یکشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96

درصد و تراز قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره  کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

رشته دامپزشکی رشته ای است که در چندین سال گذشته در گروه تجربی داوطلبان زیادی را به سمت قبولی در این رشته کشانده است. برای آشنایی و معرفی بیشتر رشته دامپزشکی لازم دانستیم بگوییم این رشته از شاخه های پزشکی است و دانشی تجربی محسوب می شود که بهه درمان و پیشگیری حیوانات به غیر از انسان می پردازد. همچنین در این رشته به بیماری های مشترک بین انسان و دام نیز پرداخته می شود. قابل توجه شما داوطلبین که در کشور ایران حدود 15 دانشکده دامپزشکی مشغول تربیت دانشجویان متخصص در این رشته می باشند. مرکز ایران مشاوره برای آشنایی  بیشتر شما وهمراهی در انتخاب رشته ی کنکور تجربی 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری سال قبل را برایتان فراهم نموده و با مشاهده این رتبه ها شانس قبولی در رشته دامپزشکی بیشتر خواهد شد.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 949 رتبهه کشوری : 2735
نام درس درصد
ادبیات فارسی 73%
عربی 78%
معارف 68%
زبان 73%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 61%
زیست شناسی 47%
فیزیک 63%
شیمی 62%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2400 رتبه کشوری : 4959

نام درس درصد
ادبیات فارسی 54%
عربی 76%
معارف 60%
زبان 58%
زمین شناسی 4%
ریاضیات 42%
زیست شناسی 64%
فیزیک 55%
شیمی 48%

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2593 رتبه کشوری : 12722

نام درس درصد
ادبیات فارسی 28%
عربی 68%
معارف 55%
زبان 22%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 56%
زیست شناسی 48%
فیزیک 36%
شیمی 52%

 

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید باهنر کرمان – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4378 رتبهه کشوری : 14308
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 10%
معارف 57%
زبان 57%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 31%
زیست شناسی 59%
فیزیک 30%
شیمی 43%

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید باهنر کرمان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3857 رتبه کشوری : 8060

نام درس درصد
ادبیات فارسی 63%
عربی 47%
معارف 74%
زبان 68%
زمین شناسی -1%
ریاضیات 40%
زیست شناسی 57%
فیزیک 44%
شیمی 38%

 

رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4271 رتبهه کشوری : 13912
نام درس درصد
ادبیات فارسی 89%
عربی 70%
معارف 56%
زبان 100%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 40%
زیست شناسی 14%
فیزیک 33%
شیمی 23%

کارنامه رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5808 رتبه کشوری : 12260

نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 67%
معارف 74%
زبان 47%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 24%
زیست شناسی 54%
فیزیک 27%
شیمی 43%

درصد قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3942 رتبه کشوری : 18307

نام درس درصد
ادبیات فارسی 47%
عربی 39%
معارف 82%
زبان 0%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 17%
زیست شناسی 54%
فیزیک 27%
شیمی 46%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد– روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2029 رتبه کشوری : 6126

نام درس درصد
ادبیات فارسی 79%
عربی 68%
معارف 78%
زبان 91%
زمین شناسی -1%
ریاضیات 40%
زیست شناسی 43%
فیزیک 46%
شیمی 45%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد– روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3867 رتبهه کشوری : 8083
نام درس درصد
ادبیات فارسی 70%
عربی 68%
معارف 53%
زبان 77%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 38%
زیست شناسی 53%
فیزیک 41%
شیمی 39%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد– روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4992 رتبه کشوری : 22284

نام درس درصد
ادبیات فارسی 61%
عربی 40%
معارف 46%
زبان 34%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 42%
زیست شناسی 32%
فیزیک 27%
شیمی 37%

 

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی ارومیه – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96.

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2135 رتبهه کشوری : 6507
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 82.%
معارف 76%
زبان 81%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 52%
فیزیک 54%
شیمی 41%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی ارومیه – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96.

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5517 رتبه کشوری : 11623

نام درس درصد
ادبیات فارسی 65%
عربی 49%
معارف 64%
زبان 82%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 44%
زیست شناسی 49%
فیزیک 45%
شیمی 25%

 

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2135 رتبهه کشوری : 6507
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 82%
معارف 76%
زبان 81%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 43%
زیست شناسی 52%
فیزیک 54%
شیمی 41%

 

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی تبریز – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2494 رتبهه کشوری : 7865
نام درس درصد
ادبیات فارسی 54%
عربی 38%
معارف 76%
زبان 21%
زمین شناسی 29%
ریاضیات 33%
زیست شناسی 59%
فیزیک 31%
شیمی 27%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4472 رتبهه کشوری : 14670
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 41%
معارف 25%
زبان 56%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 37%
زیست شناسی 48%
فیزیک 54%
شیمی 40%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی شهرکرد – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 2748 رتبهه کشوری : 8719
نام درس درصد
ادبیات فارسی 26%
عربی 44%
معارف 65.%
زبان 54%
زمین شناسی 13%
ریاضیات 40%
زیست شناسی 62%
فیزیک 63%
شیمی 41%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی سمنان – روزانه – منطقه 1سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3633 رتبه کشوری : 11743

نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 68%
معارف 59%
زبان 29%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 42%
زیست شناسی 47%
فیزیک 28%
شیمی 43%

 

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی سمنان – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4994 رتبه کشوری : 10513
نام درس درصد
ادبیات فارسی 54.7%
عربی 54.7%
معارف 70.7%
زبان 30.7%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 31.2%
زیست شناسی 53.8%
فیزیک 43.4%
شیمی 43.9%

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی سمنان – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4044 رتبه کشوری : 18665

نام درس درصد
ادبیات فارسی 47%
عربی 68%
معارف 49%
زبان 62%
زمین شناسی 0%
ریاضیات 21%
زیست شناسی 48%
فیزیک 26%
شیمی 43%

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره  کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

۲ نظر

  1. سید علی ریحانیان

    سلام من تراز ۸۹۰۰ رتبه ۲۳۲۳ سهمیه پنج درصدی و رتبه ۱۶۰۰۰ کشوری هستم میخواستم ببینم احتمال قبولیم توی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه فردوسی روزانه و شبانه چقدره و اینکه نتایج تکمیل ظرفیت کی اعلام میشه؟؟

  2. سلام و خسته نباشید بابت پستهای خوب و مفیدی که میگذارید من احتیاج به کمک دارم میخواستم بپرسم کسی هست که بتونه کمکم کنه؟من ایران زندگی نمیکنم و دارم رشته حیوانات در کالج انگلیس میخونم میخواست بدونم اگه بخواد مدرکمو به ایرانی معادل کنم میتونم و دانشگاه ایران مدرکمو قبول میکنه که من بقیه تحصیلمو تو ایران ادامه بدم اما نمیدونم از کجا باید بپرسم و چطور میتونم معادل کنم مدرکمو ممنون از راهنماییتون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *