
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 222
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 5960
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی5
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها55
الکترومغناطیس24
ریاضیات32
مدارهای الکتریکی 1 و 249
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 5260
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی8
سیستم های کنترل خطی23
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها47
الکترومغناطیس0
ریاضیات35
مدارهای الکتریکی 1 و 212
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فناوری های نوین آملشهر داوطلب: ساریدوره قبولی: روزانهتراز: 3151
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی11
سیگنال ها و سیستم ها29
الکترومغناطیس2-
ریاضیات15
مدارهای الکتریکی 1 و 225
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 147
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: شبانهتراز: 4832
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی23
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها41
الکترومغناطیس25
ریاضیات11
مدارهای الکتریکی 1 و 234
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: شبکه های مخابراتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهانشهر داوطلب: خمینی شهردوره قبولی: شبانهتراز: 4230
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی11
زبان انگلیسی29
سیگنال ها و سیستم ها32
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 226
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: شبانهتراز: 5346
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی20
سیستم های کنترل خطی42
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس7
ریاضیات27
مدارهای الکتریکی 1 و 268
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: همداندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 5160
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی9
سیستم های کنترل خطی39
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها12
الکترومغناطیس1-
ریاضیات22
مدارهای الکتریکی 1 و 258
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترلجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 301
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: روزانهتراز: 3024
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی11
سیستم های کنترل خطی31
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس1-
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 227
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 421
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه دانش البرزشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 2945
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی5
سیستم های کنترل خطی24
زبان انگلیسی16
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس21
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 232
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کنترلجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 445
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: مجازیتراز: 2791
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1-
سیستم های کنترل خطی33
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها21
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 215
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائمجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 51
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 3249
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی12
سیستم های کنترل خطی48
زبان انگلیسی7
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات12
مدارهای الکتریکی 1 و 223
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائمجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 61
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5629
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی55
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها11
الکترومغناطیس24
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 242
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائمجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 5131
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی23
سیستم های کنترل خطی49
زبان انگلیسی8
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات35
مدارهای الکتریکی 1 و 218
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائمجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 154
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: بیجاردوره قبولی: روزانهتراز: 4869
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی56
زبان انگلیسی16
سیگنال ها و سیستم ها13
الکترومغناطیس25
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی کنترل و علائمجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: جهرمدوره قبولی: شبانهتراز: 3920
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی22
سیستم های کنترل خطی28
زبان انگلیسی16
سیگنال ها و سیستم ها6
الکترومغناطیس0
ریاضیات5
مدارهای الکتریکی 1 و 211
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریفشهر داوطلب: ماهدشت کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 5512
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی76
سیستم های کنترل خطی48
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها8
الکترومغناطیس0
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 241
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیکجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 79
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیم سبزواری سبزوارشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: روزانهتراز: 3014
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی53
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی2-
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 20
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: شبانهتراز: 4976
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی59
سیستم های کنترل خطی22
زبان انگلیسی14
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات25
مدارهای الکتریکی 1 و 224
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 269
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: خرم آباددوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4301
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی55
سیستم های کنترل خطی39
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات24
مدارهای الکتریکی 1 و 214
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مکاترونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 442
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سراج تبریزشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3206
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی42
سیستم های کنترل خطی31
زبان انگلیسی5
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 21-
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 105
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: روزانهتراز: 5260
