تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دولتی 96 – 97

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6453060 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 2 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 4 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 5 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1396 6 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 7 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 13 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 17 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1396 20 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 25 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 37 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 39 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 39 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 40 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 41 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 41 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 52 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 63 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 65 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 82 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1396 100 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 105 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1396 111 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 112 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 121 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 133 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1396 140 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 163 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 172 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 178 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1396 180 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1396 187 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 197 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 201 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 208 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 226 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1396 258 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 275 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 309 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1396 311 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 313 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 315 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1396 344 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 345 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
1396 366 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 370 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 370 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 382 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 388 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1396 397 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 403 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 427 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 428 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1396 434 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 451 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1396 483 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1396 503 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1396 517 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 517 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 544 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 549 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 616 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 626 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1396 641 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 646 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 648 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
1396 674 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 678 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1396 694 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1396 696 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1396 705 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1396 716 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 722 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1396 749 منطقه 1 زن پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1396 757 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1396 757 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1396 762 منطقه 1 مرد پزشکی- دکتری