تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی 97 - 98
آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 3769270 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 415 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 488 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 502 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 528 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 547 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 551 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 590 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 653 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی پردیس خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 903 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 938 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
1397 1224 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 1267 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه کارنامه
1397 1438 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی همدان روزانه کارنامه
1397 2150 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 2987 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3028 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 3896 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4066 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4552 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 5178 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 5980 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 6012 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 6870 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 6877 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 489 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 492 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 574 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 605 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 683 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 685 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 814 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 903 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1397 964 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1397 1059 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 1114 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1397 1211 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 1962 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2394 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 2543 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 2608 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2839 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2964 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1397 3026 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 3249 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1397 3589 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 3671 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 4136 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 4461 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1397 4568 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه کارنامه
1397 4906 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 4995 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1397 5913 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 6055 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد روزانه کارنامه
1397 6544 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1397 6609 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه کارنامه
1397 7143 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 7328 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1397 7928 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8322 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 8809 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز روزانه کارنامه
1397 8869 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه کارنامه
1397 8942 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9139 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 9469 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1397 9814 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه کارنامه
1397 10305 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار روزانه کارنامه
1397 15442 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 16522 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 17452 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 18263 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 18974 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1397 703 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 982 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 1259 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1397 1989 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2121 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1397 2149 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1397 2354 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 2442 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1397 2445 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1397 2590 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1397 2837 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه کارنامه
1397 3917 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4062 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4193 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 4248 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1397 4756 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان کارنامه
1397 5068 منطقه 1 زن مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1397 5193 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه