چهارشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری

تراز و رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری 97 - 98
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 4791112 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1580 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1397 1847 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 1867 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 1912 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 1957 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 2069 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2350 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 2506 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 2839 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 2958 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1397 3063 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3112 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 3155 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) روزانه کارنامه
1397 3216 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه کارنامه
1397 4017 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 2359 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 2591 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 2876 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 2897 منطقه 1 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2938 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2942 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2942 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3002 منطقه 1 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 3104 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 3257 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 3269 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 3367 منطقه 1 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3406 منطقه 1 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3446 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 3834 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 4170 منطقه 1 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل آرادان ) روزانه کارنامه
1397 4720 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1397 5292 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 5391 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 5750 منطقه 1 مرد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 6008 منطقه 1 مرد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 6352 منطقه 1 زن علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 6923 منطقه 1 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) روزانه کارنامه
1397 3854 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) روزانه کارنامه
1397 4145 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 4198 منطقه 2 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 4439 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4575 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 4721 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4906 منطقه 2 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 5102 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5366 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 5466 منطقه 2 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 5494 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 5604 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس روزانه کارنامه
1397 5907 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 6245 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1397 7319 منطقه 2 مرد علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه کارنامه
1397 10223 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1397 10246 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 10271 منطقه 2 مرد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 11560 منطقه 2 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 2270 منطقه 3 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2902 منطقه 3 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 2926 منطقه 3 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 3342 منطقه 3 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 4554 منطقه 3 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4730 منطقه 3 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 5775 منطقه 3 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 5945 منطقه 3 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1397 6671 منطقه 3 زن علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1397 6742 منطقه 3 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 7133 منطقه 3 مرد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 7893 منطقه 3 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 8628 منطقه 3 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 12200 منطقه 3 مرد علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد غیرانتفاعی کارنامه
1397 13083 منطقه 3 زن علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

بازار کار رشته علوم تغذیه تخمین رتبه کنکور رتبه قبولی علوم تغذیه پردیس خودگردان رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه آزاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *