سه شنبه , ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی گفتار درمانی 97 - 98
آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 4160193 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 4112 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4112 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4122 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4127 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4132 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 4134 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3004 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3010 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 3018 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3050 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2706 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 3084 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 3406 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 3563 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 3894 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 4000 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4011 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1397 4031 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 4091 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4100 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4115 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4125 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 4304 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 4381 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 5084 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 5385 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 5661 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 5931 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
1397 6070 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1397 6210 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 6215 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 6321 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6405 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6460 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6469 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6469 منطقه 1 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 6502 منطقه 1 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1397 3956 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 3974 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 4041 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1397 4107 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4111 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4112 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4115 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4133 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 4288 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 4651 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 5431 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1397 5431 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1397 5476 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 5696 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ظرفیت مازاد کارنامه
1397 5742 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 5808 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 6100 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 6200 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 6332 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 6528 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه کارنامه
1397 6561 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 6571 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 6893 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7005 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 7109 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 7172 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 7208 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 7512 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 7626 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 7743 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 7894 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 8018 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 8098 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 8501 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 8557 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 8560 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8570 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8573 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8575 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8575 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 8778 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 8984 منطقه 2 مرد گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 9098 منطقه 2 زن گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 9454 منطقه 2 زن گفتار درمانی