تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. بر همین اساس، داوطلبان قادر خواهند بود با مطالعه دقیق این دفترچه و آگاهی از تمام جزئیات مندرج در آن به تکمیل فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد بپردازند. معمولا بسیاری از شرکت کنندگان آزمون مذکور با این سوال مواجه هستند که با رتبه و تراز اکتسابی خود تا چه میزان شانس قبولی دارند یا چگونه می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته باشند تا احتمال پذیرش آن ها در رشته و دانشگاه مد نظر بالاتر برود. یکی از راه های پیشنهادی، تحلیل کارنامه پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته و مقایسه وضعیت خود با رتبه و تراز آن ها است. بررسی کارنامه های داوطلبان مورد پذیرش در رشته مد نظر، سبب می شود که اطلاعاتی در خصوص رتبه، درصد و تراز مورد نیاز قبولی در رشته و گرایش مورد نظر خود بدست آورید.

با بررسی کارنامه قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به رشته محل قبولی خود با توجه به تراز و رتبه مکتسبه به تکمیل فرآیند انتخاب رشته خود بپردازید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مدیریت ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 173
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5498
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 23
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 32
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 6
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 74
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 202
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسر دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5593
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 6
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 24
رشد و یادگیری حرکتی 9
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 40
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 88
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 57332
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 29
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 33
رشد و یادگیری حرکتی 9
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 9
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا – تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5821
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 40
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 21
رشد و یادگیری حرکتی 45
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 39
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا دوره قبولی: نوبت تراز: 5728
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 30
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 42
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 10
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 35
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 70
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5998
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 19
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 15
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 52
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 10
رشد و یادگیری حرکتی 21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 41
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 86
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 165
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ولیعصر دوره قبولی: روزانه تراز: 5682
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 24
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 12
رشد و یادگیری حرکتی 0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 31
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی – مشهد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5498
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 12
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 36
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 28
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 10
رشد و یادگیری حرکتی 29
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 12
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 40
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد رتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی – تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5369
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 16
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 3
رشد و یادگیری حرکتی 30
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 12
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت بازاریابی در ورزش جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 91
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 5134
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 20
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 6
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 3
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 2
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 298
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور واحد ری دوره قبولی: پیام نور تراز: 5402
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 10
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 5
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 17
رشد و یادگیری حرکتی 0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 253
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور سمنان – واحد گرمسار دوره قبولی: پیام نور تراز: 5408
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 9
رشد و یادگیری حرکتی 32
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 12
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی دوره قبولی: روزانه تراز: 5599
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 3
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 45
رشد و یادگیری حرکتی 0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 21
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5691
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 5
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 32
رشد و یادگیری حرکتی 2
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 117
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5581
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 25
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 2
رشد و یادگیری حرکتی 41
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 5
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 26
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی دوره قبولی: روزانه تراز: 5798
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 25
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 44
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 5
رشد و یادگیری حرکتی 26
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 38
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 60
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 6920
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 23
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 85
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 20
رشد و یادگیری حرکتی 12
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 36
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 78
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 68
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس دوره قبولی: روزانه تراز: 5632
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 33
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 40
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 45
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 15
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 5532
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 43
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 28
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 37
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 15
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 25
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5132
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 6
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 348
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان مازندران – بابلسر دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4932
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 6
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 448
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب دوره قبولی: پیام نور تراز: 5282
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 88
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5422
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 32
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 28
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5542
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 37
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 48
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 41
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان دوره قبولی: روزانه تراز: 5372
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 14
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 47
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 15
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 27
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 218
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگران ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 4986
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت رویدادهای ورزشی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 248
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان گیلان – رشت دوره قبولی: پیام نور تراز: 4572
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 5672
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 27
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 16
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 108
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 5772
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 43
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 28
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 10
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا دوره قبولی: روزانه تراز: 4572
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 54
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 32
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 41
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 62
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 248
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلام دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4572
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 5
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه: 128
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پردیس خودگردان علامه طباطبایی دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5972
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 33
فیزیولوژی و تغذیه ورزش 12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 18
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 0
رشد و یادگیری حرکتی 21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 14
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 41

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد