تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه قبولی مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، زمان اعلام نتایج آن فرا می رسد و تمامی افرادی که در آزمون ارشد شرکت نموده اند، بعد از  اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه اولیه خود را مشاهده نمایند. این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و… می باشد که داوطلبان با مطالعه دقیق توضیحات کارنامه ارشد و دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد می توانند در بازه زمانی اعلام شده اقدامات لازم را جهت انتخاب رشته خود انجام دهند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آن جهت حائز اهمیت است که متقاضیان می بایست برای 2 سال تحصیلی رشته و دانشگاه مورد علاقه خود را انتخاب نمایند، چرا که علاقه یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت متقاضیان می باشد. از این رو، برای انجام این کار بایستی اقداماتی نظیر مشورت با متخصصانی که در حیطه مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد تجربه کافی دارند و بررسی کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته را در دستور کار خود قرار دهید. در واقع، افرادی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، در کنار مشاوره تحصیلی انتخاب رشته می توانند کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته را بررسی کنند تا از آخرین رتبه پذیرش دانشگاه مورد علاقه خود آگاه شوند.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته شما را در انجام انتخاب رشته ای درست راهنمایی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 17
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3468
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
ریاضیات 26
آمار و احتمالات مهندسی 10
استاتیک 8
مهندسی آب و فاضلاب 13
مهندسی محیط زیست 10
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 25
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5578
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
ریاضیات 45
آمار و احتمالات مهندسی 39
استاتیک 23
مهندسی آب و فاضلاب 27
مهندسی محیط زیست 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: روزانه تراز: 4163
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 22
ریاضیات 21
آمار و احتمالات مهندسی 37
استاتیک 0
مهندسی آب و فاضلاب 26
مهندسی محیط زیست 10
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5401
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 45
ریاضیات 32
آمار و احتمالات مهندسی 29
استاتیک 30
مهندسی آب و فاضلاب 18
مهندسی محیط زیست 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 5408
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
ریاضیات 41
آمار و احتمالات مهندسی 39
استاتیک 9
مهندسی آب و فاضلاب 35
مهندسی محیط زیست 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 15
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3246
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
ریاضیات و آمار مهندسی 16
بهداشت محیط کار 15
ایمنی محیط کار 0
مجموعه دروس تخصصی HSE 21
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: روزانه تراز: 4890
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 18
ریاضیات و آمار مهندسی 11
بهداشت محیط کار 49
ایمنی محیط کار 34
مجموعه دروس تخصصی HSE 30
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 20
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: قم دوره قبولی: روزانه تراز: 3826
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 28
ریاضیات و آمار مهندسی 36
بهداشت محیط کار 22
ایمنی محیط کار 5
مجموعه دروس تخصصی HSE 28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 25
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 4776
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 29
ریاضیات و آمار مهندسی 26
بهداشت محیط کار 42
ایمنی محیط کار 38
مجموعه دروس تخصصی HSE 26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: ایمنی، بهداشت و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4636
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
ریاضیات و آمار مهندسی 24
بهداشت محیط کار 47
ایمنی محیط کار 20
مجموعه دروس تخصصی HSE 23

 

سوالات متداول

1- مزیت مطالعه کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400 چیست؟

بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته این رشته باعث می شود، متقاضیان با آگاهی بیشتری انتخاب رشته نمایند.

2- کارنامه رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400 حاوی چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و... می باشد.

3- چگونه می توان مرحله انتخاب رشته جهت قبولی در مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه سراسری 99 - 1400را با موفقیت پشت سر گذاشت؟

علاوه بر بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته می توانید با مشاورانی که در زمینه تجربه دارند، مشورت نمایید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد