شنبه , تیر ۳۰ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

درصد و تراز قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره  کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 87397 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دوره کارنامه
1791 منطقه 1 مرد تبریز دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
1840 منطقه 1 مرد مشهد دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
1852 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1852 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1912 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1979 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1979 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1979 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2332 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
2531 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
2573 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2654 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2658 منطقه 1 مرد مشهد دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2778 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
2803 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2813 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
2824 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2963 منطقه 1 مرد مشهد دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3011 منطقه 1 زن تبریز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3155 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3155 منطقه 1 زن اصفهان دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3230 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3275 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3308 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3614 منطقه 1 زن ورامین دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3662 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3671 منطقه 1 زن تبریز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3737 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3737 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3750 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3782 منطقه 1 مرد شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3802 منطقه 1 مرد شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3939 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3957 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
4001 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4052 منطقه 1 زن مشهد دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4132 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
4159 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
4212 منطقه 1 مرد تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
4223 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4257 منطقه 1 زن تبریز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4325 منطقه 1 مرد شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4383 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
4383 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
4471 منطقه 1 زن تهران دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4688 منطقه 1 زن شیراز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4741 منطقه 1 مرد اراک دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4806 منطقه 1 زن تبریز دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2395 منطقه 2 زن شاهرود دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2936 منطقه 2 زن قائم شهر دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
2960 منطقه 2 مرد رشت دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3003 منطقه 2 زن بابل دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3006 منطقه 2 مرد جهرم دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
3199 منطقه 2 زن کرج دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3212 منطقه 2 زن ارومیه دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3252 منطقه 2 مرد آمل دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3402 منطقه 2 مرد بابل دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3878 منطقه 2 مرد شهرکرد دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
3991 منطقه 2 مرد سبزوار دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4003 منطقه 2 زن گرگان دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4047 منطقه 2 مرد تربت حیدریه دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4309 منطقه 2 زن شاهرود دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4350 منطقه 2 مرد کرمانشاه دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4443 منطقه 2 زن یزد دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4487 منطقه 2 مرد رشت دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4714 منطقه 2 زن اهواز دامپزشکی- دکتری نوبت دوم کارنامه
4719 منطقه 2 زن قم دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4845 منطقه 2 مرد کرمان دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4945 منطقه 2 زن همدان دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
4959 منطقه 2 مرد رشت دامپزشکی- دکتری روزانه کارنامه