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی53
سیستم های کنترل خطی25
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها35
الکترومغناطیس7
ریاضیات37
مدارهای الکتریکی 1 و 225
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 4530
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی42
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها7
الکترومغناطیس25
ریاضیات11
مدارهای الکتریکی 1 و 228
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: بروجندوره قبولی: روزانهتراز: 3754
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی29
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها9
الکترومغناطیس0
ریاضیات12
مدارهای الکتریکی 1 و 245
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 218
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 4160
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی35
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها1-
الکترومغناطیس0
ریاضیات42
مدارهای الکتریکی 1 و 225
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: راه آهن برقیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 290
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: شبانهتراز: 3028
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی46
سیستم های کنترل خطی2-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها17
الکترومغناطیس0
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 214
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: مردسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 28
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلامشهر داوطلب: شهرکرددوره قبولی: روزانهتراز: 3725
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی18
سیستم های کنترل خطی12
زبان انگلیسی10
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات2-
مدارهای الکتریکی 1 و 242
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5412
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی23
سیستم های کنترل خطی13
زبان انگلیسی26
سیگنال ها و سیستم ها57
الکترومغناطیس0
ریاضیات39
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 138
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: خرم آباددوره قبولی: شبانهتراز: 5083
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی55
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها12
الکترومغناطیس0
ریاضیات28
مدارهای الکتریکی 1 و 215
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: یاسوجدوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4320
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی48
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها1-
الکترومغناطیس21
ریاضیات16
مدارهای الکتریکی 1 و 243
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیرجنسیت: مردسهمیه:  آزادرتبه: 246
دانشگاه محل قبولی: پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت کرجشهر داوطلب: ماهدشت کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 4018
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی11
سیستم های کنترل خطی2-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها16
الکترومغناطیس0
ریاضیات15
مدارهای الکتریکی 1 و 259
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5612
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی46
سیگنال ها و سیستم ها28
الکترومغناطیس53
ریاضیات59
مدارهای الکتریکی 1 و 221
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: شهرکرددوره قبولی: روزانهتراز: 5461
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی21
زبان انگلیسی28
سیگنال ها و سیستم ها16
الکترومغناطیس0
ریاضیات53
مدارهای الکتریکی 1 و 216
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال58
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: بجنورددوره قبولی: روزانهتراز: 5215
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی11
سیستم های کنترل خطی1-
زبان انگلیسی23
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس19
ریاضیات28
مدارهای الکتریکی 1 و 251
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیکجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 4010
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی12
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها15
الکترومغناطیس23
ریاضیات28
مدارهای الکتریکی 1 و 246
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی فتونیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 196
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیرشهر داوطلب: گرگاندوره قبولی: پردیس بین المللتراز: 4783
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس21
ریاضیات13
مدارهای الکتریکی 1 و 234
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 6100
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی13
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی29
سیگنال ها و سیستم ها35
الکترومغناطیس41
ریاضیات55
مدارهای الکتریکی 1 و 218
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال72
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5604
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی21
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس18
ریاضیات32
مدارهای الکتریکی 1 و 249
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیکجنسیت: زنسهمیه: 25 درصد ایثارگریرتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 3845
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی0
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها1-
الکترومغناطیس11
ریاضیات0
مدارهای الکتریکی 1 و 235
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: اهردوره قبولی: شبانهتراز: 5243
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی23
سیستم های کنترل خطی1-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات11
مدارهای الکتریکی 1 و 235
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: میکرو و نانوالکترومکانیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 186
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیشهر داوطلب: بهشهردوره قبولی: مجازیتراز: 4625
نام درسدرصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی0
سیستم های کنترل خطی1-
زبان انگلیسی0
سیگنال ها و سیستم ها0
الکترومغناطیس0
ریاضیات18
مدارهای الکتریکی 1 و 225
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال42

 

سوالات متداول

1- چرا بررسی رتبه قبولی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری دوره های گذشته مهم است؟

داوطلبان با بررسی درصد و رتبه های دوره گذشته می توانند از بازه رتبه قبولی در این رشته آگاه شوند.

2- چگونه می توان به رتبه قبولی رشته مهندسی برق ارشد دانشگاه سراسری دوره های گذشته دسترسی پیدا کرد؟

متقاضیان می توانند با مراجعه به این مقاله از رتبه های قبولی این رشته در سال های گذشته مطلع شوند.

3- کارنامه رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری را از طریق کدام سایت می توان دریافت نمود؟

این کارنامه را می توان در زمان مشخص از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کرد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد