تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / انتخاب رشته / آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

کارنامه و رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان 97 - 98
آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان و سایر رشته ها با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 3781880 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 948 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 969 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1036 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1117 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1345 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1474 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1397 1481 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1539 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 1547 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 1569 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1618 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1627 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1650 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1657 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1739 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1829 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1861 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1876 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2010 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2023 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2028 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 2033 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2099 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 2110 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2140 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2157 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2229 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 566 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 649 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 908 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 927 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1397 956 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 996 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1053 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1072 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1142 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1221 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1287 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1551 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1606 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1232 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1456 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1504 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1550 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1570 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1626 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1641 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1679 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1780 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1795 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1397 1811 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1904 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1938 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت پردیس خودگردان کارنامه
1397 1982 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2053 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2076 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2105 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2173 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 2245 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2413 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2426 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2439 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 2481 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2488 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2585 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 2657 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 2738 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3086 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2963 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3086 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3253 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 3480 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3665 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3793 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3876 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 3928 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4009 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1397 4140 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان کارنامه
1397 4568 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 4787 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1344 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1606 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1617 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1732 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1781 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1806 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1823 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1867 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1934 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه