تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی فیزیک 97 - 98
آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 3789066 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 5602 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم کارنامه
1397 38070 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1397 33568 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1397 28138 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1397 23398 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1397 9573 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 7777 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1397 1771 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن فیزیک دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1397 1771 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1397 3830 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1397 8624 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1397 5545 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه کارنامه
1397 3771 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 3496 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 2210 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1668 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 849 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 34445 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 33878 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 31876 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 28461 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 26953 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 26771 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 26772 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 26071 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 25656 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 25408 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 23984 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 21216 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 19462 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 17324 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 16287 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 16186 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 15089 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 13321 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 10264 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 9320 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 9174 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 8662 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 8280 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 27422 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 7675 منطقه 2 زن فیزیک دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 27264 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 5433 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 5056 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 27193 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 4592 منطقه 2 مرد فیزیک دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 26336 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 19983 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 25728 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 18977 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 25594 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 17342 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 16546 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 22776 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه قم روزانه کارنامه
1397 16527 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 19119 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 16043 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 14902 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 15877 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 14037 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 15481 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1397 15271 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 14596 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه کارنامه
1397 14437 منطقه 3 زن فیزیک مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 11438 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 14108 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1397 12867 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 8041 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 10110 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1397 9740 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 9233 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 8723 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 6671 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 5982 منطقه 1 زن فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7000 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 5630 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه کارنامه
1397 5185 منطقه 1 مرد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 4085 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه صنعتی سهند _تبریز روزانه کارنامه
1397 2215 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1397 1907 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 1803 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 1542 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1397 1436 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 1356 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 1213 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1397 971 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 845 منطقه 3 زن فیزیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 275 منطقه 3 مرد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1397 1303 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن فیزیک