خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

فرآیند انتخاب رشته، پس از شرکت در کنکور یکی از اصلی ترین مراحلی است که داوطلبان برای ورود به دانشگاه با آن مواجه هستند. در این روند متقاضیان پس از اعلام نتایج و مشاهده کارنامه خود در آزمون ورودی دانشگاه ها به انتخاب رشته های تحصیلی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند، بر اساس علاقه مندی و امکان انتخاب در کد رشته محل های مذکور اقدام می نمایند.

کنکور کارشناسی ارشد یکی از آزمون هایی است که همه ساله با هدف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود. افرادی که دراین آزمون شرکت می نمایند، صرفا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند مذکور دارای اصول و روش هایی می باشد و بنابراین داوطلبان باید نحوه صحیح انتخاب رشته را بیاموزند یا از مشاوران تحصیلی در این زمینه کمک بگیرند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور سراسری ارشد سال های گذشته برای انجام یک انتخاب رشته صحیح می تواند کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه خود را تخمین برنند یا شانس قبولی خود در رشته ی خاصی را بسنجند، خواستار بررسی کارنامه های قبولی سال گذشته می باشند. در این مقاله قصد داریم به ارائه چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان آزمون سال 99 بپردازیم. این امر می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد کمک کننده باشد. به شرکت کنندگان در آزمون سراسری ارشد توصیه می شود از محتویات کارنامه های این مقاله در جهت دستیابی به انتخاب رشته اصولی و بالابردن احتمال قبولی در رشته مد نظر خود استفاده نموده و آن ها را با دقت تحلیل نمایند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیک جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5845
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 8
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 6
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 10
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیک جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 112
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 5701
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 3
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 10
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 14
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 5
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 158
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5378
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 21
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 4
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 27
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 20
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیک جنسیت:زن سهمیه: آزاد رتبه: 689
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: پیام نور تراز: 3306
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 11
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 7
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 2
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 788
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کردستان – سقز دوره قبولی: پیام نور تراز: 3015
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
فلسفه و جغرافیا 2
آمار و احتمالات 7
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 3-
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیم جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5536
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 4
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیم جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5718
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 14
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 7
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 10
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیم جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5536
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 4
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیم جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گلستان – گرگان دوره قبولی: روزانه تراز: 4168
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 37
فلسفه و جغرافیا 12
آمار و احتمالات 0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 24
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 4
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیم جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 749
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیه دوره قبولی: پیام نور تراز: 3298
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 4
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 11
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 3-
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیم جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 2586
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان – آران و بیدگل دوره قبولی: مجازی پیام نور تراز: 3226
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
فلسفه و جغرافیا 5
آمار و احتمالات 0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 5
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 44
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5749
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 13
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 11
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5064
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 9
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 13
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 7
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: یزد دوره قبولی: روزانه تراز: 5526
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 12
فلسفه و جغرافیا 37
آمار و احتمالات 0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 16
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 41
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 489
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان – مرکز اصفهان دوره قبولی: پیام نور تراز: 3568
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 12
فلسفه و جغرافیا 3
آمار و احتمالات 11
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 1-
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 974
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فارس – مرکز اوز دوره قبولی: مجازی – پیام نور تراز: 3250
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2
فلسفه و جغرافیا 0
آمار و احتمالات 7
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران) 0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) 0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 3-

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد