خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن، به انتخاب رشته کارشناسی ارشد و محل های مورد نظر خود بپردازند. بسیاری از شرکت کنندگان با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی خواهند داشت و به چه ترتیب می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته یاشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز پذیرفته شدگان این آزمون است.

داوطلبان، نخست باید وضعیت خود را از جهت مجاز بودن یا نبودن در دوره های مورد نظر بررسی کرده و سپس نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مطابق با مندرجات دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته رفتار حرکتی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

بررسی کارنامه های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته، می تواند در دستیابی به یک انتخاب رشته مطلوب و با شانس پذیرش بالا، راه گشا باشد. این امر، با هدف آشنایی بیشتر و بالا بردن آگاهی در زمینه انتخاب رشته اصولی انجام می گیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که برخی از پذیرفته شدگان حتی با دست یافتن به حدنصاب نمره لازم و رتبه و تراز مناسب، به دلایلی از جمله عدم اطلاع از شیوه های صحیح فرآیند انتخاب رشته، موفق به قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نشوند.

در ادامه مطلب، چندین نمونه کارنامه رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیدوره قبولی: روزانهتراز: 7098
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش5
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی78
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی15
رشد و یادگیری حرکتی65
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی35
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمناندوره قبولی: روزانهتراز: 6891
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی73
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی11
رشد و یادگیری حرکتی69
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی39
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: روزانهتراز: 7161
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی81
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی3
رشد و یادگیری حرکتی26
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5994
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی40
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی29
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 15
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییدوره قبولی: روزانهتراز: 7260
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)36
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی75
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی16
رشد و یادگیری حرکتی57
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی35
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 50
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازدوره قبولی: روزانهتراز: 7190
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش10
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی86
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی26
رشد و یادگیری حرکتی52
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی22
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی71
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 7211
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش10
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی80
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی27
رشد و یادگیری حرکتی49
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی74
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 6301
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی40
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی33
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراکدوره قبولی: روزانهتراز: 6202
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش15
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی40
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی32
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرماندوره قبولی: روزانهتراز: 5491
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش13
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی29
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی29
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 205
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5642
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی32
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی19
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی29
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 5727
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانهتراز: 119
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی18
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 5969
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
فیزیولوژی و تغذیه ورزش21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی39
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی23
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانهتراز: 6039
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
فیزیولوژی و تغذیه ورزش28
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی36
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی49
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 61920
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)50
فیزیولوژی و تغذیه ورزش21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی49
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی55
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی16
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانهتراز: 7017
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)53
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی50
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی60
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی5
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 7251
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)60
فیزیولوژی و تغذیه ورزش23
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی54
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی32
رشد و یادگیری حرکتی45
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی45
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: روزانهتراز: 6145
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
فیزیولوژی و تغذیه ورزش16
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی35
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی23
رشد و یادگیری حرکتی27
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرادوره قبولی: روزانهتراز: 6019
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)19
فیزیولوژی و تغذیه ورزش16
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی30
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی20
رشد و یادگیری حرکتی28
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی5
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه: 107
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزددوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5556
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی12
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی15
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 5872
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)49
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی47
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی31
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی41
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5950
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی41
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی31
رشد و یادگیری حرکتی52
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی34
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5842
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
فیزیولوژی و تغذیه ورزش45
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی38
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی31
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی34
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه: 188
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهدوره قبولی: روزانهتراز: 5372
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی8
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی11
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی4
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته رفتار حرکتی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه: 208
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمناندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5582
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
فیزیولوژی و تغذیه ورزش12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی8
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی12

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد