خانه رتبه قبولی کنکور کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96
در رابطه با رشته مامایی بایستی بگوییم که از زیرمجموعه ی علوم پزشکی است که هدف آن آموزش کارشناسان مامایی است که با کسب تخصص در جهت حفظ سلامت جامعه و کودک و مادر بپردازند. دوره کاردانی مامایی به مدت 2 سال و کارشناسی آن 4 سال می باشد که واحدهای درسی در مقطع کارشناسی جمعا 135 واحد می باشد. همچنین در ادامه به منظور آشنایی شما  مرکز ایران مشاوره  کارنامه قبولی رشته مامایی سراسری استان تبریز را برایتان فراهم نموده اند.

 

 رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4027 رتبه کشوری : 13098
نام درسدرصد
ادبیات فارسی49%
عربی68%
معارف81%
زبان62%
زمین شناسی-2%
ریاضیات53%
زیست شناسی39%
فیزیک37%
شیمی24%

نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 5929 رتبه کشوری : 20100
نام درسدرصد
ادبیات فارسی68%
عربی66%
معارف37%
زبان61%
زمین شناسی0%
ریاضیات42%
زیست شناسی19%
فیزیک41%
شیمی33%

رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6869 رتبه کشوری : 23632
نام درسدرصد
ادبیات فارسی37%
عربی70%
معارف70%
زبان46%
زمین شناسی0%
ریاضیات33%
زیست شناسی39%
فیزیک31%
شیمی18%

 رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 6997 رتبه کشوری : 24140
نام درسدرصد
ادبیات فارسی53%
عربی54%
معارف70%
زبان44%
زمین شناسی0%
ریاضیات22%
زیست شناسی40%
فیزیک25%
شیمی24%

نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 2  سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 9343 رتبه کشوری : 19920
نام درسدرصد
ادبیات فارسی42%
عربی28%
معارف58%
زبان38%
زمین شناسی12%
ریاضیات42%
زیست شناسی30%
فیزیک28%
شیمی22%

رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 11273 رتبه کشوری : 24140
نام درسدرصد
ادبیات فارسی41%
عربی52%
معارف54%
زبان26%
زمین شناسی0%
ریاضیات50%
زیست شناسی18%
فیزیک33%
شیمی37%

 رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 13465 رتبه کشوری : 28943
نام درسدرصد
ادبیات فارسی44%
عربی21%
معارف48%
زبان73%
زمین شناسی0%
ریاضیات23%
زیست شناسی37%
فیزیک14%
شیمی29%

نمونه کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 3796 رتبه کشوری : 17694
نام درسدرصد
ادبیات فارسی68%
عربی44%
معارف44%
زبان32%
زمین شناسی0%
ریاضیات42%
زیست شناسی42%
فیزیک35%
شیمی28%

رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4297 رتبه کشوری : 19626
نام درسدرصد
ادبیات فارسی41%
عربی64%
معارف77%
زبان38%
زمین شناسی0%
ریاضیات46%
زیست شناسی18%
فیزیک36%
شیمی42%

 رشته مامایی دانشگاه سراسری تبریز  – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه در منطقه : 4671 رتبه کشوری : 21069
نام درسدرصد
ادبیات فارسی50%
عربی32%
معارف61%
زبان26%
زمین شناسی5%
ریاضیات24%
زیست شناسی45%
فیزیک28%
شیمی33%

 


سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور