جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1450505 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1306 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1673 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1375 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
171 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
234 منطقه 3 مرد یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
394 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناطق محروم کارنامه
1302 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
234 منطقه 3 مرد یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1656 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1773 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1773 منطقه 2 زن همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1230 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1240 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1306 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1427 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
152 منطقه 3 مرد هریس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1356 منطقه 2 زن ورامین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1356 منطقه 2 زن ورامین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1778 منطقه 2 زن نیشابور دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
971 منطقه 2 زن نیشابور دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1142 منطقه 2 مرد نورآباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1252 منطقه 2 زن نور دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
305 منطقه 3 زن نقده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1330 منطقه 2 مرد نجف آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
155 منطقه 2 مرد نجف آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1516 منطقه 3 زن میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
7100 منطقه 3 زن میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
23350 منطقه 3 مرد میناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مناطق محروم کارنامه
692 منطقه 2 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
708 منطقه 3 مرد میانه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
436 منطقه 1 زن مهاباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
2509 منطقه 2 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1315 منطقه 3 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
84 منطقه 3 مرد ملارد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
103 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
378 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
580 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1209 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1219 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
665 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
684 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
762 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1648 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
1235 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1597 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
147 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
612 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
554 منطقه 3 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
2786 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1307 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1318 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
836 منطقه 1 مرد مرودشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1133 منطقه 2 مرد مرند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1072 منطقه 2 زن مراغه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
2244 منطقه 2 زن محمدیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج مناطق محروم کارنامه
1444 منطقه 2 مرد محلات دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1650 منطقه 2 زن مبارکه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
422 منطقه 3 مرد ماهشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
850 منطقه 3 مرد ماکو دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
746 منطقه 2 زن لاهیجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1713 منطقه 2 زن لاهیجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1507 منطقه 2 زن لامرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1035 منطقه 2 مرد گنبد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
888 منطقه 3 مرد گنبد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
685 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه