تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی بهداشت عمومی 97 - 98
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 9242181 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 5118 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 5276 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 6033 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 6345 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه کارنامه
1397 6721 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 7447 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7549 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1397 8330 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 7263 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 7875 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(محل تحصیل ورامین) روزانه کارنامه
1397 8279 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 8952 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 9268 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 9741 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 9996 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 10164 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه کارنامه
1397 10861 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 11530 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 11898 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 12155 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه کارنامه
1397 12402 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 13116 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 13406 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام روزانه کارنامه
1397 15374 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
1397 10017 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 10778 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 11075 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 11459 منطقه 1 زن بهداشت عمومی روزانه کارنامه
1397 12026 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 13279 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 14078 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه کارنامه
1397 15864 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1397 16522 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم روزانه کارنامه
1397 17137 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام روزانه کارنامه
1397 17349 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 17742 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 17917 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال روزانه کارنامه
1397 17917 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 18349 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل ممسنی) روزانه کارنامه
1397 18349 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 18349 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 19124 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 19894 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1397 21742 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 22412 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) روزانه کارنامه
1397 22412 منطقه 1 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 22493 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 22871 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 23392 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 23578 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 24337 منطقه 1 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7052 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 12125 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 13396 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 16390 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه کارنامه
1397 16618 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 17087 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه کارنامه
1397 17241 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 17542 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1397 18558 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 18759 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه کارنامه
1397 19345 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 19587 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 19918 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر) روزانه کارنامه
1397 20249 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1397 20249 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 20368 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 20437 منطقه 2 مرد بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 20928 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 20986 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 21035 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 21258 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 22187 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1397 22530 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه کارنامه
1397 23011 منطقه 2 زن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 23594 منطقه 2 زن بهداشت عمومی