خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

فرآیند انتخاب رشته، پس از شرکت در کنکور یکی از اصلی ترین مراحلی است که داوطلبان برای ورود به دانشگاه با آن مواجه هستند. در این روند متقاضیان پس از اعلام نتایج و مشاهده کارنامه خود در آزمون ورودی دانشگاه ها به انتخاب رشته های تحصیلی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند، بر اساس علاقه مندی و امکان انتخاب در کد رشته محل های مذکور اقدام می نمایند.

کنکور کارشناسی ارشد یکی از آزمون هایی است که همه ساله با هدف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می شود. افرادی که دراین آزمون شرکت می نمایند، صرفا در صورت کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهند بود. لازم به ذکر است که فرآیند مذکور دارای اصول و روش هایی می باشد و بنابراین داوطلبان باید نحوه صحیح انتخاب رشته را بیاموزند یا از مشاوران تحصیلی در این زمینه کمک بگیرند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور سراسری ارشد سال های گذشته برای انجام یک انتخاب رشته صحیح می تواند کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه خود را تخمین برنند یا شانس قبولی خود در رشته ی خاصی را بسنجند، خواستار بررسی کارنامه های قبولی سال گذشته می باشند. در این مقاله قصد داریم به ارائه چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان آزمون سال 99 بپردازیم. این امر می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد کمک کننده باشد. به شرکت کنندگان در آزمون سراسری ارشد توصیه می شود از محتویات کارنامه های این مقاله در جهت دستیابی به انتخاب رشته اصولی و بالابردن احتمال قبولی در رشته مد نظر خود استفاده نموده و آن ها را با دقت تحلیل نمایند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیکجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5845
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات6
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)10
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیکجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 112
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 5701
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات10
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)14
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)5
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیکجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 158
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5378
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات4
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)27
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)20
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیکجنسیت:زنسهمیه: آزادرتبه: 689
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهاندوره قبولی: پیام نورتراز: 3306
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)7
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)2
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: سینوپتیکجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 788
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کردستان – سقزدوره قبولی: پیام نورتراز: 3015
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فلسفه و جغرافیا2
آمار و احتمالات7
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)3-
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیمجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5536
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)4
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیمجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهددوره قبولی: نوبت دومتراز: 5718
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات7
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)10
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیمجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 48
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5536
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)4
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیمجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گلستان – گرگاندوره قبولی: روزانهتراز: 4168
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)37
فلسفه و جغرافیا12
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)24
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)4
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیمجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 749
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیهدوره قبولی: پیام نورتراز: 3298
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)4
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)11
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)3-
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تغییر اقلیمجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 2586
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان – آران و بیدگلدوره قبولی: مجازی پیام نورتراز: 3226
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
فلسفه و جغرافیا5
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)5
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه: 44
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5749
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)13
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)11
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطیجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه: 63
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزدوره قبولی: روزانهتراز: 5064
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)9
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات13
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)7
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: یزددوره قبولی: روزانهتراز: 5526
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فلسفه و جغرافیا37
آمار و احتمالات0
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)16
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)41
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 489
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان – مرکز اصفهاندوره قبولی: پیام نورتراز: 3568
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
فلسفه و جغرافیا3
آمار و احتمالات11
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)1-
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته آب و هواشناسی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: آب و هواشناسی محیطیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 974
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فارس – مرکز اوزدوره قبولی: مجازی – پیام نورتراز: 3250
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)2
فلسفه و جغرافیا0
آمار و احتمالات7
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)0
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)0
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی3-

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد