شنبه , ۳ فروردین ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1274142 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1444 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1597 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1673 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1819 منطقه 2 مرد تفت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1039 منطقه 2 مرد کاشمر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1302 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1313 منطقه 3 زن فردوس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
800 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
836 منطقه 1 مرد مرودشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1507 منطقه 2 زن لامرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
220 منطقه 2 زن داراب دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
394 منطقه 3 زن یاسوج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناطق محروم کارنامه
838 منطقه 3 مرد دهدشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناطق محروم کارنامه
1427 منطقه 2 مرد همدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2413 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2413 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2466 منطقه 2 زن تربت حیدریه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
2509 منطقه 2 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1315 منطقه 3 مرد ملایر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1321 منطقه 3 مرد سقز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
103 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
489 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
162 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
332 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
688 منطقه 2 زن رفسنجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
7775 منطقه 2 زن زاهدان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
198 منطقه 3 مرد شیروان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
203 منطقه 3 مرد سرایان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
685 منطقه 2 زن گناباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
378 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
580 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1209 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1219 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1357 منطقه 2 زن گرگان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1705 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1747 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1747 منطقه 2 زن دامغان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2068 منطقه 2 مرد خوی دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
2080 منطقه 2 زن قم دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
622 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
901 منطقه 3 مرد تایباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1028 منطقه 3 مرد خواف دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1295 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1406 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1450 منطقه 2 مرد ساری دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1644 منطقه 2 مرد بهشهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1862 منطقه 2 مرد قائم شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1307 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1318 منطقه 3 مرد مشکین شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1021 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1330 منطقه 2 مرد نجف آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1383 منطقه 2 مرد فرخ شهر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1385 منطقه 2 مرد کرج دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1400 منطقه 2 مرد ارومیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1940 منطقه 2 زن ارومیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
2417 منطقه 2 مرد خرم آباد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مناطق محروم کارنامه
600 منطقه 3 مرد ازنا دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
753 منطقه 3 زن کوهدشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1016 منطقه 3 زن بندرعباس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1945 منطقه 2 زن تهران دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
369 منطقه 2 مرد رامسر دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
675 منطقه 2 زن رشت دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
746 منطقه 2 زن لاهیجان دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
891 منطقه 2 مرد ارومیه دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1031 منطقه 2 زن چالوس دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
258 منطقه 3 مرد انار دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
260