سه شنبه , ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 1433230 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1460 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1499 منطقه 1 مرد مشهد علوم تغذیه دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
2087 منطقه 1 زن تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2263 منطقه 1 مرد تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2539 منطقه 1 زن آذربایجان شرقی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
2907 منطقه 1 زن تهران علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
3011 منطقه 1 زن فارسان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3335 منطقه 1 مرد تهران علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
3467 منطقه 1 مرد تهران علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
3471 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
3481 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
3722 منطقه 1 زن تهران علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
3765 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
3769 منطقه 1 زن تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
3890 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصيل سپیدان) روزانه کارنامه
4052 منطقه 1 زن تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
4463 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
4596 منطقه 1 مرد تبریز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
5143 منطقه 1 زن شیراز علوم تغذیه دانشكده علوم پزشكی شوشتر روزانه کارنامه
5762 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
6015 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
6595 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
7374 منطقه 1 مرد مشهد علوم تغذیه دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
9242 منطقه 1 زن مشهد علوم تغذیه دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2348 منطقه 2 زن بندرعباس علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3481 منطقه 2 مرد سبزوار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3560 منطقه 2 زن زارچ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3588 منطقه 2 زن کرمان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3809 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3826 منطقه 2 زن گنبد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
3859 منطقه 2 مرد قم علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3913 منطقه 2 زن رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3913 منطقه 2 مرد رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3921 منطقه 2 زن یزد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3984 منطقه 2 مرد خمینی شهر علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
4142 منطقه 2 زن اردکان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
4145 منطقه 2 زن آذربایجان شرقی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
4384 منطقه 2 زن یزد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
4420 منطقه 2 زن کاشان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4513 منطقه 2 زن سیرجان علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
4548 منطقه 2 مرد رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
4568 منطقه 2 زن مراغه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
4639 منطقه 2 مرد رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
4675 منطقه 2 زن سبزوار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
4707 منطقه 2 مرد سیرجان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
4762 منطقه 2 مرد اهواز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4959 منطقه 2 مرد بجنورد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
4970 منطقه 2 زن سبزوار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
4977 منطقه 2 زن کاشان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
5000 منطقه 2 زن ارومیه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
5236 منطقه 2 زن نور علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
5243 منطقه 2 مرد رشت علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
5345 منطقه 2 زن دزفول علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
5437 منطقه 2 مرد بهبهان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
5487 منطقه 2 زن شاهرود علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
5553 منطقه 2 زن اهواز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
5564 منطقه 2 زن ابهر علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
5688 منطقه 2 مرد بهبهان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
5785 منطقه 2 زن قزوین علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
5785 منطقه 2 زن قزوین علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
5793 منطقه 2 مرد بوشهر علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
5815 منطقه 2 زن قم علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
6094 منطقه 2 مرد یزد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی كرمان روزانه کارنامه
6257 منطقه 2 زن اهواز علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصيل سپیدان) روزانه کارنامه
6614 منطقه 2 زن فولاد شهر علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
6806 منطقه 2 مرد سیرجان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه