تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی فیزیک 97 - 98
آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 1 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2110341 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 97 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 440 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 799 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 1303 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 1771 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1397 326 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 449 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1171 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1200 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 1247 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1303 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1418 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 1644 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 2577 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه شاهد روزانه کارنامه
1397 2602 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 3974 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 4646 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 6033 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 8467 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 9098 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد فیزیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 849 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 1668 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 1771 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1397 2210 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 3496 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 3771 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 3830 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1397 5185 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 5545 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 5602 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 5982 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 6671 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 7777 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 8041 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 8624 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1397 9573 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 11438 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 14037 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 14902 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 19119 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 22776 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 23398 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1397 25594 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 25728 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 26336 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 27193 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 27264 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 27422 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 4592 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 5056 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 5433 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7675 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 8280 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 8662 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 9174 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 9320 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 10264 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 13321 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 15089 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 16186 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 16287 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 17324 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه