خانه مدارس برنامه امتحانات نهایی خرداد دوازدهم ۱۴۰۲ | زمان برگزاری

برنامه امتحانات نهایی خرداد دوازدهم ۱۴۰۲ | زمان برگزاری

برنامه امتحانات نهایی خرداد دوازدهم
برنامه امتحانات نهایی خرداد دوازدهم ۱۴۰۲ | زمان برگزاری

براساس آخرین تغییرات اعمال شده در نحوه برگزاری کنکور سراسری و شیوه پذیرش دانشجویان، امتحانات پایان سال پایه دوازدهم، به دلیل افزایش تاثیر معدل در کنکور به صورت نهایی برگزار می شوند. افزایش میزان تاثیر سوابق تحصیلی به 40 درصد قطعی موجب اهمیت هرچه بیشتر این امتحانات در سال 1402 شده است. از مهم ترین وجه تمایز امتحانات نهایی با سایر امتحانات تصحیح اوراق امتحانی توسط معلمان دیگر می باشد.

دو موضوع عنوان شده اهمیت برنامه ریزی اصولی و درست برای کسب بهترین نتیجه را در این امتحانات دو چندان کرده زیرا موفقیت در امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۲ اولین قدم در راه کسب رتبه بهتر در کنکور سراسری 1402 است. برنامه این امتحانات توسط آموزش و پرورش منتشر می گردد و داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون هر درس ملزم به ارائه کارت ورود به جلسه خود می باشند.

شروع فرآیند کلیه امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۲، از ساعت 7:30 صبح می باشد.

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم  ۱۴۰۲

دانش آموزان پایه دوازدهم کلیه رشته ها مطابق برنامه ای که آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون دروس منتشر می کند، در جلسات امتحان حاضر می شوند. برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 1402 پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلب آزاد در رشته های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه و متقاضیان ایجاد سابقه تحصیل و ترمیم نمره، پیش از فرارسیدن زمان برگزاری امتحانات نهایی۱۴۰۲ منتشر شده است.

شرکت در امتحانات نهایی پایه دوازدهم برای کدام دسته از افراد اهمیت دارد؟

 • دانش آموزان پایه دوازدهم که قصد شرکت در کنکور تیر ماه ۱۴۰۲ را دارند.
 • دانش آموزانی که موفق به قبولی در امتحانات نهایی دی و شهریور نشده اند.
 • متغاضیان تغییر رشته
 • دانش آموزان واجد شرایط ترمیم معدل
 • بزرگسالانی که قصد ادامه تحصیل دارند.

آزمون های نهایی برای تمامی رشته های پایه دوازدهم به صورت هماهنگ و راس ساعت 7:30 صبح برگزار می شوند در ادامه برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم در کلیه رشته هایی که خرداد 1402 برگزار می گردند، ارائه شده است.

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد ۱۴۰۲
تاریخروزنام درس
31 اردیبهشت ۱۴۰۲یکشنبهتعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق و قرآن)
2 خرداد 1402سه شنبهفیزیک (3)
4 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبهفارسی (3)
7 خرداد 1402یکشنبههندسه (3)
9 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهزبان انگلیسی (3)
11 خرداد 1402پنج شنبهشیمی (3)
16 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهحسابان (2)
18 خرداد 1402پنج شنبهسلامت و بهداشت
21 خرداد ۱۴۰۲یکشنبهریاضیات گسسته
23 خرداد 1402سه شنبهعربی،زبان قرآن (3) (کد 112206)
25 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبهعلوم اجتماعی
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی خرداد 1402
تاریخروزنام درس
31 اردیبهشت ۱۴۰۲یکشنبهتعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق و قرآن)
2 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهفیزیک (3)
4 خرداد 1402پنج شنبهفارسی (3)
7 خرداد 1402یکشنبهریاضی (3)
9 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهزبان انگلیسی (3)
11 خرداد 1402پنج شنبهشیمی (3)
16 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهزیست شناسی (3)
18 خرداد 1402پنج شنبهسلامت و بهداشت
21 خرداد ۱۴۰۲یکشنبه* زمین شناسی
23 خرداد 1402سه شنبهعربی،زبان قرآن (3) (کد 112206)
25 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبهعلوم اجتماعی
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی خرداد 1402
تاریخروزنام درس
31 اردیبهشت ۱۴۰۲یکشنبهتعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق و قرآن)
2 خرداد 1402سه شنبهتاریخ (3)
4 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبهفارسی (3)
7 خرداد 1402یکشنبهجامعه شناسی (3)
9 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهزبان انگلیسی (3)
11 خرداد 1402پنج شنبهفلسفه (2)
16 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهعلوم و فنون ادبی (3)
18 خرداد 1402پنج شنبهسلامت و بهداشت
21 خرداد ۱۴۰۲یکشنبهریاضی و آمار (3)
23 خرداد 1402سه شنبهعربی،زبان قرآن (3) (کد 112207)
25 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبهجغرافیا (3)
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی خرداد 1402
تاریخروزنام درس
31 اردیبهشت ۱۴۰۲یکشنبهعلوم و معارف قرآنی (3)
2 خرداد 1402سه شنبهتاریخ (3) (تخصصی رشته)
4 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبهفارسی (3)
7 خرداد 1402یکشنبهاصول عقاید (3)
9 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهزبان انگلیسی (3)
11 خرداد 1402پنج شنبهفلسفه (2)
16 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهعلوم و فنون ادبی (3)
18 خرداد 1402پنج شنبهسلامت و بهداشت
21 خرداد ۱۴۰۲یکشنبهریاضی و آمار (3)
23 خرداد 1402سه شنبهعربی،زبان قرآن (3) (کد 112208)
25 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبهاحکام (3)
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته فنی و حرفه ای و کاردانش خرداد 1402
تاریخروزنام درس
31 اردیبهشت ۱۴۰۲یکشنبهتعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق و قرآن)
2 خرداد 1402سه شنبه———–
4 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبهزبان فارسی و نگارش (3)
7 خرداد 1402یکشنبه———–
9 خرداد ۱۴۰۲سه شنبهزبان انگلیسی (3)
11 خرداد 1402پنج شنبه———–
16 خرداد ۱۴۰۲سه شنبه———–
18 خرداد 1402پنج شنبهسلامت و بهداشت
21 خرداد ۱۴۰۲یکشنبه———–
23 خرداد 1402سه شنبهعربی،زبان قرآن (3) (کد 212111)
25 خرداد ۱۴۰۲پنج شنبه———–

 نکات:

 • امتحانات نهایی رشته فنی حرفه ای و کاردانش، ویژه متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره برای گروه آزمایشی هنر می باشد.
 • امتحان نهایی درس زمین شناسی مربوط به دانش آموزان پایه دوازدهم نمی باشد. این امتحان برای یک سری از دانش آموزان نظام قدیم رشته ریاضی، انسانی و … می باشد که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند. این داوطلبان به این دلیل که نمره درس زمین شناسی را در کارنامه خود ندارند، برای کامل شدن سوابق تحصیلی باید در این آزمون شرکت کنند.
 • آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی(3) ناشنوایان روز سه شنبه مورخ 9 خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار می گردد.
 • آزمون درس ادیان الهی(3) اقلیت های دینی روز یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود.

بارم بندی و حذفیات امتحانات نهایی دوازدهم 1402

بازم بندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم

دانش آموزانی که می بایست در امتحانات نهایی پایه دوازدهم شرکت کنند همواره دغدغه نحوه بارم بندی دروس را برای این امتحانات دارند. اطلاع از نحوه بارم بندی هر درس موجب می شود تا داوطلبان با تدوین یک برنامه ریزی درسی مناسب به نتیجه مطلوب برسند. این مورد برای تمامی دانش آموزان به خصوص آن دسته از افرادی که به هر دلیلی زمان کافی برای مطالعه تمامی بخش های کتاب درسی را ندارند باعث می شود بیشتر توان خود را بر روی مباحثی بگذارند که تعداد سوالات بیشتری از آنها مطرح می گردد.

اطلاع از بخش های مهم تر و یا فصول با اهمیت بیشتر که نمره بیشتری را به خود اختصاص می دهند، می تواند کمک شایانی در جهت کاهش استرس دانش آموز تلقی شده و به صورت غیرمستقیم موجب کمتر شدن بی دقتی ها در امتحانات خواهد شد.

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

در حال حاضر در مورد حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم برای امتحانات، خرداد و شهریور ماه 1402 بخشنامه ای ارائه نشده است لذا دانش آموزان باید تمامی مباحث کتاب درسی را مطالعه کنند. در صورت ارائه حذفیات امتحان نهایی، این مقاله به روزرسانی شده و اطلاعات مورد نیاز در اختیار شما قرار خواهند گرفت. جهت پیگیری این موضوع می توانید کانال تلگرام مدارس ایران مشاوره را دنبال نمایید.

 کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۲

یکی از مهم ترین قوانین شرکت در امتحانات نهایی، همراه داشتن کارت ورود به جلسه و مدارک شناسایی نظیر کارت ملی یا شناسنامه می باشد. کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی پایه دوازدهم حاوی مشخصات زیر می باشد.

 • جدول برنامه امتحانات
 • مشخصات تحصیلی داوطلب
 • اطلاعات هویتی دانش آموز
 • محل برگزاری آزمون

کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی پایه دوازدهم 1402 مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی آموزش و پرورش از 27 اردیبهشت ۱۴۰۲ به ثورت اینترنتی از طریق سامانه مای مدیو قابل دریافت است. در صورتی که به هر دلیلی موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده اید، برای دریافت آن به صورت حضوری به مدرسه مراجعه نمایید.

مراحل دریافت کارت ورود به جلسه آزمون امتحان نهایی از طریق سایت my.medu.ir

 • وارد پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش  به نشانی my.medu.ir شده و در قسمت انتخاب نقش را “دانش آموز” را انتخاب، کدملی و شماره سریال شناسنامه را درج و در نهایت روی دکمه “ورود” کلیک نمایید.

مرحله اول دریافت کارت ورود به جلسه

 • در این قسمت، گزینه ی “کارت امتحان نهایی” را انتخاب کنید.

مرحله سوم ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 1402

در نهایت کارت ورود به جلسه به شما نمایش داده خواهد شد. اطلاعات کارت را با مشخصات خود تطبیق داده و سپس پرینت بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مدارس پیج مدارس