جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1450506 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
28 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
47 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
147 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
37 منطقه 2 زن گرگان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
91 منطقه 2 مرد اردبیل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
155 منطقه 2 مرد نجف آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
198 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
22 منطقه 3 مرد شوشتر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
84 منطقه 3 مرد ملارد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
334 منطقه 3 زن کرج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
137 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
178 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
112 منطقه 2 زن رشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
171 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
225 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
273 منطقه 2 مرد زنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
35 منطقه 3 مرد جیرفت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
63 منطقه 3 زن آبادان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
448 منطقه 3 مرد تاکستان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
154 منطقه 2 مرد کرمانشاه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
135 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
294 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
353 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
357 منطقه 2 مرد بروجرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
372 منطقه 2 مرد بروجن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
443 منطقه 2 زن بندرانزلی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
506 منطقه 2 زن فارسان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
2825 منطقه 2 زن اردستان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
195 منطقه 3 مرد دهاقان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
363 منطقه 2 مرد کاشان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
81 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
229 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
334 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
284 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
401 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
688 منطقه 2 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
870 منطقه 2 زن جهرم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
234 منطقه 3 مرد یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
518 منطقه 3 زن خرامه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
521 منطقه 3 زن سپیدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
103 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
489 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
162 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
332 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
688 منطقه 2 زن رفسنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
7775 منطقه 2 زن زاهدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
198 منطقه 3 مرد شیروان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
203 منطقه 3 مرد سرایان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
685 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
109 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
206 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
396 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
532 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
508 منطقه 2 مرد بناب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
641 منطقه 2 زن قزوین دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
781 منطقه 2 زن اردبیل دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
77 منطقه 3 مرد اشنویه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
152 منطقه 3 مرد هریس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
305 منطقه 3 زن نقده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
684 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
762 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
795 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
729 منطقه 2 مرد کرمان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
951 منطقه 2 مرد اردکان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
969 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه